Januar: Stærk relativ performance i både aktie- og obligationsporteføljerne

2018 er startet med stærk aktieperformance, stigende amerikanske renter og en dollar, der fortsat svækkes over for blandt andet euro.

Stigende forventninger til specielt de amerikanske selskabers indtjeningsvækst i 2018 har været en vigtig årsag til den positive udvikling, aktierne generelt har oplevet i januar. Implementeringen af Donald Trumps skattereform samt en lavere dollar har været de vigtigste elementer i den positive stemning. En udvikling der har betydet, at S&P 500-indekset i januar satte 14 nye kursrekorder på blot 21 handelsdage. 

Samlet set er de amerikanske aktier steget med 5,7 procent, hvilket dog korrigeres til 2,4 procent når man tager højde for en lavere dollar. Dollarkursfaldet på 3,3 procent har været understøttende for de amerikanske eksportører, men som det også fremgik af de relative afkast mellem USA og Europa i 2017, udfordres de europæiske eksportører i tiltagende grad af den svagere dollar, eller måske mere retvisende af den stærke euro. Europæiske aktier er i januar steget med 1,6 procent.

Blandt aktiemarkedssektorerne har det været de konjunkturfølsomme selskaber, der har ført an i kursstigningerne, mens de øvrige sektorer har haft en væsentlig mere moderat udvikling. Selskaber inden for Tele og Stabilt Forbrug har således kun oplevet en moderat fremgang på mellem 1-2 procent, mens Forsyningsselskaberne på globalt plan er faldet tilbage. En væsentlig årsag til presset på forsyningssektoren er en fortsættelse i stigningen i inflationsforventningerne fra fjerde kvartal 2017. En stigning der også har været medvirkende til specielt stigende korte amerikanske renter. 

Formueplejes aktieportefølje har haft en positiv udvikling i januar og har samtidig kunnet præstere et merafkast i forhold til aktiemarkedet som helhed.

De korte amerikanske renter er steget fra 1,88 procent ved udgangen af 2017 til 2,12 procent ved udgangen af januar, hvilket ikke mindst skyldes de stigende amerikanske inflationsforventninger som følge af udviklingen i olieprisen og stimuli fra den amerikanske skattereform. I Europa er udviklingen i de korte renter væsentlig mindre set over den seneste måned. Længere europæiske renter er steget relativt mere i forhold til de korte europæiske renter, og den tyske femårige statsrente er for første gang siden 2015 positiv. 

Udviklingen med korte europæiske renter, der fastholdes af Den Europæiske Centralbank, mens de længere europæiske renter i højere grad får lov til at stige, er helt i tråd med Formueplejes forventninger og dermed eksponering i obligationsporteføljen. Januar har således budt på et svagt negativt afkast i obligationsporteføljen, men en meget stærk relativ performance samt en væsentlig forbedring i det fremadrettede afkastpotentiale.