Gode afkast sikrer Formuepleje topplacering hos Morningstar

Formuepleje leverer varen på afkastfronten. Det kunne ses, både da markedet gik ned i 2018, hvor Formueplejes investeringsløsninger klarede sig relativt bedre, og igen her fra årets start, hvor afkastene i et generelt positivt marked ligger helt i top. Og det er ikke en påstand, vi selv finder på. Ifølge Morningstars seneste rangeringer er Formuepleje den investeringsforening i Danmark, der præsterer bedst af alle.

Gode afkast er adgangsbilletten til markedet, når man er kapitalforvalter. I længden forsvinder kunderne, hvis man ikke både bevarer og øger de formuer, som de har betroet dig.

For Formueplejes vedkommende handler det derfor fra morgen til aften, hele året rundt, om at være leverancedygtig i nogle af markedets bedste afkast. Allerhelst de bedste naturligvis. Heldigvis lever vi generelt set op til den ambition, og i 1. kvartal har vi gennem både januar, februar og marts også fået Morningstars ord for, at det ikke bare er noget, vi selv siger.

De gode afkast betyder nemlig, at Formuepleje nu har den bedste rating af alle hos det uafhængige analysebureau Morningstar, der løbende indsamler data og rater danske investeringsforeninger i forhold til hinanden. Formueplejes investeringsforening overtog i januar således førstepladsen fra PFA Invest, der har siddet på positionen gennem hele 2018. Topplaceringen fastholdes desuden i både februar og marts. 

Det glæder Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje, at Morningstars ratinganalyse viser, at Formuepleje leverer de bedste risikojusterede afkast i Danmark på 3, 5 og 10 års sigt.

"Det er muligt vi ikke kan ligge nr. 1 hver gang, men vi har ligget i toppen længe. Det resultat viser styrken i vores aktive tilgang til investeringer og vores risikostyring. Og hvis du ser, hvem der ellers er med i Morningsstars analyse, er det et meget stærkt felt. Alle seriøse kapitalforvaltere i Danmark med mere end 5 ratede fonde er med. Bemærk også, at Morningstar i sin ratinganalyse kun kigger på investeringsforeninger. Vores fonde, hvor vi gearer moderat, er derfor slet ikke med, da de er klassificeret som kapitalforeninger. Det ærgrer mig faktisk, da det risikojusterede afkast i kapitalforeningerne, såsom Safe, er endnu bedre. Havde de været med, var vores forspring ned til nummer 2 markant større," siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Formuepleje er meget mere end gearing

Konklusionen er altså, at Formuepleje i den grad leverer varen, også når man tager gearing ud af ligningen.

"Gennem tiderne har mange af vores investorer fortalt om, hvordan de af konkurrerende investeringsrådgivere er blevet frarådet og advaret om at investere i vores investeringsprodukter. Altid med påstande om at 'Formuepleje er noget med gearing'. Det er da pudsigt, når nu branchens mest grundige ratinganalyse viser, at vi er Danmarks bedste til ugearede investeringer,” siger Søren Astrup og fortsætter:

"Måske har vi bare været for dårlige til at fortælle om robustheden i alle vores investeringsprodukter. Det hænger så igen sammen med, at den bedste investeringsløsning som oftest er at tage en lavrisikoportefølje (som er ugearet) og geare den moderat (højst 4 gange), til man opnår det ønskede risikoniveau. Det er sådan, vi gør i Pareto, Safe, Epikur og Penta. Men tag ikke fejl. De gode resultater her bygger alle på de solide resultater i de ugearede porteføljer. De indgår som byggesten i vores gearede investeringsløsninger." Et eksempel er Formueplejes globale aktieportefølje, LimiTTellus, som også er en del af Morningstar-analysen.

"Den kan du kalde vores aktiebyggesten, da den indgår med forskellig vægt i Pareto, Safe, Epikur og Penta. LimiTTellus har alene i år leveret et afkast på 17%, hvor det globale aktieindeks har givet 13,1%. Det er vel at mærke efter alle omkostninger, men når vi bruger LimiTTellus som byggesten i vores andre fonde, betales der naturligvis ikke omkostninger, da vi aldrig vil tage dobbelthonorar i Formuepleje. Så resultatet er endnu bedre. Det er et investeringskoncept, der nu har virket i mere end 30 år, og det, der adskiller os fra andre forvaltere i markedet. I øvrigt bruger vi gearing til at styre risikoen med, ikke som et redskab til blindt at køre med maksimal risiko. Det pudsige er, at vi ligesom i den ugearede del af Formuepleje også her leverer resultater, der ligger over resten af markedet,” forklarer Søren Astrup og peger på, at Formueplejes investeringskoncept på det seneste har vist sit værd både i mod- og medvind. Først i modvinden i 2018 og senest i den medvind, der har været i 2019.

