Fusion af investeringsforeninger

Formuepleje A/S har to investeringsforeninger under administration, hvor det er vurderet, at der for investorerne i foreningerne vil kunne opnås nogle fordele ved at lade foreningerne fusionere.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Absalon Invest har på bestyrelsesmødet den 21. marts 2018 underskrevet fusionsplan vedrørende fusion med Investeringsforeningen Formuepleje, og med Investeringsforeningen Absalon Invest som fortsættende forening. Samtidig indstiller bestyrelsen, at navnet på den samlede forening bliver Investeringsforeningen Formuepleje med binavn Absalon Invest.

Fusionen er betinget af at denne vedtages af investorerne i investeringsforeningen Formuepleje på dennes ordinære generalforsamling den 25. april 2018, samt betinget af at generalforsamlingen i Investeringsforeningen Absalon Invest godkender ændringer af vedtægterne i denne forening jf. fusionsplanen, på betingelse af at fusionen godkendes af Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne.

Investorerne vil ikke opleve at fusionen i praksis ændrer noget for dem, da ingen afdelinger i foreningerne ændres. Tilsvarende vil den samlede Forenings afdelinger som hidtil kunne bruge de nuværende navne. 

Nedenfor kan du se dokumenterne vedrørende fusionen og de seneste årsrapporter, som bestyrelsen vil fremlægge på den ordinære generalforsamling den 25. april 2018.

Investeringsforeningen Absalon Invest - Årsrapport 2016

Investeringsforeningen Formuepleje - Årsrapport 2016

Fusionsredegørelse med bilag

Fusionsplan med bilag

Kreditorerklæring