Jobrapporten for januar er svær at regne med

Der er mange ukendte ingredienser i jobrapporten for januar, som gør den svær at regne med. ”Markedsuroen i slutningen af 2018 og et meget højt jobtal i den forrige jobrapport gør, at man skal være forsigtig med at lægge alt for meget vægt på jobrapporten for januar, men jobtallet er overraskende højt,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Med markedsuroen i 4. kvartal 2018, den statslige nedlukning i USA og den seneste meget overraskende jobrapport in mente har der været stor uvished om, hvad jobrapporten for januar ville vise. Den amerikanske administration har ligeledes været lukket ned, men det har ikke haft betydning for jobtallene, nævner Bureau of Labour Statistics i rapporten.

Jobtallet landede på 304.000, hvilket var langt over forventningerne på 165.000, der spændte over forventninger lige fra -40.000 til 230.000.

Arbejdsløshedsprocenten steg til gengæld til 4 procent fra 3,9 procent, mens timelønningerne som forventet landede med en stigningstakt på 3,2 procent på årsbasis. Det var nogenlunde på linje med de forventninger, der på forhånd lå i markedet, men som var noget sværere end normalt at lægge sig fast på.

Høje decembertal blev nedrevideret

Decemberrapporten viste ud over en opgradering af jobtallene for oktober og november, at der blev skabt 312.000 nye job i USA, og det var markant flere, end der på forhånd var regnet med. De er dog blevet revideret ned til 222.000 i den aktuelle jobrapport, så der ligger også noget forskydning i det meget høje januarjobtal.

Samtidig havde vi et uroligt 4. kvartal på de finansielle markeder, der kan have skabt usikkerhed og fået virksomhederne til at hyre færre, men det har altså ikke været tilfældet.

”På mange måder er det dog en jobrapport, man ikke helt kan regne med, fordi den forrige jobrapport og markedsuroen i 4. kvartal som sagt meget nemt kan forstyrre billedet. I øvrigt skal man aldrig bruge en enkeltstående jobrapport som pejlemærke. Man skal altid bruge dem over et stykke tid for at få et retvisende billede,” forklarer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Formuepleje tror på positivt investeringsår

”Vi har fortsat et positivt syn på udviklingen i 2019. Det kan godt være, at væksten bremser lidt op fra sit relative høje niveau, men overordnet betragtet forventer vi, at handelskrigen mellem USA og Kina finder nogle løsninger. Samtidig har vi set USA’s centralbank sende nogle mere markedsforsonlige signaler, som gør, at Fed næppe hæver renten igen lige foreløbig. Det var en kilde til stor bekymring i slutningen af 2018, fordi markedet var bekymret for, om væksten kunne bære de renteforhøjelser, som Fed tidligere lagde op til,” siger Søren Astrup, der understreger, at jobrapporten ikke giver Formuepleje anledning til at justere sin nuværende investeringsstrategi:

”I Formuepleje tror vi fortsat på, at aktiemarkedet går en attraktiv tid i møde med de udsving, som vi ved kommer fra tid til anden, så vi holder uforandret fast i vores maksimale aktieeksponering. Men vi kigger naturligvis løbende på vores risiko, og hvis de finansielle markeder fortsætter de fine takter, som vi har set i januar, kan det sagtens være, at vi skal tage noget risiko af inden for en overskuelig fremtid. Som aktive forvaltere er vi jo sat i verden for at navigere i svingende markeder og vise, at vi kan levere et merafkast.”

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>