Dobbelt hæder til Formueplejes kreditteam

De årlige Sauren Fund Manager Rating har resulteret i to guldmedaljer til Formueplejes kreditteam, der investerer i virksomhedsobligationer. Den dobbelte hæder tildeles kreditteamet inden for både high yield- og emerging markets-virksomhedsobligationer. ”Det er en stor ære for os. Vi havde sat næsen op efter at få en guldmedalje. At vi får to, gør bare glæden dobbelt så stor,” udtaler Klaus Blaabjerg, chef for Formueplejes kreditteam.

Formueplejes kreditteam er blevet tildelt to guldmedaljer i 2019-udgaven af Sauren Fund Manager Rating, der uddeles af den uafhængige tyske analysevirksomhed Sauren Financial Group. Den dobbelte hæder er givet inden for henholdsvis high yield- og emerging markets-virksomhedsobligationer for ”very good fund management”, lyder det i begrundelsen.

Dermed beviser Formueplejes kreditteam endnu engang, at det ligger helt i top inden for sit felt, efter at teamet i de forgangne år har vundet flere lignende priser.

”Det er en pris, vi er meget stolte af. Særligt fordi vi får to, hvor vi havde regnet med en, og fordi det er inden for både high yield og emerging markets, som er de to typer af virksomhedsobligationer, vi har specialiseret os i,” siger Klaus Blaabjerg, chef for Formueplejes kreditteam.

Han glæder sig samtidig over, at kun to andre har fået hæder i kategorien High Yield Bonds og seks andre i Emerging Markets Corporate Bonds.

”Det er altså delt ud i et ganske snævert felt, og det viser, at vi er med helt fremme, hvor vi skal være,” siger han og peger på, at det er også en god nyhed for investorerne i Formueplejes balancerede fonde Optimum, Pareto og Safe, hvor virksomhedsobligationer er en af byggestenene ved siden af aktier og realkreditobligationer.

Positive afkast i 2019

Kreditteamet består ud over Klaus Blaabjerg af Sune Højholt Jensen, Toke Katborg Hjortshøj og Peter Dabros. Efter et svært 2018, hvor virksomhedsobligationer generelt gav et negativt afkast, har Formuepleje Global High Yield og Formuepleje EM Virksomhedsobligationer i år givet henholdsvis 7,9 og 7,2 procent i afkast.

”Det er rigtigt, at sidste år var et svært marked, men vi er kommet efter det i år. Kreditspændet er lidt under det langsigtede historiske gennemsnit. Men det er konkursraterne også. I princippet burde kreditspændet være endnu lavere på grund af de historisk lave konkursrater, vi ser. Det er derfor, at vi ligger investeret, som vi gør og stadig tror på virksomhedsobligationer som aktivklasse,” siger Klaus Blaabjerg, der fortsat er af den overbevisning, at de lave konkursrater fortæller, at en større krise ikke står lige foran os.

”Det har længe været et stort diskussionsemne blandt mange investorer og iagttagere. Men hvis det var tilfældet, ville man kunne se en opadgående tendens i antallet af konkurser, og det har kun rykket sig marginalt. Konkursraterne ligger på et stabilt og meget lavt niveau,” siger Klaus Blaabjerg.

Strikse krav: Ingen C-ratinger

For at kreditteamet foretager sine investeringer i virksomhedsobligationer, skal de leve op til nogle ret klare krav. Alt med C-ratinger og derunder er nix pille-territorium for at mindske risikoen for konkurser i porteføljen, da alle C-ratinger er de lavest ratede og har en markant højere konkursrisiko end BB og B ratede-virksomhedsobligationer.

”B- er de lavest ratede virksomhedsobligationer, vi investerer i. Derudover kigger vi på nettogælden i selska­berne i forhold til henholdsvis indtjening og egenkapital, når vi udvælger selskaberne. Vi kigger både på niveauet af de pågældende nøgletal, men i mindst lige så høj grad kigger vi på ændringerne og fremtidsudsigterne. Ændringerne er ultravigtige, fordi det er lige så vigtigt, at selskabet er på vej i den rigtige retning,” forklarer Klaus Blaabjerg, der også konstaterer, at indtjening og egenkapital står over rating, fordi ratingen af og til tager ting med, som kreditteamet ikke tillægger stor værdi.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>