Hav is i maven og kig på fakta

De seneste par uger har været præget af uro på de finansielle markeder. Investorerne begynder at blive nervøse for, om tingene måske har toppet. I Formuepleje er vurderingen dog, at det vil falde til ro, når investorerne igen begynder at kigge på fakta. "Lige nu er de båret af frygt, selv om økonomien stadig har det godt. Derfor forventer vi i Formuepleje fortsat, at 2018 ender med at være et godt investeringsår," siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje og medlem af Investeringskomiteen.

Stemningen på de finansielle markeder er p.t. præget af stor nervøsitet og relativt kraftige kursfald i aktierne verden over.

”Det ser voldsomt ud, men vi mener, at det er en situation, man som investor skal stå igennem. Trods uroen er vores konklusion, at vi ser positivt på mulighederne i aktiemarkedet. Vores overvejelse er derfor snarere, hvornår vi skal gå ind med yderligere investeringer frem for at reducere aktiebeholdningen,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje og medlem af Investeringskomiteen.

I lokal valuta har S&P 500-indekset nu visket sit afkast for 2018 væk. Målt i danske kroner er S&P-indekset dog fortsat steget 6,5 procent på grund af den stærke amerikanske dollar. Nasdaq-indekset er samtidig officielt i korrektion, som er lig med et fald på 10 procent eller mere i forhold til den hidtidige top. Den globale risikoaversion giver samtidigt fald i amerikanske og tyske statsrenter og stigende US dollar, yen og schweizerfranc.

Der er ikke en, men flere faktorer, der spiller ind på nervøsiteten.

”Der er helt klart nogle bekymringer i markedet, som man selvfølgelig ikke bare kan negligere. Markedsrisikoen er steget på det seneste, og der er en bekymring i markedet for, om væksten taber terræn, om selskabernes indtjening har toppet, om hvor højt renten skal op i USA, og om likviditeten bliver strammere. I Formuepleje er vi dog af den opfattelse, at prissætningen på aktier stadig er attraktiv, og at den seneste tids markedsreaktion har været til den skrappe side uden afsæt i fundamentalt forandrede vilkår,” siger Søren Astrup.

Lægger stormen sig snart?

I sådan en situation er spørgsmålet, om vi ser starten på en større nedtur, eller om man må forvente, at stormen lægger sig snart.

”Kradser man i overfladen, ser økonomien fortsat stærk ud – især i USA. Og har man langsigtet positivt syn, er sådan et kursdyk en udmærket mulighed for at købe op i markedet. Derfor har vi trods den seneste uro stadig et positivt syn på de finansielle markeders udvikling,” forklarer Søren Astrup, der mener, at mange investorer hjemtager profit i uvished om, hvorvidt vi har ramt toppen af opturen.

”Markedet har måske trængt til en form for korrektion. Vi har jo længe ment, at tillidsindikatorerne var næsten usandsynligt høje og derfor måtte falde. Tilsvarende har vi ment, at renterne måtte komme op. Det er så sket nu, og det har kostet noget uro og midlertidige kursfald. Når vi betragter situationen kigger vi samtidig ind i nogle meget stærke regnskaber fra store globale selskaber og en stadig robust økonomi. Samtidig skal man huske, at både den amerikanske og europæiske centralbank stadig fører en relativ lempelig pengepolitik, og at både virksomheder og forbrugere har rigelig adgang til likviditet. Det giver grobund for et solide kursstigninger resten af året, når nervøsiteten er aftaget," lyder vurderingen fra Søren Astrup, som dog mener, at et par beroligende nøgletal kunne afhjælpe situationen:

"For at tingene skal falde til ro på kort sigt, vil et makroøkonomisk tegn på, at økonomien stadig har det godt, være til stor hjælp, og det ville bestemt også hjælpe med afdæmpede inflationstal fra USA, fordi det ville mindske frygten for rentestigninger fra den amerikanske centralbanks side.”

Søren Astrup fremhæver samtidig, at Formueplejes investeringsløsninger holder skindet på næsen:

”For Formueplejes eget vedkommende er vi fortrøstningsfulde ved, at vores risikostyring virker, og at vores afkast stadig er gode relativt set i de faldende markeder. Vi ser som nævnt en købsmulighed og forventer, at markedet vender igen på et tidspunkt.”

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>