Formuepleje øger sin aktieandel – og forsikrer sig imod kursfald

Formuepleje øger sin aktieeksponering, men forsikrer samtidig porteføljen mod kursfald. ”I vores hovedscenarie, der byder på flere kursstigninger, får vi betalt en stor del af forsikringsomkostningerne. Vi øger aktieeksponeringen i USA, mens vi foretager afdækningen i Europa, hvor vi anser risikoen for størst,” siger Leif Hasager, investeringsdirektør og formand for Investeringskomiteen i Formuepleje.

Investeringskomiteen i Formuepleje har efter at have overvejet forskellige scenarier besluttet at øge aktieeksponeringen i USA og samtidig afdække en del af aktierne i Europa imod kursfald.

”I takt med den gode performance på aktiemarkederne var en reduktion af aktieeksponeringen blandt overvejelserne, men da vækst- og markedsudsigterne stadig er ganske fornuftige, har vi i stedet besluttet at købe forsikring mod store aktiekursfald for en betydelig del af porteføljen og samtidig øge den samlede aktieeksponering før afdækning en lille smule,” siger Leif Hasager, investeringsdirektør i Formuepleje og formand for Investeringskomiteen.

Øget aktieeksponering

Konkret betyder det, at Formuepleje øger aktieeksponeringen til lige under det maksimale. Afdækningen i Europa giver ret til at sælge den afdækkede del af aktierne på et vist niveau, der er aftalt på forhånd. Falder de under det niveau, kan aktierne sælges til den aftalte pris.

”Det svarer i overført betydning til at lave en brandforsikring på sit hus. Brænder huset, er vi dækket af, men vi vil jo helst have, at huset ikke brænder, og at det går godt. Så er forsikringspræmien tabt, men til gengæld er vores hovedscenarie realiseret og aktiemarkederne steget, og vi er sikret positive afkast. Vi øger aktieeksponeringen, fordi vi i vores hovedscenarie får betalt en stor del af forsikringsomkostningerne. Da vi anser risikoen for størst på europæiske aktier, har vi taget aktieafdækningen her og tilsvarende øget aktieeksponeringen i USA,” forklarer Leif Hasager.

Trump tweeter og skaber tvivl i markedet

Begyndelsen på ugen har ellers budt på kursfald rundt omkring, efter at USA’s præsident Donald Trump med sine hårde retorik på Twitter har skabt frygt for, at den forventede handelsaftale mellem USA og Kina risikerer at falde på gulvet.

”Vores vurdering er, at det er forhandlingsteknik, hvor han puster sig op lige inden de afsluttende forhandlinger. Forventningen i markedet har klart været, at der ville komme en aftale, mens Trumps udmeldinger har øget sandsynligheden for det alternative scenarie, hvor der ikke kommer en aftale. Det reagerer markedet på, men Trump har selv brug for en aftale, så han kan fremvise en politisk sejr hjemme i Washington D.C. Derfor er det fortsat vores forventning, at USA og Kina kommer overens om en ny handelsaftale,” siger Leif Hasager.

Formueplejes vurdering af en kommende handelsaftale er endvidere, at dens ordlyd vil række bredere end blot handelspolitisk indhold. Intellektuelle ejendomsrettigheder, teknologi og ophavsret bliver temaer, der kommer en stor del af de vedtagne sider.

”En aftale vil rigtignok få overskriften ”handelsaftale”, men teknologi og udveksling af rettigheder kommer til at fylde en stor del af den aftale, så det handler i virkeligheden om meget mere end samhandel og toldsatser. Det er også derfor, at vi siger, at en handelsaftale er vigtig for verdenshandlen, verdensøkonomien og de finansielle markeder, men i sig selv vil en aftale ikke stoppe den stigende rivalisering mellem USA og Kina. Den stikker langt dybere end som så, og handler jo om, at Kina inden for en årrække står til at overhale USA som verdens toneangivende økonomi,” slutter Leif Hasager.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>