Ordinære generalforsamlinger afholdt

Formuepleje har onsdag den 25. april afholdt fælles generalforsamling i de børsnoterede foreninger, der tæller to investeringsforeninger samt seks kapitalforeninger.

Absalon Invest (udbytte, vedtægtsændringer og nyt bestyrelsesmedlem)

Hos Investeringsforeningen Absalon Invest blev de forslåede udbytter vedtaget. Udbytterne er som følger:

Afdeling Udbytte pr. investeringsbevis
Danske Aktier 21,90 kr.
EM Virksomhedsobligationer 14,60 kr.
Global High Yield 15,60 kr.
Obligationer 2,70 kr.
Rusland 8,30 kr.

Udbytterne vil være til disposition på investorernes respektive afkastkonti tirsdag den 1. maj 2018.

De af bestyrelsen fremsatte vedtægtsændringer blev vedtaget under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse.

Endelig blev Jørn Nielsen valgt ind i Absalon Invests bestyrelse, hvorefter bestyrelsen består af fem medlemmer.

 

Investeringsforeningen Formuepleje (udbytte og fusion)

Hos investeringsforeningen Formuepleje blev de forslåede udbytter vedtaget. Udbytterne er som følger:

Afdeling Udbytte pr. investeringsbevis
Forbrugsaktier 1,80 kr.
Globale Aktier 16,60 kr.

Udbytterne vil være til disposition på investorernes respektive afkastkonti tirsdag den 1. maj 2018.

Derudover fremstillede bestyrelsen i investeringsforeningen Formuepleje forslag om fusion med investeringsforeningen Absalon Invest. Betinget af Finanstilsynets og konkurrencemyndighedernes godkendelse blev forslaget vedtaget.

Ved fusionen ophører Investeringsforeningen Formuepleje, og afdelingerne overgår til Investeringsforeningen Absalon Invest.

Kapitalforeningerne (vedtægtsændringer)

For kapitalforeningerne Epikur, Fokus, Merkur, Pareto, Penta og Safe udbetales der ikke udbytte, da alle kapitalforeningernes afdelinger er akkumulerende.

Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af vedtægterne for Epikur, Fokus, Pareto, Penta og Safe. Vedtægtsændringerne blev alle vedtaget.

Ny revisor for alle foreninger

For alle foreninger var der fremsat forslag om ny revisor. Forslaget blev vedtaget, hvorefter Ernst & Young P/S er valgt som ny revisor for alle foreninger.

For nærmere information henviser vi til de udsendte fondsbørsmeddelelser for foreningerne, der kan findes på vores hjemmeside i Videnscenteret under menupunktet fondsbørsmeddelelser.