Fed gøder jorden for rentesænkninger

Onsdagens rentemøde i Den Amerikanske Centralbank forløb præcis som forventet i markedet. ”Fed imødekom markedets forventninger, selv om man holdt renten i ro i aftes. Men retorikken var meget blød og også blødere end forventet, så Fed bestod den retoriske balancetest. Nu er vejen banet for en rentesænkning i juli. Kommer den ikke, vil renterne stige, som tingene ser ud i dag,” siger Otto Friedrichsen, aktiechef og partner i Formuepleje.

Selv om den amerikanske centralbank Federal Reserve holdt renten i ro på rentemødet onsdag, var retorikken af så blød karakter, at der er lagt op til rentesænkninger i den resterende del af 2019 og formentlig allerede i næste måned.

”Markedet forventer tre rentesænkninger i år og indpriser med meget høj sandsynlighed en rentesænkning i juli. Det vigtige spørgsmål er derfor ikke, om de sænker renten i juli, men hvad der sker, hvis de ikke sænker renten. Som det ser ud i dag, vil aktiemarkedet falde, hvis Fed undlader at sænke renten i næste måned,” siger Otto Friedrichsen, aktiechef og partner i Formuepleje.

Fed med centralbankchef Jay Powell i spidsen siger ellers, at arbejdsmarkedet i USA fortsat er stærkt med fine jobtal og lav arbejdsløshed, at den økonomiske aktivitet vokser på et moderat niveau, og at inflationen er nær det officielle mål på 2 procent. Centralbankens mandat er at arbejde for maksimal beskæftigelse og stabil inflation.

Fed klar til at tage alle redskaber i brug

Samtidig siger centralbanken dog, at usikkerheden for, om den udvikling kan fortsætte, er stigende, og det er det, der får Fed til at udsende bløde retoriske signaler for at imødegå markedets forventninger. Fed erklærer sig således klar til at bruge alle sine værktøjer for at holde opsvinget kørende.

”Fed imødekom markedets forventninger, selv om man holdt renten i ro i aftes. Der kom ikke nogen rentesænkning nu, fordi amerikansk økonomi fortsat ser ret stabil ud. Men retorikken fra banken var samtidig meget blød og også blødere end forventet om den kommende tid, hvor der er nogle negative effekter i gang, som man holder et vågent øje med. På den måde klarede centralbankchef Jay Powell at operere i det krydsfelt, hvor han skal tage højde for, at de makroøkonomiske forhold sådan set ser fornuftige ud, mens markedets nære fremtidsudsigter for økonomisk vækst er anderledes beherskede. Hvis succeskriteriet er, at aktierne skulle stige efter rentemødet, var rentemødet en succes. Missionen med at ramme den rigtige kommunikation lykkedes i hvert fald,” forklarer Otto Friedrichsen

Centralbankmedlemmer på nippet til at sænke renten

Han fremhæver desuden, at et bredt flertal af centralbankens medlemmer er klar til at gribe ind med rentesænkninger, hvis økonomien udvikler sig, som markedet frygter lige nu.

”7 ud af de 17 centralbankmedlemmer regner med to rentesænkninger i år, 8 forventer, at renten forbliver uændret, men erklærer sig klar til at handle og sænke renten, hvis det bliver nødvendigt. Samlet giver det en opbakning i komiteen til, at markedet har tillid til, at Fed vil gøre det fornødne. Det er en meget iøjnefaldende udvikling, efter at Fed så sent som i november/december jo opererede med renteforhøjelser i 2019. Efter U-vendingen i januar, hvor Fed gik på rentepause og intervenerede retorisk, er det nu rentesænkninger, der står øverst på dagsordenen,” konstaterer Otto Friedrichsen og forklarer, at vi onsdag aften efter rentemødet så et klassisk reaktionsmønster fra markedets side, efter at Fed har vist sig imødekommende over for markedets forventninger.

”Amerikanske renter og dollar faldt. Eksempelvis kom den 10-årige amerikanske rente under 2 procent for første gang siden 2016. Siden september er den 10-årige renter nu faldet mere end 100 basispunkter, mens aktierne ligger på samme niveau. Det viser, at der er meget forskellige opfattelser af den fremtidige rentesti i henholdsvis aktie- og obligationsmarkedet, og vi skal nok forvente at renterne vil stige, hvis Fed ikke sænker renten i juli. Udfaldet af dialogen mellem Donald Trump og Xi Jinping ved G20-mødet om en god uges tid kan dog få væsentlig indflydelse på den implicitte sandsynlighed for en rentesænkning i juli,” siger Otto Friedrichsen.

Pilen peger mod Osaka

Efter et veloverstået rentemøde med beroligende effekt for de finansielle markeder retter opmærksomheden sig allerede nu netop hen imod G20-mødet i japanske Osaka i den sidste weekend af juni, der er næste begivenhed af afgørende betydning.

”Rentemødet var en retorisk succes, og nu flytter fokus over mod G20-mødet. Her skal de to præsidenter for USA og Kina, Donald Trump og Xi Jinping, mødes og diskutere handelskrig. Netop handelskrigen er et meget blødt punkt i forhold til de kommentarer og signaler, som USA’s centralbank kommer med, fordi en forværring af handelskonflikten kan få negative effekter på de økonomiske nøgletal. En opblødning i den handelskonflikt, der er eskaleret siden begyndelsen af maj, vil blive tolket positivt i aktiemarkedet – mens en situation, hvor Trump og Xi undviger hinanden og ikke kommer med nogle udmeldinger af nogen slags, vil blive tolket negativt,” vurderer Otto Friedrichsen.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>