Livsvigtig kilde til likviditet kommer i fokus på ECB’s rentemøde

Godt nok hedder det rentemøde, men renten forbliver med sikkerhed uændret, når ECB holder rentemøde i morgen torsdag. Til gengæld kommer opmærksomheden til at rette sig imod ECB’s udlånsfacilitet (TLTRO), der især er livsvigtig for de sydeuropæiske banker. Udlånsfaciliteten udløber i 2020, men den reelle deadline er til sommer, og en forlængelse er nødvendig for at opretholde udlån og indtjeningen hos de eksponerede banker, siger Otto Friedrichsen, aktiechef i Formuepleje.

Da renten med næsten statsgaranti bliver holdt i ro på torsdagens rentemøde i Den Europæiske Centralbank (ECB), kommer opmærksomheden til at rette sig andre steder hen. Dels kommer ECB’s aktuelle syn på økonomien i fokus, og måske også centralbankens forward guidance. Især oven på U-vendingen fra USA’s centralbank Fed, der nu holder rentepause, bliver det interessant at høre ECB’s fremtidige forventninger.

Derudover retter investorernes opmærksomhed sig i stigende grad imod ECB’s målrettede udlånsfacilitet (TLTRO), der udløber juni 2020, men reelt er deadline for en forlængelse af udlånsfaciliteten allerede til sommer. Og en forlængelse er af afgørende vigtighed særligt for bankerne i Italien, Spanien og andre sydeuropæiske lande, da det i vid udstrækning er banker i disse lande, der trækker på TLTRO-programmet.

Den nuværende TLTRO-udlånsfacilitet er den anden af sin slags og har løbet siden 2016.

”Det er en livsvigtig langsigtet likviditetskilde til specielt de sydeuropæiske banker, og det skal adresseres inden juni 2019. Derfor er der en bred og klar forventning om, at ECB vil fortælle mere om en forlængelse af det aktuelle udlånsprogram på rentemødet torsdag. Men detaljerne om varighed og prisning bliver afgørende, men forventningen i markedet er, at ECB vil komme med nyt om en efterfølger til TLTRO II-programmet og perspektiverne for implementeringen fra juni.” vurderer Otto Friedrichsen, aktiechef i Formuepleje.

Officiel deadline er 2020 - men så lang tid kan ECB ikke vente

Han peger på, at ECB ikke kan vente til 2020, hvor udlånsfaciliteten udløber, med at erstatte TLTRO-programmet.

”Udfordringen for de europæiske banker er, at de ikke må medregne likviditetsfaciliteter med løbetid på under et år i visse nøgletalsberegninger, hvorfor disse bankers reelle deadline er juni 2019. Derfor har ECB – eller de sydeuropæiske banker afhængig af synsvinkel – ikke meget tid at løbe på. Det risikerer at skabe noget volatilitet blandt de europæiske banker, hvis man ikke stiller investorerne en efterfølger til TLTRO II i udsigt,” forklarer Otto Friedrichsen.

Det italienske rentespænd

Det er dog ikke særligt realistisk, at ECB kommer til at sidde på hænderne. Med de moderate vækstudsigter vi ser i Europa, og som netop også i dag er blevet nedjusteret af OECD, vil det være højst uventet, hvis ikke ECB etablerer en efterfølger til det eksisterende program.

”Det er usandsynligt, at ECB ikke kommer med en efterfølger til TLTRO II-programmet. Perspektiverne i det vil være relativt uoverskuelige. Så skal de banker, der har benyttet sig af den billige likviditet, ud at hente dyrere likviditet andre steder enten gennem nyetablerede langsigtede centralbankfaciliteter eller direkte i markedet. Omkostningen til alternativ finansiering vil dog med stor sandsynlighed være markant højere end den aktuelle (helt ned til -0,4%), hvis det overhovedet er muligt. Det vil ramme de eksponerede bankernes indtjeningsperspektiver hårdt, og det vil formentlig reducere den enkelte banks muligheder for udlån signifikant. Det er stik imod målsætningen med TLTRO – og derfor en god grund til at tro, at ECB etablerer en efterfølger. Spørgsmålet er så, om vilkårene bliver ændret og mindre gunstige end hidtil for de banker, der benytter udlånsfaciliteten,” siger Otto Friedrichsen.

Formuepleje har ingen eksponering mod banker i Sydeuropa

Formuepleje er særdeles selektiv i valget af banker til den globale aktieportefølje og er ikke eksponeret mod sydeuropæiske banker. Bankeksponeringen i aktieporteføljen er fordelt på to banker med klassisk bankforretning, mens den resterende finanseksponering er fordelt på kreditvurderingsinstitutter, børser og selskaber inden for kapitalforvaltning, der ikke udfordres af de aktuelle problemstillinger for eksempelvis de sydeuropæiske banker.

Derudover har de seneste måneder været kendetegnet ved en normalisering i markedets syn på aktierisiko, og især for aktier i de cykliske sektorer har værdiansættelsen været stigende. De fundamentale forhold har ikke ændret sig væsentligt, men den potentielle modvind fra den amerikanske centralbank (og andre centralbanker) er for nuværende afblæst ved, at Federal Reserve klart har tilkendegivet, at man er gået på pause med hensyn til rentestigninger.

Indtjeningsforventningerne, der i vid udstrækning driver aktieafkastet, er kommet ned, men er fortsat positive for hele 2019, hvilket fortsat er understøttende for den forventede udvikling i resten af året.

En bedring i de underliggende økonomiske nøgletal vil i væsentlig grad understøtte potentialet for hele 2019, men en række risikofaktorer er fortsat aktuelle, hvorfor Formuepleje i februar har valgt at reducere noget af den aktieeksponering, der blev købt tilbage i fjerde kvartal.

FAKTA

Hvad er TLTRO?

  • Targeted Long-Term Refinancing Operations er betegnelsen for den målrettede udlånsfacilitet som ECB over en årrække i to omgange har udbudt til de europæiske banker. Den første TLTRO-serie blev lanceret i 2014, mens TLTRO II kom til i marts 2016.

  • Faciliteten er målrettet, hvilket vil sige, at banker kan trække på lånefaciliteten i et omfang der afhænger af i hvor høj grad den enkelte bank bruger faciliteten til at låne penge ud i realøkonomien.

  • I forhold til ordinære udlånsfaciliteter har TLTRO en indbygget incitamentsstruktur til at låne penge ud til private og virksomheder i euroområdet. Ved at øge udlånsmassen, og derved være med til at understøtte den europæiske vækst, falder bankens omkostning ved lånet fra en positiv rente ned mod den europæiske centralbanks indlånsfacilitet på -0,4%. Europæiske banker har dermed haft muligheden for at modtage renter for at foretage udlån til europæiske husholdninger og virksomheder.

Hvem benytter TLTRO?

  • Italienske banker har været blandt de største aftagere af TLTRO programmet. Nominelt de store italienske banker, men relativt til bankerens balance er mindre italienske banker blandt de mest eksponerede i programmet. Samlet set har italienske banker aftaget cirka en tredjedel af ECB’s samlede likviditetsprogram.
Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>