Velhavere går samlet ind i Formuepleje

Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter, Formuepleje, fusionerer nu med formueforvalterselskabet Wealth Management. Det sker med ambitionen om at skabe Danmarks bedste servicering af de absolut mest velhavende danske familier i Danmark og udlandet.

Det har i forvejen været forretningsområdet for Wealth Management, som siden 2005 har forvaltet formuen for bl.a. tre af stifterne af Navision­Damgaard -­ nemlig Jesper Balser, Preben Damgaard og Torben M. Wind. De tre tjente tilsammen et større milliardbeløb på salget af Navision­Damgaard til Microsoft i 2002. Wealth Management forvalter en samlet portefølje på 5 milliarder kroner.

Adm. direktør i Formuepleje Niels B. Thuesen ser det som et rigtigt godt match.

"Wealth Management har fælles værdisæt med Formuepleje, hvor vi altid har sat kundens interesser først. Herudover vil sammensmeltningen af de to virksomheder styrke serviceringen af begge virksomheders kunder. Wealth Management har et stort erfaringsgrundlag med at servicere meget velhavende familier. Virksomheden har på investeringssiden demonstreret en rigtig god evne til at udnytte de muligheder som løbende viser sig i markedet," siger Niels B. Thuesen, som også ser en fordel for Wealth Management ved, at de nu bliver en del af et større setup.  

Hos Wealth Management ser adm. direktør Thor Bendixen det som en helt naturlig udvikling, at selskabet nu bliver en del af Formuepleje.

"Siden finanskrisen har Formuepleje og selskabets ledelse opnået nogle fantastiske afkast til kunderne. Ikke mindst på grund af Formueplejes særlige tilgang til at skabe det højeste risikojusterede afkast. Samtidig har selskabet en høj kvalitet i alle processer ­ lige fra det rådgivnings­ og investeringsmæssige til kontrol­ og rapporterings­funktioner. Wealth Managements kunder vil opnå nogle stærke fordele ved, at vi lægger kræfterne sammen ­ bl.a. inden for risikostyring og compliance, som er stærk i Formuepleje. Samtidig tror jeg på, at den agilitet og kundenærhed som præger Wealth Management også vil smitte positivt af på Formuepleje' servicering af eksisterende kunder," siger Thor Bendixen og fortsætter:

"Ikke mindst er jeg meget imponeret over kompetenceniveauet og risiko­disciplinen, der er opbygget hos Formuepleje gennem de seneste 8­-9 år. Jeg ser frem til at videreføre mit arbejde med velhavende familier sammen med Formuepleje."

Fusionen foregår ved, at Formuepleje Holding-koncernen køber Wealth Management samtidig med, at en række af Wealth Managements medarbejdere og største kunder bliver medejere af Formuepleje Holding A/S.

"Vi får nu med ét den ekstra dimension på, at vi kan yde meget individuel formuerådgivning. Det er helt perfekt i forhold til det koncept og de produkter, som Formuepleje i forvejen har. Vi får et endnu bedre tilbud til de kunder, som har en betydelig formue, som de gerne vil have forvaltet professionelt og sikkert," siger Niels B. Thuesen.

Også Jesper Balser og Preben Damgaard er enige.

"Vi forventer, at vi på alle områder vil blive bedre stillet. Det handler især om overblik og tryghed samt en større kompetenceorganisation af tilpas størrelse på investeringer, risikostyring, rådgivning og kontrolmiljø. Derudover får Wealth Managements kunder nu adgang til en række ekstra services, som Formuepleje allerede i dag tilbyder deres største kunder," lyder det fra Jesper Balser og Preben Damgaard.

Fusionen er betinget af Finanstilsynets endelige godkendelse.  

Fakta

  • Wealth Management blev grundlagt i 2005 og har specialiseret sig i at forvalte formuer for velhavende familier og fonde. Selskabet har 11 ansatte og 5 milliarder kroner under forvaltning.
  • Formuepleje er Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter med 60 milliarder kroner under forvaltning og cirka 11.000 investorer. Kunderne omfatter institutionelle kunder i ind­ og udland, virksomheder, fonde og kommuner, samt ikke mindst private velhavere. Med børsnoterede løsninger tilpasset forskellige risikoprofiler har alle private dog mulighed for at blive investorer hos Formuepleje. Formuepleje blev grundlagt i 1986 i Aarhus, hvor hovedkontoret fortsat er placeret. Formuepleje har 73 medarbejdere og kontorer i Aarhus, København, Køge, Luxembourg og London.
Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>