Formuepleje med helt i top hos Morningstar

Gennem hele 2019 har Formueplejes investeringsløsninger vist deres værd. Det kommer til udtryk i ratinganalyserne fra det uafhængige analysehus Morningstar, hvor Formuepleje i maj igen er med helt fremme ligesom i de fire forudgående måneder af 2019. ”Det er et resultat af, at vi hele året har leveret topafkast både i op- og nedadgående markeder. Det gør præstationen ekstra stærk, at vi er konkurrencedygtige, når markedet peger i begge retninger,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Igen i maj lå Formuepleje med i top over Danmarks bedste investeringsforeninger. Det viser den seneste ratinganalyse fra det uafhængige analysehus Morningstar, hvor Formuepleje er på andenpladsen efter Nykredit. Dermed cementerer Formuepleje den position helt fremme i feltet, der har været gældende siden årsskiftet.

”Det vidner om, at vi klarer os godt både, når de finansielle markeder kører op, som de gjorde i 1. kvartal og ned, som de gjorde i maj, efter at der blev skabt fornyet usikkerhed om en eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina. Det er altså både et resultat af dygtig aktiv kapitalforvaltning og en ordentlig risikostyring,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Formuepleje klarer sig godt i både med- og modvind

Ikke mindst glæder han sig over, at positionen er kommet i hus i et halvår, der har været præget af både op- og nedture i de finansielle markeder, men at Formuepleje ligger med i top i begge scenarier. Og det er et felt af stærke kandidater. Alle seriøse kapitalforvaltere med mere end fem ratede fonde er således med.

”Når vi kigger tilbage på 1. halvår, kan vi se tilbage på et halvår, der har været ret begivenhedsrigt og vendt om på mange ting. USA’s centralbank foretog i januar en U-vending og har bevæget sig væk fra de renteforhøjelser, der ellers var lagt op til, til nu med al sandsynlighed at sænke renten i 2. halvår. Det er et markant skifte i stemningen, men vi er altså med allerforrest i feltet på vores afkast i begge situationer,” siger Søren Astrup.

”Nu har vi ligget med helt fremme hele året, og det agter vi at arbejde stenhårdt på at blive ved med. Det interessante er jo, at vores førende position er kommet i hus uden vores blandede fonde som Pareto, Safe, Epikur og Penta, der ikke er med i Morningstars opgørelser,” forklarer Søren Astrup.

Formueplejes blandede fonde er ikke med i opgørelsen

Morningstars ratinganalyser opgør kun investeringsforeninger, og Formueplejes blandede fonde, hvor vi anvender moderat gearing, er klassificeret som kapitalforeninger.

”Havde vi haft dem med i opgørelsen, ville det have set endnu bedre ud for os. Vores middelrisikoløsning Safe har således haft et afkast på næsten 15 procent i år – det er næsten 5 procentpoint bedre end en investering i et sammenligneligt middelrisikoindeks,” siger Søren Astrup.

Det samme gælder Penta, Formueplejes investering med høj risiko, der kan sidestilles med en investering i 100 procent globale. Her er der leveret et afkast på 21,6 procent siden årsskiftet – verdensaktieindekset MSCI har til sammenligning givet 15,9 procent.

”Det er et merafkast, vi er meget tilfredse med – og det er vel at mærke efter alle omkostninger,” siger Søren Astrup, der mener, at 1. halvår har været spændende at følge for både professionelle og private investorer.

Aktier og obligationer har bevæget sig modsat hinanden

På det seneste har vi set obligationsmarkedet og aktiemarkedet bevæge sig i hver sin retning. Obligationsmarkedet har et meget pessimistisk syn og frygter global afmatning og lægger derfor et meget aggressivt pres på centralbankerne i USA og Europa for at sænke renten snarest muligt.

Omvendt sætter aktiemarkedet rekorder og rammer højeste niveau nogensinde lige netop, som opsvinget i USA har varet i 121 måneder og dermed er det længste nogensinde.

”Det er mellem de to yderpunkter, vi skal navigere som aktiv kapitalforvalter, og det formår vi heldigvis at gøre. Ingen kan sige præcis, hvor lang tid opsvinget vil vare, men vi ved, at det ikke er længden i sig selv, der afgør det. Så vi vil hellere kigge på fakta som makroøkonomiske nøgletal og virksomheders indtjening, og hvordan centralbankerne fører pengepolitik. Gør man det, står recessionen altså ikke og banker på døren, selv om der uden tvivl finder en økonomisk afmatning sted. Men det er et udtryk for, at væksten løjer lidt af – ikke at den økonomiske vækst står helt stille eller ligefrem falder,” bedyrer Søren Astrup.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>