Januar lagde godt fra land efter svær afslutning på 2018

Efter den voldsomme markedsuro i december har der været medvind på de finansielle markeder i årets første måned. ”Aktierne er kommet godt fra land, og fordi vi holdt fast i vores aktieeksponering, da det så værst ud, er Formueplejes investeringsløsninger kommet ekstra godt fra land i januar,” siger Leif Hasager, investeringsdirektør og formand for Investeringskomiteen.

Hvis januar kommer til at tegne billedet for resten af året, kan 2019 munde ud i et meget positivt investeringsår for markedet i almindelighed og Formuepleje i særdeleshed.

Formueplejes investeringsløsninger har således fået en overordentlig god start på året. Mens verdensaktieindekset MSCI er steget 7,5 procent i januar, har Formuepleje Penta, der er en investering med høj risiko svarende til 100 procent globale aktier, givet et afkast på 10,9 procent i årets første måned.

Også Formueplejes aktieinvesteringsfonde Globale Aktier og især LimiTTellus har slået verdensaktieindekset. Mens Globale Aktier nøjes med en beskeden merperformance på 0,2 procentpoint i forhold til MSCI’s 7,5 procent, ligger LimiTTellus 2,5 procentpoint bedre med et januarafkast på 10 procent.

Kigger man på Formuepleje Safe, der har en middel risikoprofil, var afkastet i januar 7,7 procent, hvor det sammenlignelige middelrisikoindeks lå på 4,7 procent.

Samme billede går igen i Formueplejes andre blandede fonde som Optimum, Pareto og Epikur. På obligationsfronten har Formuepleje Fokus givet et afkast på 0,6 procent i januar.

God start efter dårlig 2018-afslutning

Det vækker naturligvis stor tilfredshed hos Leif Hasager, investeringsdirektør og formand for Investeringskomiteen, oven på den dårlige afslutning på 2018, der endte med negative afkast. Og det er aldrig tilfredsstillende, heller ikke selv om man som i Formueplejes tilfælde klarede sig bedre end markedet og konkurrenter og relativt set leverede varen.

”Det er positive afkast i både vores investeringer i aktier, obligationer og virksomhedsobligationer, og det gælder uanset, om det er i vores gearede eller ugearede fonde. Det er vigtigt for os, at vi både absolut og relativt leverer varen, fordi så skiller vi os positivt ud fra konkurrenterne. Og det har vi i hvert fald gjort fra årets start,” siger Leif Hasager, der også med tilfredshed konstaterer, at Formuepleje gjorde ret i ikke at nedbringe aktierisikoen, da markedet så værst ud i julemåneden.

”Der var meget uro i december, og det var temmelig hårdt at se på. Derfor drøftede vi i Investeringskomiteen også flere gange, om vi skulle tage risiko af, da markedet faldt. Heldigvis holdt vi fast i vores aktieeksponering, fordi markedet efter vores opfattelse var ude i en overreaktion. Det betyder nu, at vi er kommet ekstra godt fra land i år,” forklarer Leif Hasager.

Pessimismen tog overhånd i 4. kvartal

Investeringskomiteen lægger i sine betragtninger om den generelle verdensøkonomiske tilstand vægt på, at pessimismen og vækstbekymringerne i december så ud til at have taget overhånd. En vis økonomisk afmatning er forventelig i år, men grundlæggende sker opbremsningen fra et relativt højt niveau og risikoen for, at det hele går i dørken er temmelig lille.

”De fundamentale vilkår i verdensøkonomien er stadig gode, og vi har tidligere sagt, at vi ser 2019 som løsningernes år, hvor der kommer nogle gode svar på de store udfordringer, der også er. Vi kan allerede se, at der er nogle tegn på opblødning. Handelskrigen kan man nævne som et eksempel. Et andet eksempel er, at Fed har blødt op i sin retorik, så det nu lugter lidt af en rentepause fra den amerikanske centralbanks side. Det har en beroligende effekt på de finansielle markeder, når der bliver løst op for de problemer, som markedet fokuserede uforholdsmæssigt meget på i 4. kvartal 2018,” siger Leif Hasager, der anerkender, at der er nogle geopolitiske udfordringer, der kan spille negativt ind på markedsreaktionerne, hvis de går i den gale retning.

”Der er naturligvis fortsat nogle skyer på himlen. Brexit som en af dem, hvor vi endnu ikke kender konsekvenserne, og de kinesiske tillidsindikatorer peger også nedad, og vi kan også godt bruge nogle nøgletal, der understreger det positive scenarie, men det er ikke ensbetydende med, at verdensøkonomien partout kører af sporet. Væksten bliver formentlig lidt lavere, men det er forventet over en bred kam, og det er det, vi har investeret efter,” konstaterer Leif Hasager, der sammen med resten af Investeringskomiteen løbende kigger på, om risikoen er den rigtige.

Justering af risikoen er i spil

Siden oktober har Formuepleje ligget med fuld aktieeksponering, og det fortsætter indtil videre.

”Fortsætter de nuværende stigninger, vil vi helt klart overveje at justere risikoen og muligvis tage noget risiko af på et tidspunkt. Vi gjorde præcis det samme sidste år, da vi op til kursfaldene i 4. kvartal tog risiko af og ad to omgange øgede risikoen igen, da markedet var faldet og aktierne attraktivt prisfastsatte. Det er en del af opgaven som aktiv kapitalforvalter at navigere på den måde og kigge efter de rigtige muligheder,” siger Leif Hasager.

Indtil videre er vurderingen dog, at aktierne fortsat er prissat i et attraktivt leje efter kursfaldene i 4. kvartal, der kun delvist er genvundet i januar.

”Vi står på et bedre fundament end i oktober. Værdiansættelsen på aktier i Europa og især i USA er kommet langt ned – trods de usikkerhedsmomenter, der stadig er. I USA gælder det især, at de højt prisfastsatte IT-aktier har tabt det momentum, de havde frem til 4. kvartal,” siger Leif Hasager og slutter:

”Vi ved godt, at træerne ikke vokser ind i himlen. Sidste år var januar også en god investeringsmåned med positive afkast, hvor markederne så faldt brat i februar. Vi er forberedt på, at der igen i 2019 vil komme udsving, men alt i alt tror vi på et godt investeringsår – især for en aktiv kapitalforvalter som os, der løbende tager kritisk stilling til, om vi har de rigtige positioner.”

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>