Fortsat grundlag for at overvægte aktier

Formuepleje forventer aktieafkast på 5-10% for den resterende del af 2019. Aktieandelen er derfor fortsat overvægtet og afspejler dermed vores positive forventninger til aktieafkastet for resten af året. Siden årsskiftet har vi dog nedbragt denne overvægt fra maksimal til svag overvægt.

Værdiansættelsen af aktier er i øjeblikket hverken dyr eller billig, og der er ikke udsigt til en længerevarende opbremsning i virksomhedernes indtjeningsvækst.

Tværtimod peger rammebetingelserne på mellemlange og lange horisonter fortsat på en indtjeningsvækst over det historiske gennemsnit, når der ses bort fra et par enkelte problembrancher som blandt andre detailhandel og medicinalindustrien. De vigtigste drivere herfor er den teknologiske udvikling, globalisering, historisk høj mobilitet af den globale arbejdskraft og skattepolitik.

Kortsigtede fluktuationer i væksten må ikke forstyrre klarsynet

Det er ikke nyt, at væksten i verdensøkonomien skal aftage i 2019. Det skyldes ikke mindst, at væksten i verdensøkonomien i første halvår 2018 lå på et højere niveau, end hvad der er muligt på langt sigt i både USA, EU og Kina.

Og når væksten som forventet så aftager, så bliver mange investorer og analytikere alligevel bekymrede. Men det er irrationelt, fordi et økonomisk konjunkturforløb ikke skal forventes at følge en lineær bevægelse. Vi skal til gengæld forvente, at væksten i korte perioder ligger under det gennemsnitlige niveau.

December 2018 sluttede derfor med et dyk i globale aktier på i gennemsnit 7,9%, som dog hurtigt blev mere end indhentet i de første måneder af 2019.

Som aktieinvestor er man altid udsat for, at en uventet begivenhed kan afstedkomme et aktie­fald. Og selvfølgelig er der en risiko for en længerevarende lavkonjunktur, men en sådan skal udløses af en konkret begivenhed med stor negativ betydning for den globale vækst.

Det kortsigtede risikobillede ser favorabelt ud for aktier

Der er en række forhold, som kan få betydning for udviklingen på de globale aktiemarkeder i resten af 2019. På positivsiden er der især forhandlingerne mellem USA og Kina om landenes samhandel samt muligheden for kommende infrastrukturinvesteringer i USA.

For så vidt angår drøftelserne mellem USA og Kina, er det inddiskonteret, at der kommer en aftale, som indebærer, at handelskrigen ikke eskalerer og i et vist omfang rulles tilbage, mod at Kina tilsvarende forpligter sig til at importere mere fra USA.

Det er til gengæld ikke inddiskonteret, at forhand­lingerne derudover vil kunne forpligte Kina til at ændre adfærd på vigtige områder som industri­spionage, respekt for patentrettigheder og anvendelse af tekniske handelshindringer for at få ikke-kinesiske virksomheder til at producere og udvikle i Kina.

Det er ikke vores hovedforventning til aftalen, men alligevel tillægger vi det en god sandsynlighed for, at det kan blive en del af aftalen. Vi vurderer til gengæld risikoen som værende meget lav for, at samtalerne falder til jorden, og USA fastholder de bebudede forhøjelser i toldsatser på kinesiske varer.

Med hensyn til kommende investeringer i amerikansk infrastruktur skal et sådant program godkendes i begge kamre af Kongressen, hvilket vil blive svært, når Demokraterne sidder på flertallet i Repræsentanternes Hus. Til gengæld tror vi ikke på, at vi har set det sidste præsiden­tielle dekret på ekspansive finanspolitiske tiltag for at stimulere økonomien i USA. Vi står trods alt overfor et valgår i 2020.

Brexit er primært en britisk udfordring

Brexit-processen er naturligvis en udfordring, men først og fremmest for Storbritannien. Det er stort set inddiskonteret, at uanset hvilken løsning, der vælges, vil det blive nødvendigt med endnu en udskydelse af det endelige Brexit, idet Storbritannien ikke er klar til at håndtere konsekvenserne af hverken Theresa Mays forslag eller et ”Hard Brexit”. I Formuepleje vurderer vi, at Brexit-processen i praksis ender med en længere overgangsperiode – og inden udløbet heraf, bliver der givetvis en ny folkeafstemning om medlemskabet af EU eller om det britiske samarbejdsforhold til EU.

Skal der peges på en enkelt begivenhed, der potentielt kan få negativ betydning, kan det tænkes, at den amerikanske præsident på et senere tidspunkt i 2019 indleder en genforhand­ling med EU om handelsvilkår med USA. Det kan på kort sigt føre til lavere aktiekurser, især i Europa – og bilsektoren i Europa kan blive et af brændpunkterne.

Skulle dette ske, vil vi dog opfatte det som en købsmulighed, for begge parter er dybest set interesseret i en aftale, før det påvirker den økonomiske vækst alvorligt. At USA står foran et valgår, mindsker dog sandsynligheden herfor.

Til gengæld kan medicinalbranchen komme under pres. Det er sket i perioden op til stort set alle præsidentvalg, men efterfølgende har konsekvenserne for medicinalindustrien hver gang vist sig at være af mindre betydning. Denne gang er der dog en reel risiko for, at Donald Trump vil sætte handling bag ordene, og det kan presse medicinalaktier generelt, herunder i Danmark.

Værdiansættelsen af aktier er naturligvis altid af afgørende betydning – og her er aktier p.t. billigere sammenlignet med for bare tre år siden. I et længere perspektiv ligger den aktuelle prisfastsættelse af aktier på niveau med det historiske gennemsnit.

Aktiekurser understøttes fremadrettet af tre forhold:

  1. En stor del af de investorer, der i perio­der overvægter aktier og i andre perioder undervægter aktier, ligger aktuelt undervægtet i aktier.
  2. Centralbankerne verden over har klart signaleret, at det er en prioritet at understøtte væksten og øge inflationen.
  3. De lave renteniveauer gør det naturligvis også væsentligt mere attraktivt at investere i aktier i stedet for obligationer. Det er faktisk opskriften på, at aktier kan blive for dyrt prisfastsat!

Lavere risiko og mere bundlinje

Selv når vi overvægter aktier, er risikostyring et centralt element af investeringsstrategien. I det tilfælde, at vi tager fejl, skal vores løsninger (som for eksempel Safe) gerne klare sig bedre end vores medinvestorers alternativ1).

Det opnår vi ved, at vi har en bedre balance mellem aktier og obligationer i porteføljerne. I praksis er alle Formueplejes løsninger tilpasset denne strategi. For eksempel skal Safe, der har middel risiko, over 24 måneder være mere robust over for store tab end Middel Risiko-indekset.

Vi opnår derved en større bundlinje til vores medinvestorer – såvel i nedmarkeder som 2018 og opmarkeder som i 2019.
 

Alt i alt ser Formuepleje positivt på investeringer i aktier, og eventuelle kursfald vil i første omgang kunne udnyttes til at øge aktieeksponeringen. Det er en af fordelene ved at være en aktiv investor.

Investeringskomiteen i Formuepleje. Fra venstre investeringsdirektør Leif Hasager, direktør Henrik Franck, direktør Søren Astrup og adm. direktør Niels B. Thuesen.

1) Kundens alternativ er typisk et ugearet indeks (eks.: Middel Risiko Indeks er alternativet til Formuepleje Safe).

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>