”Vores afkast har vist sig fra deres stærkeste side, både da markederne faldt i slutningen af 2018 og fra årets start, hvor de finansielle markeder har rejst sig igen. Vores investeringsløsninger var særdeles modstandsdygtige og klarede sig igennem 2018 med mindre fald end markedet og konkurrenterne. I januar og februar har vores investeringsløsninger også lagt solid afstand og distanceret markedet med mange procentpoint og givet et markant merafkast,” siger Søren Astrup.

Formuepleje indtager førstepladsen blandt danske investeringsforeninger

Blandt andet har både Safe, Epikur og Penta, der er Formueplejes investeringstilbud med henholdsvis middel, middel til høj og høj risikoprofil, i årets to første måneder som minimum leveret et merafkast på 5 procentpoint i forhold til deres sammenlignelige indeks.

Og i det negative 2018 klarede Penta sig igennem med et fald på 1,9 procent, hvor verdensaktieindekset faldt 4,6 procent, mens Epikur faldt 1,6 procent, hvor det sammenlignelige indeks mistede 3,4 procent af sin værdi. Også Safe klarede sig med et fald på 2,4 procent i 2018 bedre end middelrisikoindekset, der dykkede 2,9 procent.

”Det er et fint udtryk for de gode egenskaber, der er i vores blandede fonde, og som sørger for, at det risikojusterede afkast er i top,” forklarer Søren Astrup.

Det gælder om at være investeret hele tiden

Oven på den markedsuro, der var i den sidste del af 2018, og som blev fulgt op af to overordentligt gode måneder i januar og februar, har der været mange reaktioner blandt kunder og investorer. Da markederne faldt, gjaldt det om berolige, men da markederne steg, var automatreaktionen blandt mange, at ”nu må vi hellere sælge ud”. Men den tilgang er forkert. Hvis man har lagt en langsigtet plan, gælder det om at følge den og ikke hoppe fra i utide. Hverken når det går kraftigt ned eller hurtigt op.

”En vigtig pointe er, at det faktisk gælder om at være investeret hele tiden. Det er ikke bare for sjov, når vi snakker om, at det gælder om at anskue sine investeringer i et langsigtet perspektiv, hvor man ikke skal gå ind og ud af markedet i utide. Går man glip af de bedste dage, bliver det kostbart i længden. Vores beregninger viser, at man faktisk ender med negativt afkast, hvis man går glip af de 60 bedste dage over en periode på 30 år. Så er det bedre at gå lidt ned i risiko frem for at sælge helt ud,” forklarer Søren Astrup.

Annualiseret afkast og hvad 100 dollar var blevet til

Og set over så lang en periode som de seneste 30 år ville det at gå glip af de 10 bedste dage have betydet, at det gennemsnitlige årlige afkast ville ligge næsten 2,6 procentpoint lavere, end hvis man havde ligget investeret hele tiden. ”Mange investorer har det måske med at blive nervøse, når markedet falder som i 4. kvartal 2018. Når det så stiger igen som her i 1. kvartal, overvejer mange at sælge igen, fordi de så kan komme ud uden tab. Der er vores budskab, at det kan vise sig at være en meget kostbar taktik, som stort set er umulig at efterleve i praksis,” siger Søren Astrup og tilføjer:

”Det er netop også her, at den aktive kapitalforvaltning kommer til sin ret. I stedet for at forsøge at time sine investeringer er det langt mere hensigtsmæssigt at tage alle følelser ud af ligningen og samarbejde med en forvalter, man har tillid til, og som løbende tager stilling til risikobilledet, tilpasser porteføljen og skruer op og ned for risikoen efter behov,” forklarer Søren Astrup og medgiver, at det allerbedste naturligvis ville være, hvis man kunne fjerne de værste dage og undgå dem.

Hvad var 100 dollar blevet til ved forskellige investeringer

Ingen roser uden torne

Den mission er dog tæt på umulig at udleve i praksis og ville kræve næsten overnaturlige evner, hvis man skulle hoppe ind og ud af sine investeringer og kun undgå de værste dage. Så ville man med sikkerhed også misse de bedste dage. ”Det er umuligt at udvælge på den måde og undvige de værste dage. Pointen er, at der er meget at tabe ved at forsøge at ’time’ markedet. Derfor anbefaler vi, at man altid er investeret, forholder sig aktivt til sin risiko og løbende tilpasser den frem for at løbe ind og ud af markedet. Det råd gælder både, når det går op og ned,” slutter Søren Astrup.

 

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 02//2019 og opdateret 8. maj 2019. Download artiklen som PDF.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>