Formuepleje Holding sikrer likviditeten i Merkur

Bestyrelsen i Formuepleje Merkur har besluttet midlertidigt at suspendere muligheden for at foretage emission i afdelingen. Det skyldes usikkerhed om værdien af et af fondens illikvide aktiver. Investorer har dog fortsat mulighed for at sælge deres investeringsbeviser på præcis samme vilkår som hidtil.

Formuepleje Merkur har investeret i en fond baseret i Hong Kong, som gennem en længere periode har været i gang med at frasælge et af sine aktiver. Da processen ikke vurderes afsluttet foreløbigt, har bestyrelsen i Formuepleje Merkur i samråd med Formuepleje A/S og foreningens revisor, EY, vurderet, at det skaber usikkerhed om den præcise salgsværdi.

For at sikre likviditeten i Merkur og stille investorerne bedst muligt har moderselskabet i Formuepleje, Formuepleje Holding A/S, derfor besluttet at købe den forholdsmæssige andel af de illikvide aktiver, hver gang en investor ønsker at lade sig indløse.

”På den måde sikrer vi, at alle investorer også i fremtiden er stillet lige og har de samme muligheder for at komme ud af deres investering, hvis de ønsker det, men også at andelen af de illikvide investeringer i Formuepleje Merkur ikke bliver større, såfremt nogle investorer ønsker at sælge andele. Vi stiller med andre ord udelukkende denne løsning til rådighed for at sikre likviditeten i fonden, og at ingen investorer kommer i klemme,” siger direktør Søren Astrup og tilføjer:

”Der er stadig ingen afklaring i forhold til, hvornår salget forventes afviklet, men processen har nu varet så længe, at vi vurderer, at det er nødvendigt at informere investorerne, så de ud fra de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er til rådighed, selv kan tage stilling til, om de ønsker at beholde deres investering i Merkur eller ej.”

I praksis betyder ovenstående dog intet for investorerne. Der stilles fortsat indre værdi i Merkur, og der er stadig mulighed for at handle med beviserne på fondsbørsen. Den værdi, investor kan opnå ved et salg af beviser i Formuepleje Merkur, er fortsat den indre værdi fratrukket det normale indløsningsfradrag på 0,70%.

Investorer, der ønsker at sælge deres investeringsbeviser i Merkur, kan gøre det via netbank, som de plejer, eller via Formuepleje og vil desuden snarest modtage et brev med mere information.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Formuepleje på info@formuepleje.dk eller 87 46 49 00.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>