Månedskommentar: August gav aktieudsving skabt af Trumps tweets

Det blev en hektisk investeringsmåned i august, da handelskrigen eskalerede, efter at Donald Trump fra månedens start lancerede nye toldsatser på kinesiske varer. Det satte fornyet gang i frygten for, at den igangværende vækstafmatning bliver mere brat end nødvendigt. Også på rentemarkedet blev august en begivenhedsrig måned med rentefald hele vejen rundt. Og der er lagt op til yderligere rentesænkning på rentemødet i Den Europæiske Centralbank den 12. september.

August startede med et tweet, hvor Donald Trump offentliggjorde yderligere og ny told på kinesiske varer. Dermed var linjen lagt fra månedens start, og aktierne kom under pres, netop fordi den eskalerende handelskrig rammer en global økonomi i opbremsning og dermed skubber til den recessionsfrygt, der hersker flere steder i markedet. 

Kinesernes svar kom fredag den 23. august, hvor yderligere 5-10 procent told blev indført på varer til en samlet værdi på 75 milliarder dollars samtidig med 25 procent told på amerikanske biler fra midten af december.

Samme aften fulgte Trump naturligvis op med yderligere modsvar i form af yderligere told på kinesiske varer og en klar opfordring til amerikanske virksomheder om at hjemflage kinesisk produktion.

Mandagen efter ved G7-mødet i Frankrig var tonen dog en anden. Den kinesiske delegation havde været i kontakt med Washington med henblik på at genoptage den konstruktive dialog og ikke mindst, i fællesskab, få afviklet noget af den toldbarriere, der over det seneste år er blevet opbygget mellem landene.

Den kinesiske åbning blev mødt af et rosende svar fra Donald Trump, som ikke mindst fik aktierne til at stige mod slutningen af måneden, om end handelsspændene for de fleste indeks har været klart afgrænset og i gennemsnit en dans på stedet.

Fortsat bevægelse mod sikkerhed

Set i kølvandet på Trumps tweets, den globale vækstopbremsning og centralbankernes udmeldinger, viser flere målinger af investorpositioneringen i august, at investorerne fortsat søger mod sikkerhed. Globale investorer har med andre ord i større omfang tilvalgt aktiver, der outperformer, når renter og selskabernes indtjeningsvækst falder, og fravalgt aktiver, der profiterer af økonomisk vækst og inflation.

Inden for aktiemarkedet er investorer overvægtet mod de ikke-konjunkturfølsomme sektorer, altså sektorer med en stabil indtjening som eksempelvis forsyningsselskaber, stabile forbrugsselskaber og selskaber inden for sundhed. Denne overvægt sker på bekostning af eksponeringen mod konjunkturfølsomme sektorer som industriselskaber samt materiale- og energiselskaber.

Investorernes eksponering mod aktier er faldet støt gennem en længere periode, og investorer er nu nettoundervægtet aktier. I forhold til historikken (der i denne sammenhæng gælder tilbage til 1998) har eksponeringen mod aktier ikke været lavere siden 2011. Eksponeringen mod kontanter og obligationer er derimod steget kraftigt som allerede nævnt.

Rent afkastmæssigt er det også afspejlet i månedsafkastet, hvor det globale aktieindeks er faldet med 2,6 procent trukket af blandt andet Japan og Emerging Markets. Blandt aktiemarkedets sektorer er der positive afkast til de ikke-konjunkturfølsomme sektorer som Forsyning og Stabile Forbrugsgoder, hvorimod Materialesektoren, Finans og Energi ligger i bunden.

Ned, ned, ned

Renten kender kun én vej i øjeblikket, og august var ingen undtagelse. De 10-årige og 2-årige danske renter faldt henholdsvis 0,30 % og 0,14% i løbet af måneden og især derfor hedder danskernes lange boligobligation nu 0,5% 2050. Og denne handler endda tæt på kurs 99 og er derfor ikke langt fra at lukke, hvilket vil åbne op for 0% 2050.

Men hvem er det, der køber disse obligationer (næsten) uden renter? Svaret er ’alle’. Der er fortsat solid efterspørgsel fra danske investorer, der nærmest ikke har et alternativ, hvis kravene til rentefølsomhed skal følges. Udlændinge køber også op i stor stil og ejer p.t. rekordmange danske obligationer, hvilket hænger sammen med, at en rente på 0,5% i en global kontekst faktisk er en høj rente for obligationer, der er AAA-rated, hvilket betyder, at risikoen for konkurser vurderes som lavest mulig.

Når alt kommer til alt, skyldes alt dette, at centralbankerne har sænket renterne til rekordlave niveauer, og forventes at sætte nye bundrekorder i den kommende tid. Allerede den 12. september forventes den europæiske centralbank at sænke renten og samtidig begynde at opkøbe obligationer igen. Og i USA forventes centralbanken at sænke sin styringsrente med over 1 procentpoint i løbet af de næste 12 måneder.

Hos Formuepleje forventer vi også, at styringsrenterne bliver sat ned, og vi har fortsat langt den største del af vores rentefølsomhed i ’den korte ende’, mens vi har fjernet eksponeringen mod udviklingen i de ’lange’ renter.

Faldende renter udfordrer specielt en sektor

Investorernes bevægelse væk fra aktier mod mere sikre aktiver som eksempelvis statsobligationer har netop været en af årsagerne til rentefaldene beskrevet ovenfor.

En af de sektorer i aktiemarkedet der udfordres af et lavt og faldende renteniveau og en fladere kurve (lavere renteforskel mellem lange og korte renter), er bankerne som er placeret i finanssektoren. Udviklingen udfordrer bankernes primære indtjeningskilde nemlig forskellen mellem ind- og udlånsrenterne. Det fænomen ses i særdeleshed i Europa, hvor indlånsrenterne aktuelt er negative, og hvor markedet forventer et fortsat nedadgående pres ved det kommende ECB-rentemøde den 12. september.

Afkastudviklingen i de europæiske banker sammen med de tyske bilfabrikanter har gennem en længere periode været årsag til Europas absolutte og relative aktieperformance. Også gennem august har bankerne været en af de dårligst performende grupper i det europæiske og globale aktieindeks.

Formuepleje har begrænset bankeksponering i Europa, mens det amerikanske vægter højere. Inden for Finans har aktieporteføljen en overvægt relativt til markedet som helhed, men overvægten er primært placeret i selskaber uden en traditionel bankbalance. 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>