Investering med lavere risiko og højere bundlinje

Formueplejes investeringsløsninger er ikke som alle andres. Lige fra begyndelsen i 1986 har vi gjort en dyd ud af at investere ud fra den optimale porteføljeteori. I denne artikel kan du blive klogere på, hvordan vi arbejder med den model i praksis.

Formueplejes investeringskoncept bygger på teorien om optimale porteføljer, som siger, at den optimale portefølje (det vil sige den sammensætning af aktier og obligationer, der giver dig det bedst mulige afkast til den lavest mulige risiko) består af 65-75 procent obligationer og 25-35 procent aktier. I Formuepleje kalder vi den portefølje for Optimum. Med så stor en andel af obligationer er risikoen i Optimum meget lav, og da afkast og risiko følges ad, er det forventede afkast også meget stabilt og forudsigeligt.

Det er dog langt fra alle investorer, der ønsker meget lav risiko og dermed lavt og mere forudsigeligt forventet afkast. Hvis du som investor taler med en investeringsrådgiver, som ikke kommer fra Formuepleje, og du efterspørger investeringer med middel eller høj risiko, vil den traditionelle anbefaling ofte være at øge andelen af aktier. Problemet med den anbefaling er bare, at selvom en portefølje med overvægt af aktier giver dig en højere risiko, giver den også et dårligere forhold mellem afkast og risiko. Det vil sige, at du ikke længere får glæde af det optimale forhold mellem aktivklasserne.

I Formuepleje har vi en anden tilgang. I vores investeringsløsninger bevarer vi det optimale forhold mellem aktivklasserne og bruger i stedet gearing som en løftestang til at øge risikoen i vores blandede porteføljer. Vi ændrer med andre ord ikke på fordelingen af aktivklasserne, men køber derimod mere af den optimale portefølje, fordi det giver et bedre risikojusteret afkast. Som grafikken viser, er forholdet mellem aktivklasserne det samme i hver af de fem blandede fonde. Forskellen er risikoen i de enkelte investeringsløsninger, som opnås ved forskellig grad af gearing. Pareto er gearet én gang og har dermed et risikoniveau, der svarer til under middel. Penta er gearet fire gange og har dermed en risiko, der svarer til en investering i et globalt aktieindeks (100 procent aktier).

Formueplejes ældste investeringsløsning hedder Formuepleje Safe. Her er risikoen middel, og som figuren viser, geares en investering i denne fond to gange. Det vil sige, at når du som kunde kommer med 100 kroner, du gerne vil have forvaltet, så låner Safe 200 kroner og investerer dem sammen med dig. Det betyder, at du får afkastet af en investering på 300 kroner, selvom du reelt kun har indskudt 100 kroner. Samme princip gælder for de øvrige fonde, men som figuren også viser, geares der aldrig mere end fire gange, som det er tilfældet i Penta, hvor risikoen er høj og kan måle sig med en investering i globale aktier. Det er dog vigtigt at understrege, at det er fonden (i dette tilfælde Safe), som optager lånet. Det betyder, at al gearingen sker inde i fonden, og derfor er det heller ikke dig, der hæfter for lånet. Du kan med andre ord aldrig tabe mere end det beløb, du selv har investeret - præcis som ved investeringer i en helt almindelig investeringsforening. Netop fordi Formuepleje kun gearer med lav risiko og stiller danske realkreditobligationer til sikkerhed, har det gennem en årrække desuden været muligt at låne store milliardbeløb til negative renter.

Har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger eller vores måde at investere på, er du velkommen til at kontakte en rådgiver på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 04/19.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>