Formuepleje Ejendomme er kommet i voksealderen

Formueplejes ejendomsforretning har kun cirka halvandet år på bagen, men er allerede vokset til en anseelig størrelse. Foreløbigt er det blevet til tre ejendomsfonde og en ejendomsportefølje på cirka 1,5 milliarder kroner. ”Vi har fået en rigtig god start, efter at vi er gået ind på ejendomsmarkedet. En af grundene til det er, at vi ikke bare bevidstløst lancerer nye fonde, men kun gør det, når forholdene er til det,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Det er kun godt halvandet år siden, at Formuepleje gik ind i ejendomsmarkedet, men der er allerede løbet mange ejendomme gennem tinglysningen siden da. Siden  november 2017 er der etableret tre fonde, der tilsammen har rejst cirka 375 millioner i ny kapital og købt ejendomme for cirka 1,5 milliarder kroner.

Status på de tre fonde er, at fond 1 er fuldt investeret, fond 2 er næsten i mål med at være fuldt investeret, mens fond 3 er kommet godt i gang og har gennemført sit første ejendomsopkøb. (Opdateret 7. august 2019)

Ejendomsmarkedet er fortsat et langsigtet attraktivt investeringsområde, og ejendomsområdet har nu fundet sin faste plads som supplement til Formueplejes traditionelle investeringsløsninger.

”På relativt kort tid har vi med Formuepleje Ejendomme introduceret nogle meget attraktive muligheder for at investere i ejendomme, og vi har sat det rigtige hold med nogle dygtige ejendomsfolk både i den daglige drift og som sparringspartnere i  vores advisory board og bestyrelse. Det  giver en god sikkerhed for, at vi træffer de rigtige beslutninger,” påpeger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Nyt forretningsområde – samme værdisæt

Værdisættet bag Formueplejes ejendomsinvesteringer er præcis det samme, som er gældende, når man investerer i Formueplejes andre investeringsløsninger.

”Vores tilgang er en anden end den sædvanlige i ejendomsbranchen. Vi har en ambition om at sætte nye standarder. Eksempelvis adskiller vi os ved, at vi ikke har en indtjening up front, men et løbende honorar kombineret med et resultathonorar, når kunden har modtaget sit indskud tilbage med en minimumsforrentning. Vi tilstræber også maksimal transparens om vores indtjening, og hvordan vi udvikler ejendommene. Vi afholder fællesmøder for vores ejendomsinvestorer på tværs af alle ejendomsfonde – selvom nogle selvfølgelig vil kunne forventes at blive bedre investeringer end andre. Det er ikke noget, man ellers ser. Derudover benytter vi os udelukkende af fastforrentede lån, og vi beder om pengene fra kunderne, inden vi investerer. På den måde skiller vi os ud på en række måder i forhold til resten af ejendomsbranchen,” forklarer Søren Astrup.

Han gør samtidig en dyd ud af at fastslå, at Formuepleje ikke lancerer nye ejendomsfonde for enhver pris eller med faste intervaller. Det er derimod dikteret af, at markedsvilkårene skal være så gunstige som muligt.

”Dels skal vi finde det rigtige aktiv, som derefter skal matche det rigtige passiv, det vil sige den rigtige finansiering. Sagt på en anden måde er der mange tandhjul, der skal passe sammen, før vi lancerer en fond. Den sidste halvdel af 2018 er et godt eksempel på en periode, hvor vi ikke ville gå ud med en ny fond, fordi markedsvilkårene slet ikke var til det. Så holder vi hellere en lille pause frem for bare at lancere nye fonde hele tiden. Det er altså en konstant afvejning af markedssituationen. Det er påkrævet for at leve op til de afkastmål, vi stiller investorerne i udsigt,” siger Søren Astrup.

Nyere boligudlejningsejendomme er målet

Konceptet i alle Formueplejes tre ejendomsfonde handler om at investere i nyere boligudlejningsejendomme i de større danske byer – det vil sige primært København og Aarhus og sekundært Odense og Aalborg.

