Målet med Formuepleje Ejendomme er lav risiko og sikre afkast

Formueplejes anden ejendomsfond er stadig åben for tegning for dem, der ønsker en investering med lav risiko. Afkastet er sat til 7,4 procent efter alle omkostninger. ”Det er en vigtig detalje, at vi viser forventet afkast efter alle omkostninger. Vi har i tråd med vores værdier valgt at vise afkastet helt gennemsigtigt,” oplyser ejendomsdirektør Lars-Erik Larsen.

Den næste byggesten i Formueplejes indtog på ejendomsmarkedet i skikkelse af Formuepleje Ejendomme 2 er godt på vej til at blive en realitet. Formuepleje gik ind i ejendomsbranchen i efteråret 2017 og fuldtegnede i løbet af kort tid den første fond med 125 millioner kroner. Formuepleje Ejendomme 1 har allerede købt sin første ejendom i Valby og er tæt på at fuldføre sit andet og sidste ejendomskøb med et byggeri i Aarhus. Når det sker, er den første fond lukket.

Derfor gælder det nu den anden ejendomsfond for de investorer, der går efter at sprede sin risiko og tilføje en investering med lav risiko og et relativt forudsigeligt afkast til porteføljen. Tegningsperioden for Formuepleje Ejendomme 2 slutter den 15. juni, og mindsteindskuddet er 750.000 kroner.

”Med Formuepleje Ejendomme har vi skabt et produkt med lav risiko og den rigtige incitamentsstruktur. For eksempel gælder det resultathonorar, som Formuepleje er kendt for, også, hvis man investerer i ejendomsfonden. Dermed har vi samme interesse som investorerne i at skabe et langsigtet attraktivt afkast,” siger Lars-Erik Larsen, ejendomsdirektør i Formuepleje.

Formuepleje: Vi viser det reelle afkast

At der er forskelle i afkastprocenter mellem forskellige udbydere og projekter skyldes typisk forskelle i budgetforudsætninger og forskelle i måden at opgøre afkastet på. I Formuepleje Ejendomme 2 er investorerne stillet et beregnet afkast på 7,4 procent i udsigt. Det kan lyde lavt i nogle ører, når man andre steder bliver lovet 9 eller 10 procent.

”Når vi præsenterer et forventet afkast, er det efter alle omkostninger. Afkast kan beregnes på alle mulige måder, men det giver det mest rene resultat, når man fortæller om afkastet efter alle omkostninger og tager alt med i regnestykket, så investorerne ved, hvad de reelt kan forvente at få ud. Samtidig tilbyder vi en lavrisiko-investering med lav startforrentning og med en lang fast rente,” forklarer Lars-Erik Larsen.

Gennemsigtighed er en dyd

En af udfordringerne er som nævnt, at det forventede afkast på 7,4 procent kan lyde lavt, når andre stiller et højere afkast i udsigt, men her er det vigtigt at tage højde for, om alle omkostninger er medregnet.

”Vores afkast beregnes som investorernes samlede afkast over hele projektets løbetid og baserer sig på det faktiske cashflow som investor oplever. Det er det bedste og mest ærlige mål for investors afkast, og vi overdriver ikke afkastet,” siger Lars-Erik Larsen og fremhæver, at man ofte ser projekter udbudt med højere forventede afkast, hvor det så er beregnet uden at medtage eksempelvis performance fee, som først udløses ved salg af ejendommene. Det giver et højere beregnet afkast, men ikke reelt, fordi resultathonoraret jo skal betales til sidst.

En investering med lav risiko

Samtidig har Formuepleje både i den første og anden fond valgt at starte forsigtigt ud med en lav startforrentning for på den måde at kunne forfølge en strategi om at købe attraktivt placerede kvalitetsejendomme i Danmarks største byer.

”Vi kunne godt have en højere startforrentning og dermed nå højere budgetteret afkast, men det indebærer køb af ejendomme med højere risiko og dårlig beliggenhed eller et lavere potentiale for lejestigninger. Vores mål er at gå efter de bedste ejendomme, og vi anvender kun realistiske forudsætninger i vores budgetter,” siger Lars-Erik Larsen.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>