Kundedirektørens klumme: I Formuepleje samler vi på gode kundeforhold

Vi oplever fortsat, at mange af vores kunder bliver frarådet at blive kunde hos os, når Formuepleje nævnes som en mulig investeringsløsning. Som oftest på ikke et fagligt korrekt grundlag.

Min kollega Henry Høeg plejer at rose jer, investorerne i Formuepleje, til skyerne. Han siger, I er kloge, dygtige, gode til at lave jeres forarbejde og træffe selvstændige beslutninger på et oplyst grundlag.

Jeg kan kun give ham ret. For selv om vi i Formuepleje befinder os i en branche, der lever af at skabe afkast, er det langt fra det eneste forhold, der spiller ind, når man som privatperson skal vælge en kapitalforvalter.

Og det betyder, at mange af jer faktisk er kunder hos os, selv om I er blevet anbefalet at lade være.

Kundedirektør Helle Snedker kerer om værdien af langvarige, gode kundeforhold

Kunderne kommer ikke af sig selv

Faktum er, at vi i Formuepleje har nogle særdeles konkurrencedygtige afkast (og det er vel at mærke efter omkostninger) – også på sammenlignelige risikoniveauer i de løsninger, der udbydes af andre kapitalforvaltere. Men da vi ikke betaler andre for at distribuere vores produkter, er incitamentet for at anbefale os og vores produkter meget småt.

Vi skal med andre ord gå en ekstra mil for at få kunder i butikken. Lad det bare være slået fast med det samme, at vi gerne tager de ekstra skridt, men med den viden i baghovedet er vi også ekstra opmærksomme på at passe godt på jer kunder, fordi vi ved, at vi er et aktivt tilvalg fra jeres side.

Derfor kerer vi os også mere end almindeligt om jer alle sammen. Vi ved, at I ikke kommer af jer selv, og at mange er kommet på trods af den rådgivning, I har modtaget andre steder.

Når I kommer til os, er det ofte et udtryk for, at I har undersøgt forholdene og sammenlignet afkast og omkostninger i de forskellige formueløsninger, andre kapitalforvaltere stiller i udsigt. På den måde er I kommet frem til, at de tilbud, vi har på hylden, skiller sig ud i forhold til, hvad vores konkurrenter kan byde på.

Som kundedirektør har jeg ofte fornøjelsen at byde nye investorer velkomne. I den sammenhæng har jeg også ofte den mere tvivlsomme fornøjelse at høre om de bump, de har mødt på vejen. Nogle er mere grelle end andre, men det overrasker mig faktisk, hvor ofte nogen direkte er blevet frarådet at indlede et kundeforhold med Formuepleje – og ikke mindst at disse indvendinger sjældent har rod i virkeligheden.

Argumenterne er typisk noget med, at vi har røde produkter, at vi gearer, og at vi kun kan levere høje afkast, fordi risikoen er tilsvarende høj. Den fortælling er mildest talt et meget begrænset og unuanceret udsnit af virkeligheden, og den stiller alt andet lige store krav til jer som investorer og skaber et behov for, at man hele tiden forholder sig aktivt til, hvordan man bedst passer på sin opsparing.

Rådgiver, bliv ved din læst

Men udover at stille spørgsmålstegn ved de anbefalinger, man får fra andre, er det også værd at holde sig for øje, at man fra lovgivers side har slået fast, at jeg og alle mine kolleger i den finansielle sektor kun må rådgive om produkter, vi er certificeret i. Så hvis en rådgiver uden for Formuepleje vælger at råde – eller fraråde – privatpersoner at investere i Formueplejes løsninger, skal vedkommende være certificeret inden for de pågældende løsninger.

Husk at spørge til dette, da rådgivning om eksempelvis de fonde, der involverer investering efter den såkaldte tangentporteføljeteori, som vi anvender i nogle af vore mest populære fonde, fordrer særlig viden og særskilt certificering.

Oplever jeg, at kunder eller potentielle kunder er blevet frarådet at overlade kapitalforvaltningen til Formuepleje, inviterer jeg altid vedkommende til en grundig gennemgang af netop det, der har været brugt som begrundelse for rådgivningen. Jeg opfordrer også altid til, at min kunde viderebringer en invitation til et af Formueplejes mange åbne intromøder, hvis en rådgiver uden for Formuepleje ønsker at vide mere om, hvordan vi arbejder. Alene at fraråde med henvisning til, at ”Formuepleje gearer og har høje omkostninger”, er ikke nok.

Forskellene er til at tage og føle på

Et af vores nyere kundeforhold er et glimrende eksempel på, hvad man som investor kan støde på. Et halvt års tid efter at have fravalgt sin tidligere private banking-løsning, blev den pågældende kunde inviteret til møde selvsamme sted. Målet var tydeligvis at vinde personen tilbage, hvilket er prisværdigt. Jeg hilser altid konkurrence velkommen, da det ofte fører til, at kunderne i sidste ende får de bedste løsninger. Den pågældende investor havde dog gjort sit hjemmearbejde og beregnet, hvordan udviklingen havde været i Formuepleje-regi for hans opsparing – og tilsvarende, hvordan det havde set ud, hvis han var blevet i sin tidligere løsning.

Var han blevet med sit engagement der, havde han regnet ud, at han tabt 71.000 kroner med sin hidtidige investering. Heldigvis valgte han at skifte til Formuepleje, hvor den samme investering endte med et positivt afkast på 449.000 kroner i den pågældende periode.

Det er en forskel, der er til at tage og føle på og altså en historie fra det virkelige liv, fra min dagligdag som kundedirektør i Formuepleje. Der er ikke tale om uvæsentlige detaljer, men derimod om en meget håndgribelig forskel for den pågældende kunde, som heldigvis ikke var i tvivl om, at han skulle fortsætte sit engagement hos os.

Ikke nok med, at vi kerer os om jer. I er også vores bedste ambassadører, så som altid vil vi opfordre jer til at sprede det glade budskab.

En dag kunne det ligefrem betyde, at også andre rådgivere forstår Formueplejes forretningsmodel og kunne rådgive på et mere fagligt grundlag. Argumentet om lave afkast og høj risiko holder i hvert fald ikke.

Lad mig slutte med endnu engang at komme med en opfordring til, at I lader os vide, når der er noget, vi kan gøre, for at I bliver endnu mere tilfredse i valget af Formuepleje som samarbejdspartner. Langvarige relationer er altafgørende for både jer og os, for vi ved alle, at alene det at lægge en god plan og dernæst holde sig til den bringer os langt i bestræbelserne på at opnå markedets bedste risikojusterede afkast.

Vil du høre, hvad Formuepleje kan gøre for dig?

Er du endnu ikke investor i Formuepleje men har lyst til at høre mere om vores tilgang til rådgivning, investering, afkast og risiko, er du velkommen til at tilmelde dig et af vores uforpligtende intromøder i hele landet. Du kan også bestille vores gratis intropakke, hvor du kan læse mere om Formueplejes koncept.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 01//2019. Download artiklen som PDF her.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>