Potentiel handelskrig gør det svært at finde vindere i det nuværende aktiemarked

Præsident Trumps handelskrig har skubbet de globale aktieinvestorer ud på stolekanten. Men der er også selskaber, der vinder på slagsmålet mellem USA, EU og Kina.

De finansielle markeder har endnu engang blikket stift rettet mod den handelsretorik og truslen om eventuelle toldrestriktioner, der i øjeblikket udspiller sig mellem blandt andet USA og Kina. Det har skabt et aktielimbo, hvor det er svært at finde egentlige vindere. Afkasttaberne over de seneste uger har været koncentreret omkring de kinesiske aktier og specifikke sektorer, som enten har set deres varer eller produktionsinput figurere på diverse lister.

Der er dog et område, der er værd at fremhæve, og som over de seneste måneder har outperformet markant. Det er de små og mellemstore amerikanske selskaber i Russell 2000-indekset.

Trump vil reducere handelsunderskud og sikre midtvejsvalget

Et årligt handelsunderskud i omegnen af 375 milliarder dollar kombineret med et amerikansk midtvejsvalg i november har skubbet de globale aktieinvestorer ud på stolekanten.

Donald Trumps klare målsætning er at reducere nogle af de ubalancer, der gennem mange år har været mod amerikansk økonomi. Det omfatter blandt andet det enorme handelsunderskud med Kina og et valgløfte om at understøtte nogle af de udsatte arbejdsområder (og dermed Trumps kernevælgere) i amerikansk økonomi, der lider under restriktioner og udfordringen ved global, ulig konkurrence.

Disse forhold er blandt hovedårsagerne til, at linjerne i øjeblikket er trukket skarpt op mellem USA og Kina.

Indtil videre har udfordringen primært bundet i retorik, som kun har haft begrænset realøkonomisk effekt. Fra den 6. juli er der dog udsigt til straftold på kinesiske varer for op mod 50 milliarder dollar, og derfor er der nu reelt en begyndende økonomisk risiko forbundet med retorikken. Kineserne har nemlig reageret prompte på nyheden om indførelsen af straftold på kinesiske varer ved at gengælde tolden på amerikanske varer i samme niveau. Allerede nu arbejder den amerikanske administration på at lægge yderligere told på kinesiske varer for op mod 200 milliarder dollar.

Denne potentielle told-ping-pong mellem to af verdens største økonomier indeholder i sagens natur en væsentlig risiko mod det nuværende, mere eller mindre globale økonomiske opsving.

Handelskrig vil udfordre global vækst

En ting er, at de stigende priser på importerede varer i både USA og Kina vil blive sendt videre til forbrugeren og på den baggrund skabe et pres på prisstigningstakten. En anden og væsentligt større problematik er, at restriktionerne, hvis de får lov at eskalere, vil kunne påvirke global samhandel og i et væsentligt omfang udfordre den vækst, der både ligger til grund for den aktuelle økonomiske fremgang, men selvfølgelig også i sidste ende selskaberne evne til at skabe indtjening.

Et pludseligt pres på denne vækstkomponent vil udfordre investorerne i de globale finansmarkeder, netop fordi disse er eksponeret mod økonomisk fremgang (reflation). Derfor er de også i væsentligt omfang eksponeret mod aktiekursstigninger, inflation og gradvise rentestigninger. En ændring i denne opfattelse vil givetvis ændre investorernes eksponering mod specielt de åbne og eksportafhængige økonomier samt cykliske sektorer i aktiemarkedet. Derudover vil appetitten på safe haven-aktiverne naturligvis stige.

Indtil videre ser vi dog som sagt mere retorik end egentlige effekter på global økonomi, hvilket også må være i USA’s og andres overordnede langsigtede interesse. Derfor kategoriserer vi også fortsat en egentlig handelskrig som et væsentligt risikoscenarie.

Stærk amerikansk økonomi og stigende dollar ligger til grund for afkast

De små og mellemstore selskaber i Russell 2000 er som nævnt et af de områder i aktiemarkedet, der har klaret sig godt på trods af den øgede handelsretorik. Det skyldes især den stærke amerikanske økonomi og den amerikanske skattereform, der blandt andet på grund af selskabsbeskatningen har haft en væsentlig effekt på netop denne gruppes indtjeningsevne.

I modsætning til større amerikanske selskaber, der har en betydelig andel af eksport og derigennem har mulighed for aktivt at optimere den effektive skattebetaling, er de små og mellemstore amerikanske selskaber tvunget til at betale den fulde amerikanske selskabsskat. Det skyldes, at køberne af selskabernes varer og serviceydelser er indenlandske amerikanske forbrugere og selskaber. Derfor har den betydelige sænkning af skatten også haft en væsentlig indflydelse på Russell 2000-selskabernes indtjening og dermed afkastudviklingen.

Et andet element, der har understøttet disse selskaber, er den dollarstyrkelse, vi har set hen over foråret. Dollarstyrkelsen reducerer den medvind (eller konkurrencemæssige fordel mod udlandet), de amerikanske eksportører tidligere har haft og understøtter i stedet relativt set selskaberne i Russell 2000, der ikke i samme omfang er afhængige af eksport. 

Med baggrund i den nuværende handelsretorik, amerikansk økonomi og ikke mindst dollarstyrkelsen må de små og mellemstore amerikanske selskaber også i den kommende periode forventes at befinde sig i et gunstigt miljø i forhold til at levere stærke afkast.

Artiklen er også bragt som bagsidekommentar i Jyllands-Posten og som morgenkommentar på Finans.dk/investor. 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>