Godt 1. halvår for Formueplejes afkast

Sommeren er over os, mange er formentlig så småt på vej på ferie, og årets seks første måneder er veloverstået. Det er en god anledning til at gøre en midtvejsstatus og sende en sommerhilsen fra Formuepleje til vores investorer.

For Formueplejes vedkommende kan vi glæde os over, at det går ”nogenlunde”. Som investor i en af Formueplejes investeringsløsninger, har man med andre ord fået et merafkast i forhold til både marked og konkurrenter. Det kan du læse meget mere om i de følgende links, hvor du finder afkast-risiko-analyser for vores løsninger til en balanceret portefølje med henholdsvis Middel Risiko og Høj Risiko (alternativ til verdensaktieindekset).

Den gode nyhed er, at vi tror på, at der er endnu mere at hente i 2. halvår.

Fortsat gode afkastudsigter, men stigende lange renter

Det er investeringskomitéens vurdering, at der i hovedscenariet fortsat er udsigt til et godt afkast på aktier og virksomhedsobligationer. Og det er kun få problemer, der kan anes på mellemlangt sigt.

Sidst på året kommer givetvis hårde budgetforhandlinger mellem det af Demokraterne dominerede Repræsentanternes Hus og præsident Donald Trump, men Trump forventes at få gennemført ekspansiv finanspolitik på den ene eller anden måde.

Forhandlingerne om en handelsaftale mellem USA og henholdsvis Kina og Europa forventes endvidere at falde på plads i løbet af 2019. Handelsaftalerne mellem USA og Kina forudses at være de vanskeligste, for det handler ultimativt om at ændre den politiske dagsorden. Og det forudsætter for USA, at den økonomiske dagsorden ændres, mens det for Kina handler om, at den økonomiske dagsorden fastholdes. Derfor har USA allerede ændret den økonomiske dagsorden med ensidige toldforhøjelser forud for forhandlinger med Kina og EU. Forhandlingerne mellem USA og Kina forventes dog at nå et kompromis, som vil være til gavn for begge parter – og verdenssamfundet.

I relation til den økonomiske udvikling forventes de ledende økonomiske indikatorer at indikere accelererende økonomisk vækst i løbet af andet halvår af 2019 – og de seneste tal for eurozonen indikerer det samme. På den baggrund forventes en mindre stigning i de lange renter. Renteniveauet prisfastsætter dog ikke p.t. aktiemarkedet, hvorfor en rentestigning på de lange renter på op til 2,5 procentpoint i EU og 1,5 procentpoint i USA næppe vil påvirke aktiemarkederne – for det sker af de rigtige årsager – nemlig accelererende økonomisk vækst.

På nuværende tidspunkt i opsvinget er verdensøkonomien dog mere sårbar over for et negativt chok – end for bare et år siden, hvor amerikansk økonomi havde glæde af skattelempelser, som gav et midlertidigt løft til den økonomiske vækst, ud over hvad der var langsigtet muligt.

Investeringskomiteen fastholder høj vægt af aktier, men forsikrer sig

Investeringskomitéen har derfor valgt fortsat at fastholde en høj vægt af aktier i porteføljen, men samtidig købt en forsikring mod større aktiekursfald. Herved opnås god beskyttelse af formuen ved større kursfald, men samtidigt bevares muligheden for det gode afkast i vores hovedscenarie. Såfremt aktiemarkederne fortsætter med stigninger, og prisen på forsikring fortsat ligger lavt, forventes afdækningsstrategien via forsikringer udnyttet endnu mere.

På rentesiden er rentefølsomheden på lange renter nedbragt, men rentepositionerne vil dog netto fortsat levere et merafkast, hvis der kommer den uforudsete event, der får verdensøkonomien til at bremse op. Herved er risikoen i vore løsninger fortsat velbalanceret. Og vi kan forvente et positivt 12-måneders afkast fra vores obligationsinvesteringer ved stigninger i den lange rente på op til 1,25 procentpoint (og stort set uændret kort rente).

På den baggrund forventer vi, at vores porteføljer vil klare sig godt i vores hovedscenarie – og bedre end markedsafkastet. I tilfælde af den uforudsete begivenhed, som får verdensøkonomien til at bremse hårdt op, vil det samtidig være vores forventning, at porteføljen vil være mere formuebevarende end markedsindekset – målt på en periode over mere end 12 måneder.

God sommer på vegne af Formuepleje

Niels B. Thuesen, adm. direktør og partner

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>