Amerikanske aktier igen i højeste niveau nogensinde

Efter en turbulent start på oktober har amerikanske aktier igen fundet fodfæstet og har nu nået de højeste niveauer nogensinde. Risikofaktorer som vækstopbremsning og handelskrig er de samme, så hvorfor nu bevægelsen mod nye højder?

De seneste 14 dage har budt på en stigende appetit på risiko blandt verdens investorer. Det har haft en positiv effekt på en aktivklasse som aktier, hvor amerikanske aktier er steget med 4 procent. Inden for aktieuniverset har vi set, at investorerne foretrækker cykliske frem for defensive sektorer, mindre selskaber frem for større selskaber og valueaktier frem for vækstaktier. En udvikling, der på mange måder minder om det, vi så fra midten af august mod midten af september.

Ud over at de europæiske banker har profiteret af lidt højere europæiske renter og den øgede appetit på valueaktier, så har også den seneste udvikling i Storbritannien i forbindelse med brexit forstærket den stigende lyst til risiko i porteføljerne. Selvom der stadig er uklarhed om den politiske fremtid på længere sigt, har den seneste udvikling styrket det britiske pund, ligesom de mindre indenlandskorienterede selskaber rent afkastmæssigt, gør det bedre relativt til de større selskaber, der har en væsentlig del af deres omsætning uden for Storbritannien.

Vækstopbremsning og handelskrig

Risikofaktorerne er ellers de samme nemlig den globale vækstopbremsning og ikke mindst den verserende handelskrig mellem USA og Kina. Men da der ikke er kommet ny næring til de i forvejen kendte risikofaktorer, har markedet fået lidt luft. Tværtimod, kan man måske i højere grad sige, at der synes at være en politisk stabilisering under opsejling i form af delaftaler mellem USA og Kina. Det giver investorerne mod på at samle op i de områder af aktiemarkedet, der ikke har været så værdsat på det seneste.

Økonomiske nøgletal fra både USA, Europa og resten af verden viser fortsat en global vækstopbremsning, specielt inden for fremstillingssektoren, men dog stadig med et stærkt arbejdsmarked og indtil videre behersket lønstigningstakt. Sådan har det været siden foråret 2018, og derfor er det fortsat et tema, som de finansielle markeder forholder sig til, om end vi over de seneste måneder har set tegn på stabilisering.

Det er med andre ord en positiv marginalændring i investorernes opfattelse af risiko, der primært har været understøttende for aktier den seneste tid – ikke større ændringer i de fundamentale makronøgletal.

Det minder om april og juli

En ting er, at vi kan se positive afkastbevægelser på aktier og andre finansielle instrumenter, men noget andet er, hvilken opbakning investorerne tillægger udviklingen i form af, hvor og i hvilket omfang investorerne tager eksponeringen.

Mange investorer har fortsat undervægtet allokeringen mod aktier set i et historisk perspektiv, mens man har placeret sig mod mere sikre aktiver som obligationer, guld og udvalgte valutaer. Det er naturligvis også denne eksponering, der sammen med ændringen i det forventede risikobillede giver luft til de aktuelle aktiekursstigninger, og den rotation vi har været vidne til i aktiemarkedet over de seneste uger.

Aktieeksponering eller eksponering der har til hensigt at afspejle aktierisiko kan tages på flere måder. Jeg har tidligere omtalt aktiederivatmarkedet som et af de områder, hvor eksponering og risikoappetit kan følges og måles (Grådighed udløste den første aktiekorrektion i to år).

I øjeblikket kan den stigende risikoappetit tydeligt ses i dette marked, og de aktuelle tendenser minder meget om udviklingen i både april og juli – både i forhold til risikoappetit og eksponering.

Det betyder ikke nødvendigvis, at vi står over for samme aktieudvikling som i maj og august, hvor aktier faldt med 6-7%, men det illustrerer vigtigheden i, at man som investor forholder sig til, at aktiemarkedet er blevet mere sårbart på kort sigt. Eller med andre ord, at afkastudviklingen i højere grad end tidligere vil være sårbar overfor negative nyheder i relation til risikoforventningerne.

Regnskabssæsonen er i gang

En af de afgørende faktorer, der skal understøtte selskabernes aktieafkast, er udviklingen i rapporteringen af regnskaberne for tredje kvartal. I USA har knap halvdelen af selskaberne rapporteret og snart tager rapporteringen i Danmark også fart.

Indtil videre har de amerikanske virksomheder anført af de amerikanske banker og sundhedsselskaber formået at overraske de i forvejen lave forventninger til udviklingen i indtjening. Rapporteringen på selskabsniveau viser dog tydeligt, at der ikke er plads til negative overraskelser uden væsentlige kursreaktioner. Se blot Texas Instruments, Twitter og Amazon.

Selvom vi i øjeblikket ser et niveauskifte i den amerikanske indtjening, er det afgørende, at indtjeningsdynamikken forbliver positiv – også med det pres på marginerne, der opleves i de fleste amerikanske sektorer anført af IT og Energi. Baggrunden er, at aktieafkast på kort sigt kan trækkes af mange faktorer, herunder også irrationel adfærd, men på længere sigt er det de enkelte selskabers indtjening og forventet indtjening, der klart definerer afkastpotentialet.

Den seneste tids udvikling på aktiemarkedet synliggør det fortsatte afkastpotentiale i aktiemarkedet og specielt i forhold til alternativerne. Men historikken vidner også om, at indtjeningskvalitet og aktive til- og fravalg i den nuværende vækstopbremsning over tid er afgørende.

Eksponeringen i derivatmarkedet og investorernes aktuelle risikoappetit synliggør som sagt en sårbarhed og tiltagende asymmetri i afkastet, som investorerne bør forholde sig til, hvis ikke yderligere bedring i handelspolitik og vækstopremsningen skal kompensere for den højere risiko.

Formueplejes holding er fortsat, at risikoaktiver som aktier også fremover vil give et positivt afkast i forhold til det nuværende niveau. Dog er recessionssandsynligheden de kommende 12 måneder stigende, men stadig på et niveau, der for nuværende signalerer relativt lav sandsynlighed for recession i 2020. Det skyldes ikke mindst et fortsat robust om end lavere niveau for den globale vækst, hvor USA fortsat fører an.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>