Hvad er årsagen til aktiemarkedets U-vending?

De seneste måneder har budt på markante kursudsving på både det danske og de udenlandske aktiemarkeder. Amerikanske aktier faldt gennem fjerde kvartal 2018 med knap 20% målt fra toppen i slutningen af september og frem til bunden den 24. december. Siden er amerikanske aktier steget med knap 20%, men hvorfor?

Først en kort forklaring omkring baggrunden for uroen i de sidste tre måneder af 2018: For det første har en række af de toneangivende indikatorer for vækst været under opbremsning gennem 2018. Nøgletal for den globale fremstillingssektor har for eksempel oplevet en vækstafbøjning gennem hele 2018. Specielt i andet halvår kunne man registrere et niveauskifte i netop disse nøgletal med Europa og Kina i spidsen, mens udviklingen har været mere moderat i USA.

Denne opbremsning skabte usikkerhed omkring den fremtidige vækst, og niveauerne for nøgletallene understøttede den recessionsfrygt, som prægede mange investorer i de sidste uger af december. Udviklingen blev forværret, da de amerikanske regnskaber for tredje kvartal viste, at en række større selskaber inden for IT-sektoren stod over for en række udfordringer. Alt sammen noget, der understøttede frygten for en markant vækstopbremsning og måske ligefrem en recession inden for kort tid.

For det andet gav den amerikanske centralbank, helt frem til midten af december, udtryk for, at den ville fortsætte med at hæve renten – både ved rentemødet i december, men derudover også i det nødvendige omfang i 2019. Markedet havde på denne baggrund en fortsat forventning om, at der ville komme to rentestigninger i 2019.

Kombinerer man disse forventninger med, at økonomierne, specielt uden for USA, var i gang med et væsentligt niveauskifte i nedadgående retning, har man årsagen til, at specielt de konjunkturfølsomme selskaber og sektorer blev hårdt ramt.

Investorerne frygtede simpelthen, at den amerikanske centralbank ville være for hård i sit rentesyn og dermed potentielt forstærke den vækstopbremsning, der allerede var i gang.

Én primær årsag til kursstigningerne i 2019

Siden jul er aktiemarkedet som sagt steget markant. Årsagen skal ikke findes i en væsentlig bedring i de nøgletal, som var medvirkende til vækstbekymringen gennem fjerde kvartal 2018. Den skal heller ikke findes i en markant fremgang i indtjening eller indtjeningsforventningerne blandt de amerikanske selskaber, der netop har rapporteret tal for årets tre sidste måneder, selvom udviklingen nok har bidraget til at aflive nogle af de værste bekymringer.

Forklaringen er derimod, at den amerikanske centralbank er vendt 180 grader og har lyttet til markedet. Centralbanken har foretaget en retorisk intervention i markedet. Det betyder med andre ord, at banken har fjernet frygten for rentestigninger i en økonomi, hvor væksten er begyndt at bøje af. Det har den gjort ved klart at kommunikere, at rentestigningerne indtil videre er sat på pause.

Derudover har centralbanken gjort det klart for investorerne, at den enorme balance, centralbanken opbyggede i kølvandet på finanskrisen ved at købe amerikanske obligationer, ikke nødvendigvis behøver at nedbringes i det omfang, der tidligere er meldt ud. Senest har flere centralbankmedlemmer kommunikeret, at normaliseringen af balancen kan afvikles måske allerede mod slutningen af 2019.

Kort fortalt: Nu hvor forventningerne til indtjeningen er blevet sænket med baggrund i bekymringer omkring den fremtidige vækst, bliver aktieinvestorerne ikke længere i samme omfang kompenseret for amerikanske rentestigninger. Derfor opstod uroen på aktiemarkederne i fjerde kvartal. For at imødegå dette har den amerikanske centralbank i øjeblikket fjernet modvinden fra eventuelle rentestigninger ved at gå på pause.

Hvad med resten af 2019?

Over de seneste uger er der sket en normalisering i markedets syn på aktierisiko, og især for aktier i de cykliske sektorer har værdiansættelsen været stigende. De fundamentale forhold har ikke ændret sig væsentligt, men den potentielle modvind fra den amerikanske centralbank (og andre centralbanker) er for nuværende afblæst.

Indtjeningsforventningerne, der i vid udstrækning driver aktieafkastet, er kommet ned, men er fortsat positive for hele 2019, hvilket fortsat er understøttende for den forventede udvikling i resten af året.

En bedring i de underliggende økonomiske nøgletal vil i væsentlig grad understøtte potentialet for hele 2019, men Formuepleje har i februar valgt at reducere noget af den aktieeksponering, der blev købt tilbage i fjerde kvartal.

Artiklen har også været bragt som bagsidekommentar i Jyllands-Posten og på finans.dk/investor.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>