Gældfrihed er ikke nødvendigvis vejen til den økonomiske lykke

Det ligger dybt i mange af os, at vi gerne vil være gældfri og ikke skylde hverken bank eller nogen andre så meget som en bøjet femøre. Men i den nuværende situation, hvor renterne er uhyre lave eller ligefrem negative, er det ikke sikkert, at gældfrihed er den optimale løsning.

Gældfrihed er med god grund en drøm for mange. Er man gældfri, skylder man ikke nogen noget, og man har svaret enhver sit. Det giver frihed og tryghed og kan for nogen sikkert være det rigtige, men rent økonomisk er det langt fra sikkert, at det er det klogeste. Ikke entydigt i hvert fald.

Objektivt betragtet er det ikke optimalt at være gældfri, når renten er så lav, som den er nu. Visse steder skal man betale for at have penge stående i banken, hvis du er særligt formuende, og nogle få steder bliver du endda betalt for at låne penge. Alle steder gælder det, at renten er lav og indlånsrenten ikkeeksisterende. En indlånskonto med 0 procent i rente begynder i princippet at være en attraktiv investeringscase, hvis udviklingen fortsætter som nu.

Det sætter hele samfundet på prøve: Politikere, banker, investorer, kapitalforvaltere og ikke mindst borgerne, der skal navigere i en pengeverden, hvor tingene er vendt på hovedet.

Typisk hænger de umiddelbart forståelige drømme om gældfrihed sammen med, at man så vil have betalt sin bolig ud og ikke længere være tvangsindlagt til de evindelige månedlige terminer fra realkreditinstituttet. Det er noget, de fleste kan forstå og forholde sig til. Men man er lidt nødt til at anskue sit hus som en bankbog – bare uden at du kan hæve penge på den, og så ændrer billedet sig altså af, hvad der er godt og skidt.

Lige nu har vi som nævnt de uhyre lave renter, men stiger de igen en dag, bliver dit hus alt andet lige mindre værd.

Man er rentefølsom, selv om man er gældfri

I et tænkt eksempel har vi et gældfrit hus til en værdi af 1 million kroner. Så længe renten er 0 procent, forbliver huset 1 million kroner værd. Men forestiller vi os, at renten stiger, falder prisen som regel på fast ejendom. Stiger renten til 10 procent (det lyder utænkeligt, men der har den været oppe engang), falder prisen på huset måske til 900.000 kroner, fordi det nu er dyrere at bo i huset. Det vil sige, at du har haft et tab på 100.000 kroner - skattefrit vel at mærke. Man er altså også rentefølsom, når man er gældfri.

Havde man derimod et 30-årigt realkreditlån på 800.000 kroner til 0,5 procent i rente, ville du være anderledes stillet. Kursen på et realkreditlån kan som bekendt falde, og hvis den falder fra kurs til 100 til 50, vil du kun skylde 400.000 kroner væk i stedet for 800.000 kroner. På den måde ville du til dels have forsikret værdien af din bolig også i tilfælde af, at ingen ville købe den.

Ovenstående tal og beløb er naturligvis fiktive, men det er et forsøg på at give et billede af, at det ikke altid er en god forretning at være gældfri. Jeg medgiver, at tanken er tillokkende, men med de nuværende renteniveauer kan man gøre en bedre forretning ved at have de rigtige lån med de mindst mulige renter og investere de overskydende midler i nogle attraktive investeringsløsninger, der leverer de ønskede risikojusterede afkast.

Denne klumme er også bragt i Erhverv+ den 26. september

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>