Månedskommentar: Aktier stiger og renter falder i stærkt 1. halvår

Juni markerede slutningen på 1. halvår, der blev et begivenhedsrigt halvår på de finansielle markeder især præget af, at centralbankerne ændrede kursen til en mere forventelig lempelig pengepolitik. Oven i det pengepolitiske skifte spillede handelskrigen mellem USA og Kina og markedets frygt for en eskalering af handelskonflikten også en stor rolle. Aktier og renter har bevæget sig i hver sin retning i halvåret.

To afgørende begivenheder i juni har defineret retningen

Som vi skrev i sidste måned, var der to begivenheder i juni der definerede retningen på de finansielle markeder:

I midten af juni afholdt den amerikanske centralbank Federal Reserve sit rentemøde, hvor meldingen var, at man ville imødegå markedets forventninger omkring rentesænkninger i det omfang det kunne retfærdiggøres i forhold til de aktuelle og forventede økonomiske nøgletal.

De bløde meldinger fra centralbanken medvirkede til at understøtte aktierne og samtidig bekræfte markedets forventninger om rentesænkninger i den resterende del af 2019 – sandsynligvis allerede på næste rentemøde i slutningen af juli.

Den anden væsentlige begivenhed i juni var weekendens G20-møde og frem for alt mødet mellem Donald Trump og Xi Jinping omkring den verserende handelskonflikt mellem USA og Kina.

Mødeudfaldet var stort set som ventet, nemlig at begge parter vil genoptage forhandlingerne og arbejde mod en fælles løsning.

På et område overraskede dialogen dog, nemlig i forhold til den kinesiske teknologigigant Huawei som er blevet blacklistet i USA. Trump åbnede for, at amerikanske teknologiselskaber fortsat kan sælge produkter til Huawei, så længe disse ikke udgør en sikkerhedspolitisk risiko. Han understregede dog samtidig, at selskabet vil forblive blacklistet, hvilket vil blive diskuteret som et af de sidste områder i konflikten med Kina.

Formueplejes hovedscenarie er fortsat, at USA og Kina over tid vil nå til enighed, om end situationen fortsat er skrøbelig og vil tage lang tid at få løst.

Stærkt første halvår

Udviklingen i juni var positiv med stigende aktier som følge af forventningen om, at den amerikanske centralbank vil skride ind og sænke renten, hvis det skulle blive nødvendigt. De konjunkturfølsomme sektorer løb forrest, mens amerikanske aktier på det geografiske plan førte an i kursstigningerne.

Samlet set steg det globale aktieindeks med 6,6 procent, mens Japan og Europa steg med 2,9 procent og 4,5 procent. Emerging Markets og USA blev højdespringerne med afkast på henholdsvis 6,3 procent og 7,0 procent. Første halvårs udvikling i det amerikanske S&P 500 indeks (+17,3%) var således den bedste i to årtier.

Den meget positive udvikling i første halvår skyldes primært tre ting:

For det første kommunikerede den amerikanske centralbank tilbage i slutningen af 2018, hvor man ellers lige have hævet renten, at man gik på rentepause. Man ville med andre ord ikke hæve renten foreløbig – samtidig med at man ville afvikle de obligationssalg der aktuelt kører, i løbet af efteråret. Senest har centralbanken som sagt kraftigt indikeret, at man er klar til at sænke renten, hvis man anser det for nødvendigt. Øvrige centralbanker, herunder den europæiske, har ligeledes indikeret en villighed til at lempe pengepolitikken yderligere, hvis der bliver brug for det.

For det andet er markedets hovedscenarie fortsat, at USA og Kina når til enighed omkring en rammeaftale for samhandlen mellem de to lande, samtidig med at der findes en løsning på de øvrige forhold herunder udveksling af teknologi og IT-rettigheder. Indførelse af yderligere told i starten af maj udfordrede dette scenarie, men efter G20-mødet må det dog fortsat antages, at markedets hovedscenarie indeholder en løsning på konflikten.

Det tredje og sidste forhold er udviklingen i den amerikanske selskabsindtjening. Gående ind i rapporteringen for første kvartal havde markedet ganske negative forventninger og regnede med en negativ årlig vækst i indtjeningen på -4 procent. Selskaberne kom dog ud med en svag positiv udvikling i første kvartal, hvilket var medvirkende til at fjerne noget af den nervøsitet, der opstod i kølvandet på recessionsfrygten i 4. kvartals 2018.

Faldende renter på begge sider af Atlanten i juni

På begge sider af Atlanten faldt renterne markant i juni 2019. På baggrund af både svagere økonomiske nøgletal og større geopolitiske risici – eksempelvis handelskonflikten mellem USA og Kina – åbnede både den amerikanske centralbank (Fed) og den europæiske centralbank (ECB) op for at lempe pengepolitikken i de kommende måneder.

Skiftet i forhold til slutningen af 2018, hvor markedet forventede at næste skridt fra begge centralbanker ville være stramninger, er dermed komplet.

ECB gik endda så langt som at nævne mulige fremtidige obligationsopkøb, hvilket eventuelt vil bringe ECB’s samlede ejerskab af europæiske statsobligationer over 33 procent af de udstedte obligationer.

Måneden gav selvsagt positive afkast på alle Formueplejeforeningernes obligationsporteføljer. Strategisk er porteføljerne fortsat positioneret til, at ECB holder de korte renter lavt, mens eksponeringen mod de lange renter er holdt meget lav.

Regnskaber og centralbank i fokus i den kommende tid

Om 14 dage starter de amerikanske selskaber med at aflægge regnskaber for 2. kvartal 2019. I øjeblikket regner markedet med, at den årlige indtjeningsvækst bliver omkring 0 procent.

Fokus vil være rettet mod implikationerne af den allerede indførte told på kinesiske varer og ikke mindst, hvordan amerikanske selskaber opererer i det nuværende miljø, hvor handelsusikkerheden fortsat er høj.

Derudover begynder de amerikanske eksportører ligeledes at opleve mindre valutamodvind, der netop var et af de forhold, der udfordrede omsætningsvæksten i første kvartal.

Sidst på måneden afholder den amerikanske centralbank igen rentemøde. Først og fremmest forventer markedet i skrivende stund en rentesænkning, hvorfor fokus nok bør være på, hvad der sker, hvis centralbanken ikke sænker renten. Faktum er, at centralbanken har været en særdeles understøttende faktor for aktieafkastet i første halvår, så udeblivelsen af den forventede rentesænkning skal følges op af en god forklaring som verden ser ud i dag for ikke potentielt at skabe udsving på de finansielle markeder.

Formueplejes hovedscenarie indeholder dog en imødekommende amerikansk centralbank og over tid en afklaring for handelskonflikten mellem USA og Kina.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>