ECB forlænger livsvigtig kilde til likviditet – men nedjusterer vækstforventninger

Europas økonomi forventes at stå foran en relativ kraftig afmatning i 2019, lyder det fra ECB. På rentemødet forleden sænkede man vækst- og inflationsforventningerne, udskød en kommende rentestigning og forlængede livsvigtig likviditetskilde til bankerne. ”Forlængelsen af udlånsfaciliteten er dog under skrappere vilkår end tidligere. Derfor blev nyheden heller ikke udelukkende modtaget med klapsalver i aktiemarkedet,” forklarer aktiechef Otto Friedrichsen.

Ganske som forudsagt blev renten holdt i ro på torsdagens rentemøde i Den Europæiske Centralbank (ECB) og kom derfor kun til at spille en birolle.

Til gengæld annoncerede ECB, at man sænker vækst- og inflationsforventningerne til 2019 kraftigt i eurozonen og på den baggrund udskyder man forventningerne til en rentestigning.

Tidligere har man sagt, at en renteforhøjelse tidligst kunne komme på tale efter sommeren 2019, men nu forventer ECB, at de forbliver uændrede frem til 2020.

”ECB’s nedjusterede vækstskøn var i tråd med det, vi har hørt fra IMF’s og senest OECD’s vækstprognoser, men det er alligevel noget af en streg i regningen, efter at 2017 gav håb om, at Europas økonomi igen var på vej op i gear,” siger Otto Friedrichsen, aktiechef i Formuepleje.

Ny livline til (syd)europæiske banker

Samtidig var der også vigtigt nyt om ECB’s målrettede udlånsfacilitet (TLTRO), der starter udløb i juni 2020, men reelt er deadline for en forlængelse af udlånsfaciliteten allerede til sommer. Derfor har ECB besluttet at iværksætte en efterfølger til den nuværende TLTRO-udlånsfacilitet, som er den tredje af sin slags og har løbet siden 2014.

TLTRO III begynder i september 2019 og slutter i marts 2021 i kvartalsvise serier hver med en løbetid på to år. De nye operationer har til hensigt at fastholde bankernes gunstige udlånsvilkår og gnidningsløs pengepolitisk transmission, specielt blandt de sydeuropæiske banker. Faciliteten var dog i vid udstrækning ventet, hvorfor nedjusteringen af vækst- og inflationsforventningerne og udskydelsen af den første rentestigning totalt stjal fokus og satte sit præg på markedsreaktionen.

”TLTRO III var afgørende nødvendigt for at sikre stabil langsigtet funding blandt specielt de italienske og spanske banker som har været storaftagere af likviditet i det nuværende program. Vilkårene er dog skrappere end de nuværende og derfor ikke bare ubetinget positive, hvorfor vi også må forvente at likviditetsefterspørgslen i TLTRO III bliver væsentlig lavere end i de tidligere faciliteter. Europæiske aktier og især banker faldt, ligesom både euroen og renterne blev svækket væsentligt. Markedet havde helt klart sat næsen op efter, at ECB forlængede udlånsfaciliteten på noget, der minder om de nuværende vilkår, og det skete ikke, samtidig med udfordringerne i den europæiske vækst endnu engang blev understreget med ECB’s nedjustering” siger Otto Friedrichsen.

Negativ reaktion fra markedet, der havde regnet med mere

En forlængelse af TLTRO-faciliteten er dog uanset hvad af afgørende vigtighed særligt for bankerne i Italien, Spanien og andre sydeuropæiske lande. Det er i vid udstrækning banker i disse lande, der trækker på TLTRO-programmet.

”Det er en livsvigtig langsigtet likviditetskilde til specielt de sydeuropæiske banker. ECB var tvunget til at adressere problemet inden juni 2019, fordi bankerne ikke må medregne likviditetsfaciliteter med løbetid på under et år i visse nøgletalsberegninger. Derfor var der på forhånd også en bred og klar forventning om, at ECB vil fortælle mere om en forlængelse af det aktuelle udlånsprogram på torsdagens rentemøde. Men som torsdagens markedsreaktion tydeligt afslører er detaljerne om varighed og prisning vigtige for, hvordan der bliver taget imod en forlængelse af udlånsfaciliteten, samtidig med ECB’s nedjustering af væksten satte sit tydlige præg på aktier, renter og valuta” vurderer Otto Friedrichsen, aktiechef i Formuepleje.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>