Månedskommentar for april: Stigende aktier, renter og valuta

Hvor februar og marts var præget af væsentlige kursudsving, var udviklingen på de finansielle markeder i april mere moderat. Kursudsvingene i aktiemarkedet blev mindre, mens dollaren og renterne steg på forventningen om tiltagende inflation.

Aktieinvestorerne har siden starten af april haft blikket stift rettet mod de amerikanske virksomheders regnskabsaflæggelser, men mod slutningen måneden begyndte også Europa – herunder Danmark – at komme på banen. Overordnet set er der tale om rigtig stærke regnskaber. Indtjeningsudviklingen er overraskende høj på trods af, at analytikerne i forvejen har hævet forventningerne. Samtidig er det igen en overraskende høj omsætningsvækst, der trækker indtjeningen. Billedet i Europa og indtil videre i Danmark er meget det samme, om end niveauerne er lavere på grund af den valutamodvind, mange af de europæiske eksportører oplever som følge af en stærkere euro. Samlet set er det globale aktieindeks steget med 2,8% målt i danske kroner. 

På rente- og valutasiden har begyndende tegn på et stigende prispres i de amerikanske nøgletal medført både rentestigninger og en stærkere dollar gennem den sidste halvdel af april. En stærk amerikansk økonomi og et deraf strammere amerikansk arbejdsmarked er blandt de faktorer, der er med til at øge presset på lønningerne og priserne generelt – ganske som det over tid må forventes. Indtil videre er tendensen dog udpræget amerikansk. I Europa er der fortsat ledig kapacitet og dermed mere beherskede forventninger til prisudviklingen.

Udviklingen betød, at den ledende amerikanske 10-årige statsrente for første gang siden 2013 brød 3%-niveauet. Samtidig steg dollaren mod 6,20 overfor danske kroner og brød dermed ud fra sit niveau omkring 6 kroner, som den har befundet sig i siden slutningen af januar.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har haft en stærk performance i april på baggrund af stærke regnskaber, som har kompenseret investorerne for de stigende amerikanske renter. Samtidig har svagt stigende danske renter lagt en dæmper på afkastet i Formueplejeforeningernes obligationsporteføljer, der har haft et svagt negativt afkast i måneden. Kendetegnene for både aktie- og obligationsporteføljerne er en stærk performance i forhold til benchmark.