Kvartalsopdatering på aktier: Stærk årsafslutning for globale aktier

Hvor december bød på en afdæmpet men positiv udvikling for aktier, levede fjerde kvartal som helhed til fulde op til den generelle aktieudvikling i 2017. Det globale aktieindeks leverede i årets sidste tre måneder et samlet afkast på 5,8 procent målt i dollar (4,2 procent målt i danske kroner).

Formueplejeforeningernes aktieportefølje (givet ved Formuepleje LimiTTellus) har i december genereret et samlet afkast på 0,5 procent før omkostninger, hvilket var 0,5 procentpoint dårligere end det generelle marked. Det samlede aktieafkast i fjerde kvartal og hele 2017 lå på henholdsvis 4,4 procent og 10,5 procent, hvilket er henholdsvis 0,2 procentpoint og 0,9 procentpoint bedre end det generelle marked før omkostninger.

Japan har gennem kvartalet været den bedst performende region med et samlet afkast på 8,6 procent. Udviklingen har været bredt funderet blandt de japanske sektorer og skal i vid udstrækning ses i relation til premierminister Shinzo Abes klare genvalg i oktober og dermed solide opbakning til at fortsætte den reformproces, som japansk økonomi gennem en årrække har været underlagt. Derudover fortsætter den japanske centralbank de pengepolitiske stimuli, som i kombination med en svagere yen også har understøttet markederne.

Europa har været den dårligst performende region med et samlet afkast på omkring 0,7 procent. Europæisk økonomi fortsætter de positive takter, men valutaforholdet mellem amerikanske dollar og euro har gennem kvartalet været til amerikanernes fordel, idet dollaren er svækket med op mod 1,6 procent. Denne svækkelse kommer i kølvandet på dollarsvækkelsen gennem årets første tre kvartaler, så den samlede dollarsvækkelse i 2017 lander på knap 13 procent. Dollarsvækkelsen (eller eurostyrkelsen) er en udfordring for de europæiske eksportører, der alt andet lige får sværere ved at afsætte deres varer i blandt andet USA.

I USA har fokus i kvartalet været rettet mod to væsentlige forhold. For det første har regnskabssæsonen for 3. kvartal understøttet synet på amerikansk økonomi, idet amerikanske virksomheder har formået at fastholde indtjeningsvæksten, som i væsentlig grad er genereret af en overraskende høj omsætningsvækst – et forhold, der understøtter tesen om det driftsmæssige opsving, som gennem en årrække har været Formueplejes forventning og basisscenarie. Forventningen er fortsat, at den økonomiske vækst i højere grad end tidligere genererer omsætningsvækst og derigennem indtjeningsvækst, der definerer afkastmulighederne i aktiemarkedet fremadrettet.

For det andet har fokus været rettet mod den amerikanske skattereform inden for selskabs- og personbeskatningen. Specielt udarbejdelsen af Senatets forslag og ikke mindst godkendelsesafstemning er blevet fulgt tæt, specielt fordi republikanernes flertal i Senatet er begrænset til to senatorer (med valget af en demokratisk senator i Alabama reduceres det republikanske flertal i senatet til én i starten af 2018). Mod slutningen af december blev både forslaget i Repræsentanternes Hus og Senatet vedtaget og sendt videre til fælles behandling.

Dette fælles forslag for den samlede kongres blev ligeledes vedtaget og sendt videre til underskrift hos præsidenten. Selve vedtagelsen fik kun begrænset effekt på aktiemarkederne, da godkendelsen i Senatet var det kritiske punkt i processen. Endvidere har små og mellemstore amerikanske selskaber haft en stærk udvikling siden august hvor det politiske arbejde for alvor vandt momentum. Netop de små og mellemstore amerikanske selskaber står til den største gevinst ved skattereformen på selskabsområdet og udgør en væsentlig del af Formueplejes taktiske aktieeksponering gennem 2017.

2017 slutter med et stærkt aktieafkast på op mod 25 procent målt i dollar (9,6 procent målt i danske kroner). De primære drivkræfter har været beherskede inflationsforventninger og deraf mindre bevægelser i renteniveauet. Derudover har det økonomiske momentum understøttet selskabernes indtjeningsvækst, som man har kunnet se på globalt plan. Forventninger om et fortsat lavt renteniveau kombineret med økonomisk vækst og indtjeningsfremgang har således været de to primære bidragsydere til aktieafkastet i 2017. Forholdene ses intakte gående ind i 2018, om end der må forventes en større grad af volatilitet i 2018.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>