Markedsopdatering: FED og den økonomiske udvikling er vigtigere end valgresultat

Det amerikanske midtvejsvalg har tiltrukket sig massiv opmærksomhed de seneste dage, men resultatet ser ud til at blive som forventet, og markedsreaktionen har indtil videre været begrænset.

Indtil nu har de finansielle markeder ikke reageret i nævneværdig grad på det netop overståede midtvejsvalg i USA. S&P 500-futuren stiger marginalt, den amerikanske dollar svækkes og amerikanske renter ligger lavere.

”Resultatet af midtvejsvalget, som det ser ud i øjeblikket, blev præcis som forventet, og markedsreaktionen har indtil videre været yderst begrænset. Det er vanskeligt at spå om de mere langsigtede effekter for aktier, men der er ingen tvivl om, at infrastrukturinvesteringer fortsat står på Trumps ”to-do”-liste, hvilket – hvis han kan få dem gennemført rent politisk – kan bidrage positivt i form af fortsat finanspolitiske lempelser,” siger Otto Friedrichsen, der er aktiechef og partner i Formuepleje.

Han tilføjer, at selvom det i øjeblikket er valget, der løber med opmærksomheden i den offentlige debat, bør investorer hellere rette blikket mod noget andet.

”Det er ikke amerikansk politik, der alene kommer til at definere udviklingen for aktier fremadrettet. Det er derimod i langt højere grad den amerikanske centralbank, og hvordan den vælger at føre sin pengepolitik den kommende periode i relation til den økonomiske vækst. Når FED hæver renten, er det afgørende, at der fortsat er så stor en vækst i virksomhedernes indtjening og omsætning, at det også fremover kan kompensere for disse rentestigninger,” siger han.