Op til 80 procent af finansieringen er i fastforrentede lån, og investering i fondene kan foretages med frie midler, pensionsmidler eller selskabsmidler. Og så kræver det en minimumsinvestering på 750.000 kroner for at blive investor. Bettina Movang, der er ejendomsdirektør i Formuepleje, forklarer, at Formuepleje Ejendomme bygger på langsigtede investeringer, hvor man især går efter interessante beliggenheder for ejendommene med høj sikkerhed for huslejen.

”Vi kigger på mange ejendomme, før vi beslutter os, og vælger meget fra, fordi det skal gå op i en højere enhed med pris, beliggenhed, finansiering, afkast og naturligvis kvaliteten af ejendommene. De attraktive ejendomme, der opfylder alle de kriterier, findes, men det vrimler ikke med dem, når man er så striks i sin udvælgelse, som vi er,” forklarer hun.

I princippet går Formuepleje både efter investering i nye  boligprojekter og eksisterende ejendomme i god drift, men dog har der været lidt tøven over for nye boligprojekter, der p.t. kommer til kort over for eksisterende ejendomme, der er  velfungerende.

”Vi er nødt til at være meget selektive, når vi investerer. Der er stor byggeaktivitet i de store byer i Danmark, og vi har selvfølgelig nærstuderet de projekter og også været langt i at undersøge flere af dem nærmere. Men sælgers forventninger er ofte for høje, særligt i Aarhus og København, og kan vi ikke regne projekterne hjem, bliver det ikke os, der investerer i dem,” forklarer Bettina Movang.

Ejendomme er god risikospredning

Også på kundefronten er der taget vel imod Formueplejes  entre på ejendomsmarkedet, forklarer kundedirektør Helle Snedker. Hun har fra starten kunnet mærke stor interesse  fra kunderne om muligheden for at investere i ejendomme via Formuepleje.

”Vi har gjort det uden at føre store kampagner, men ved at tage fat i vores kunder og gøre brug af det kendskab, vi har  til deres præferencer. Og det giver bare rigtig god mening at supplere investeringerne i vores andre investeringsløsninger med også at investere i ejendomme. Derfor er der også blevet taget rigtig godt imod muligheden for at kunne investere i ejendomme hos os. Ud over at vi stiller et fornuftigt afkast i  udsigt, er det en god måde at sprede sin risiko på,” siger Helle Snedker, der specielt glæder sig over, at ejendomsinvesteringerne er iklædt samme værdisæt som i Formueplejes blandede fonde, så resultathonorar og transparens også udgør rygraden i ejendomsinvesteringerne:

”Det er interessefællesskabet, der går igen ligesom i den øvrige del af Formuepleje. Det er noget folk kan forstå, at vi først tjener penge, når de også har et afkast.”

Og så er der også nogle mere konkrete fordele ved at blive ejendomsinvestor via Formuepleje.

”Derudover er det værd at bemærke, at vi har mange investorer med jysk postnummer, men mange af dem har børn  eller børnebørn i København, og en del af det at investere i  vores ejendomme er også, at man får anvisningsret. Det betyder, at man for en investering på 750.000 kroner kan få anvisning til en attraktivt beliggende lejebolig, når muligheden  byder sig,” siger Helle Snedker.

Flere ejendomsfonde i vente

Og så er det naturlige spørgsmål, hvornår vi ser den næste ejendomsfond fra Formuepleje?

”Der kommer selvfølgelig en fond 4, så snart muligheden byder sig, og vilkårene er de rigtige. Som sagt går vi ikke på kompromis med vores kriterier, så for os er datoen ikke så afgørende,” siger Søren Astrup.

Helle Snedker supplerer: ”I rådgivergruppen noterer vi enhver interesse ned, så vi er klar med en vente liste, hvis man gerne vil med i næste ejendomsfond, når den kommer. På den måde har vi god føling med, hvordan interessen  udvikler sig. Ser vi på den store interesse i de tre første fonde, kan vi i hvert fald konstatere, at det er et område, som  Formueplejes kunder også har fået øjnene op for.”

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 03//2019. Download artiklen som PDF her.

*Efter FORMUE er udkommet har Formuepleje Ejendomme købt sin første ejendom

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>