Månedsstatus for maj: Stærk måned trods politisk uro

Maj var en måned med fokus på den politiske udvikling både i Italien og i relation til Donald Trumps handelsretorik. Upåagtet af uroen formåede både aktie- og obligationsporteføljerne at levere positive afkast over måneden.

Afkastmæssigt var det de amerikanske aktieindeks, der førte an i forhold til kursstigninger. Det amerikanske indeks S&P 500 steg således med knap 2,5%, mens aktier i Emerging Markets oplevede en tilbagegang på cirka 3,5%. Europa sluttede måneden stort set uændret. Russell 2000-indekset, som dækker over små og mellemstore amerikanske virksomheder, oplevede en fremgang på 6% trukket af stærke regnskaber, en stærkere dollar og en væsentlig grad af immunitet mod uroen i blandt andet de politiske forhold i Europa.

En styrkelse af den amerikanske dollar på 3,6% lægger fortsat pres på Emerging Markets som helhed, men specielt på lande med betydelig dollarfinansiering, hvorfor det naturligvis også var netop disse lande, markedet fokuserede på i månedens løb.

I Europa har fokus været rettet mod Italien og den usikkerhed, der opstod i forbindelse med, at præsidenten afviste Femstjernebevægelsen og Ligas kandidat, Paolo Savona, til posten som finansminister. Afvigelsen skete på grund af Savonas EU-kritiske synspunkter og åbnede op for en potentiel ny folkeafstemning senere på året. Rente- og aktiemarkedet i Italien og EU reagerede voldsomt på udsigten til nyvalg, da friske meningsmålinger viste yderligere fremgang til de populistiske partier, end vi så efter valget i marts. Hen imod slutningen af maj blev de to partier dog enige om en ny kandidat til finansministerposten – en kandidat, som også kunne godkendes af præsidenten.

Afklaringen på den politiske situation var medvirkende til, at de italienske aktier og europæiske banker rettede sig mod udgangen af måneden og dermed sikrede Europa et neutralt afkast for måneden som helhed.

På rentesiden var det især usikkerheden omkring regeringsdannelsen i Italien, der satte dagsordenen. Udsigten til et eventuelt nyvalg med endnu større tilslutning til de to protestpartier førte til kraftige stigninger i de italienske renter, hvor den toårige italienske rente i løbet af få dage steg med 2 procentpoint. Frygten for udviklingen i Italien fik investorerne til at søge tilflugt i sikre danske obligationer, hvilket i løbet af måneden var med til at understøtte afkastet på Formueplejes obligationsporteføljer.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>