USA skyder regnskabssæson i gang med tårnhøj optimisme

Det er ved at være tid til, at de første store regnskaber for 4. kvartal rammer de finansielle markeder i USA. Forventningerne til regnskabssæsonen er store i og med, at vi er midt i et opsving. De amerikanske storbanker er de første til at aflægge regnskab.

Fredag over middag begynder årets første regnskabssæson, når storbankerne JPMorgan Chase og Wells Fargo og kapitalforvalteren Blackrock som de første sætter af fra affyringsrampen. I næste uge følger så Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs og Morgan Stanley trop, inden de resterende store amerikanske koncerner i de kommende tre-fire uger fortæller om deres resultater for 4. kvartal.

Og det er med forventningerne banket helt op, at de amerikanske virksomheder skal til regnskabseksamen i denne omgang. Samlet set forventer analytikerne en indtjeningsvækst på cirka 11 procent i 4. kvartal for S&P 500, mens omsætningen ventes at stige knap 7 procent. 

”Vi befinder os midt i et opsving, og mens selskaberne i 2017 kunne overraske positivt, er vi nu der, hvor også analytikerne og investorerne har skruet forventningerne helt i vejret, så der er god plads til at skuffe  – på et højt niveau vel at mærke – og der skal på nogle områder virkelig leveres for at indfri forventningerne,” siger Otto Friedrichsen, aktiestrateg og partner i Formuepleje.

”Lige nu kan vi dog ikke se noget, der skulle forpurre de gode takter, når den overordnede udvikling analyseres. Tværtimod er der en acceleration af det driftsmæssige opsving, og vi kan se, at det er indtjeningen, der trækker kursstigningerne. Når man analyserer, hvor kursstigningerne i 2017 kom fra på det globale aktiemarked, kan vi se, at det for næsten 80 procents vedkommende er indtjeningen i virksomhederne, mens de sidste godt 20 procent er baseret på multipelekspansion eller med andre ord forventningen om, at det kommer til at gå endnu bedre fremover,” tilføjer han og peger på, at 2017 i det hele taget kom bag på analytikerkorpset.

”Det pudsige er, at analytikerne er begyndt at skrue forventningerne højt op nu. Normalt går analytikerne ind i et år med høje forventninger, og så sænkes de ellers i løbet af året. Det skete ikke i samme omfang i 2017, hvor virkeligheden hele tiden overgik forventningerne. Nu er forventningerne så fulgt med op, og vi er gået ind i 2018 med højere og stigende forventninger, og så må tiden vise, om de kan indfris,” forklarer Otto Friedrichsen.

Omsætningen overrasker

I 2018 venter analytikerne en indtjeningsvækst på knap 18 procent, og det er et tal, der stik imod traditionerne løbende er blevet revideret op i løbet af 2017 og gående ind i 2018 i takt med, at de gode nyheder har stået i kø. Normalt ser man, at analytikerne begynder året med høje forventninger, som der så senere må skrues ned for. 

Omsætningsvæksten har været den positive overraskelse i 2017 og vidner om, at indtjeningen nu i højere grad genereres gennem omsætning og i mindre grad på baggrund af omkostningstilpasninger og effektiviseringer, som ellers var de primære kilder til indtjening i årene efter finanskrisen. Alle sektorer ventes at kunne fremvise positiv omsætning og indtjeningsvækst i 4. kvartal. Dog er det især sektorerne energi, materialer, IT og finans, der trækker indeksudviklingen.

Rent afkastmæssigt er der dog forskel på hvilke brancher, der leverer varen. Især fire sektorer skiller sig ud, når det gælder om at levere indtjening og deraf følgende kursstigninger på aktiemarkedet. I 2017 var det i udpræget grad cyklisk forbrug (primært Amazon), IT, finans og industri.

”Det er især de fire sektorer, der trak afkastet i 2017. Det er der, vi finder indtjeningsvæksten, og 75 procent af det samlede afkast kommer fra virksomheder i de fire sektorer. Det understøtter vores basisscenarie om, at der er tale om et driftsmæssigt opsving hvor det i langt højere grad er den positive økonomiske udvikling, der understøtter omsætningen og derigennem skaber indtjeningsvækst,” siger Otto Friedrichsen, der peger på, at det skaber noget sårbarhed, når forventningerne er så høje, selv om indtjeningen indtil videre følger med.

Indtjeningen skal holde sit høje niveau

Udviklingen i øjeblikket domineres af to ting: lave renter og et accelererende økonomisk opsving, der genererer indtjening i virksomhederne.

”Kommer der svaghed i indtjeningen, uden at vi nødvendigvis har en recession, kan det skabe noget usikkerhed – specielt med den nuværende værdiansættelse der ses i visse områder af aktiemarkedet. Centralbankerne kan også blive mere aggressive i deres pengepolitiske stramninger, end de begrænsede rentestigninger vi har set, og som markedet sagtens kan tolerere. Men vi har endnu ikke nødvendigvis set hele effekten af de rentestigninger, som det må forventes, at der kommer flere af i 2018 fra Feds side, specielt i lyset af den netop vedtagende skattereform, der rammer en amerikansk økonomi i fuld beskæftigelse,” siger Otto Friedrichsen.

Han peger samtidig på, at dollarkursen kan blive et problem for de eksporterende amerikanske virksomheder, der nyder godt af det seneste års dollarkursfald:

”Det er en risiko, hvis den stiger igen for især IT-branchen, fordi IT er den absolut største eksportvare i USA, og branchen har derfor stor gavn af, at dollaren er faldet. Stiger den igen, kan medvinden vendes til umiddelbar modvind.”

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>