Handelskrigen bliver en langstrakt affære

Man kan lige så godt indstille sig på, at handelskrigen bliver langvarig, fordi det er en kamp om så meget mere end bare toldsatser. Konflikten mellem USA og Kina vil husere i en rum tid endnu, lyder vurderingen fra Formueplejes investeringskomite. Særligt skal man dog bide mærke i, at vi kan forvente delløsninger allerede i år, idet vi nærmer os 2020. Præsident Trump har nemlig en interesse i at tune den amerikanske økonomi mak­si­malt i et valgår, hvor han naturligvis gerne vil genvælges. Formuepleje har dog allerede i juli forsikret en stor del af aktieporteføljer i de balancerede løsninger (eksempelvis Safe og Penta) mod store kursfald, hvis det skulle gå anderledes.

Handelskrigen mellem USA og Kina er eskaleret i august og har flere gange medført betragtelige kursfald i aktiemarkedet, fordi den er katalysator for den frygt for en vækstafmatning, som vi dog endnu kun ser udfolde sig i begrænset omfang.

Investeringskomiteen i Formuepleje mener, at man skal være forberedt på, at konflikten mellem USA og Kina kan blive en langstrakt affære, der varer flere år. For det drejer sig om meget mere end bare samhandel.

Vi finder det mest sandsynligt, at amerikanerne og kineserne når til enighed om bilaterale delløsninger på handelsområdet. Det vil for en tid vil sikre ro på de finansielle markeder og lægge en dæmper på den usikkerhed, der måtte være – uden at konflikten mellem USA og Kina er bilagt.

Man skal nemlig ikke forvente, at konflikten mellem USA og Kina går hurtigt over, fordi den bunder i en større strid mellem USA og Kina om, hvilket af de to lande, der skal indtage den førende rolle i verden.

Dernæst skal man huske, at vi er på vej ind i et valgår i USA. Donald Trump skal forsøge at opnå genvalg i 2020, og han ved udmærket, hvor afgørende en god amerikansk økonomi er, for at amerikanerne genvælger ham for en ny fireårig periode.

Så selv om handelsretorikken til tider antager skingre niveauer, er Formueplejes hovedscenarie fortsat, at risikoaktiver som eksempelvis aktier fortsat vil give et positivt afkast fremover – og være på et højere niveau om 12 måneder end topniveauet i juli.

Vi anerkender dog også, at det kan gå anderledes end i vores hovedscenarie. Vi har derfor i juli forsikret en stor del af aktieporteføljen mod store kursfald, i vores balancerede porteføljer eksempelvis Safe og Penta.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>