Månedsstatus for juli: Medvind til aktier og stærk performance i Formuepleje

Den stærke performance for både aktier og obligationer gav gode afkast til Formueplejes investorer. I løbet af måneden steg aktieporteføljen LimiTTellus for eksempel 4 procent, mens Formuepleje Penta gav et afkast på 4,5 procent.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje (LimiTTellus) har i juli haft en stærk performance. Dels som følge af stærke regnskaber fra porteføljens selskaber, men også det aktive fravalg af højt prissatte momentumaktier i porteføljen har været understøttende for månedens afkast. Samtidig har vi fastholdt en eksponering på cirka 10,5 procent mod små og mellemstore amerikanske virksomheder (Russell 2000), som i år har outperformet de øvrige amerikanske aktier markant.

Samlet har Formuepleje LimiTTellus givet et afkast på 4 procent til investorerne efter alle omkostninger, hvilket var 1,2 procentpoint bedre end det globale aktieindeks. Fra årets start har LimiTTellus givet et afkast på 8,11 procent, mens det globale aktieindeks har givet 5,71 procent.

Tre forhold til grund for julis aktieperformance

De positive takter, der blandt andet kendetegnede udviklingen for aktier i løbet af juli, skyldtes primært tre forhold:

  1. For det første fortsætter specielt amerikansk økonomi med at vise positive takter på den makroøkonomiske front. Et eksempel på dette er BNP-væksten for årets andet kvartal, som nu er 4,1 procent, hvilket er det højeste niveau siden sommeren 2014.
  2. For det andet rapporterer selskaberne i øjeblikket stærk omsætnings- og indtjeningsvækst for andet kvartal, hvilket i særdeleshed er understøttende for selskabernes evne til at generere afkast i det nuværende konjunkturmiljø. Dette har overrasket markedet positivt.
  3. For det tredje var der ro omkring handelsproblematikken mellem USA og Kina, mens mødet mellem Jean Claude Juncker og Donald Trump signalerede en opblødning af forholdet mellem EU og USA.

Amerikanske regnskaber overgår endnu en gang sig selv

Selv om der har været en del fokus omkring FANG-aktierne (Facebook, Amazon, Netflix og Google) og de kraftige kursfald, Facebook med flere oplevede efter afleveringen af skuffende regnskaber, må det dog konstateres, at de amerikanske aktier som helhed har leveret rigtig fine tal for både omsætning og indtjening.

Ved udgangen af juli havde knap 60 procent af selskaberne i S&P 500 rapporteret omsætningsvækst på knap 10 procent og indtjeningsvækst på knap 24 procent. 73 procent af selskaberne har overrasket positivt på omsætningen, mens niveauet er 85 procent for indtjeningen, hvilket i et historisk perspektiv er meget højt. Ikke mindst fordi indtjeningsforventningerne har ligget stabilt til svagt stigende gående ind i regnskabssæsonen, hvor man normalt ser en reduktion i indtjeningsforventningerne.

Det er fortsat især de cykliske sektorer som IT, Finans og Forbrug, der har trukket indtjeningsvæksten, selvom også de mere defensive sektorer som Sundhed og Tele har bidraget til den samlede udvikling.

Mindre rentestigninger sidst på måneden – positivt afkast i Formuepleje Fokus

På rentesiden var månedens første tre uger meget rolige. Den 10-årige danske swaprente bevægede sig i denne periode marginalt og inden for kun 0,03 procentpoint. Hen mod slutningen af måneden steg de mellemlange og lange renter på grund af rygter forud for rentemødet i den japanske centralbank på månedens sidste dag.

Juli endte derfor med rentestigninger på 0,05-0,07 procentpoint i de mellemlange og lange renter, og derfor faldt realkreditobligationsindekset med 0,10 procent.

Dette forhindrede dog ikke Formueplejeforeningernes realkreditobligationsporteføljer i at notere små positive afkast, eksemplificeret ved Formuepleje Fokus, der i juli steg 0,2 procent efter alle omkostninger.

Reducering af aktieporteføljen

Den gode performance for både aktier og obligationer betød også, at Formueplejes blandede fonde klarede sig godt i juli. Således steg Formuepleje Penta for eksempel 4,5 procent i månedens løb.

På baggrund af den gode performance i juli reducerede vi i slutningen af måneden aktieeksponeringen i LimiTTellus med 5 procentpoint og de øvrige blandede afdelinger forholdsmæssigt. Formuepleje er grundlæggende positive på aktier som aktivklasse, hvor det fortsat er et basisscenarie omkring det driftsmæssige opsving, der dominerer afkastgenereringen. Dog er det værd at bemærke, at handelsretorikken, midtvejsvalg, centralbankpolitik, generelt højere forventninger til virksomhedernes indtjeningsevne mm. vil kunne medføre volatilitet. Det er i dette perspektiv, at aktieandelen er blevet reduceret, således at mulige fremtidige aktiekursudsving kan udnyttes.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>