Største danske selskaber sender C25 i kraftigt fald

Gårsdagens markante kursfald i det danske indeks C25 understreger endnu en gang nødvendigheden i at forholde sig til sin porteføljes risikoprofil – netop på grund af det danske indeks' koncentrerede eksponering og deraf højere risikoprofil.

Den negative udvikling skyldtes ikke mindst en række dårlige nyheder for nogle af indeksets største selskaber. For Novo Nordisk var det nyheden om konkurrenten Eli Lillys positive resultater på et lægemiddel, der skal behandle type 2-diabetes, som gjorde investorerne nervøse og fik aktien til at falde 7,2 procent.

Danske Bank faldt 4,6 procent på nyheden om, det amerikanske justitsministerium nu går ind i hvidvasksagen, og at Finanstilsynet har beordret banken til at suspendere sit aktietilbagekøb for at polstre sig frem mod en retssag. Heller ikke Mærsk slap uskadt gennem dagen, men sluttede derimod med et fald på 4,1 procent.

Der var således tale om markante kursfald i nogle af indeksets største selskaber, og det fik torsdag eftermiddag det samlede danske C25-indeks til at lukke med et fald på 3,7 procent – det største i to år.

Smalt indeks med stor selskabs- og sektorkoncentration

Selvom mange danske selskaber er eksportører og således ikke alene afsætter deres varer og tjenesteydelser i Danmark, er indekset stærkt koncentreret både i forhold til antal og vægt fordelingen af selskaber, men også i forhold til sektor- og industrieksponering.

Udviklingen blandt nogle af de store selskaber i det danske indeks har gennem en årrække været positiv, men højere forventninger til virksomhedernes fremadrettede indtjening samt i tiltagende grad svære afsætningsmarkeder m.m. har over de seneste år og i går udfordret danske aktier som helhed.

Formueplejes aktieportefølje er global

Formueplejes aktieportefølje er aktivt styret og har et globalt mandat. Det betyder, at selskabsfundamentaler som indtjeningsmuligheder, afkast på investeret kapital og værdiansættelse er blandt nogle af de mange parametre, der er afgørende for at skabe en portefølje bestående af kvalitetsselskaber.

Derudover er der en klart defineret risikostyring, hvor faktorrisici minimeres i bestræbelserne på at have en balanceret tilgang til porteføljerisiko. Det betyder med andre ord, at der ikke tages markant overvægt mod geografiske områder, sektoreksponeringer og stilarter som Value eller Vækst, netop for ikke at skabe en sårbarhed mod enkelte områder i aktiemarkedet. Den aktive porteføljestyring er koncentreret omkring selskabsvalget.

I Formueplejes aktieudvælgelse er det afgørende således ikke, om selskabet er placeret i Danmark, Østrig eller USA. Det afgørende er, at selskabet lever op til vores kvalitetskrav og samtidig er forenelig med risikostyringen af den samlede aktieportefølje.

Formueplejes globale aktieportefølje, LimiTTellus, har i år givet at samlet afkast på 8,7 procent, mens de danske aktier i C25 til sammenligning har givet et samlet afkast på -4,1 procent.

Kilde: Formuepleje
Afkast er opgjort pr. 4. oktober 2018.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>