Frygtsomt marked fokuserer på risici og ignorerer gode nøgletal

Der er meget høj følsomhed på de finansielle markeder for tiden, og markedet har modtaget den seneste rentemelding fra USA’s centralbank med stor skepsis. ”I Formuepleje er vores holdning, at markederne fokuserer på, at glasset er halvt tomt og ikke halvt fuldt. Det fokuserer udelukkende på risici og dårligdommene, men man har helt glemt, at den underliggende økonomi og indtjeningen i virksomhederne er god. Det er i situationer som denne, at man ikke skal lade sig rive med af flertallets frygt, men derimod slå koldt vand i blodet,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Gårsdagens renteudmelding fra USA’s centralbank Federal Reserve har fået de i forvejen skrøbelige markeder til at ryste endnu mere. Selv om rentestigningen på et kvart procentpoint var ventet, havde markedet samtidig sat sin lid til, at Feds centralbankchef Jerome Powell ville udstikke en endnu mere forsigtig kurs for 2019, hvor det forventede antal rentestigninger ”kun” blev nedgraderet fra tre til to.

”I markedet er der en voldsom frygt for, at Fed kommer til at stramme for hårdt op i forhold til, hvor markedet mener, vi skal være. Og markedet ville gerne have hørt en endnu mere forsigtig linje fra Fed. Julegaveønsket blev ikke opfyldt, og derfor ser vi en relativt kraftig reaktion,” forklarer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Frygt har fået fat snarere end realiteter

Overordnet er der en tendens i markedet til at tro, at Fed ignorerer markedets bekymringer om en svag økonomi, men vi har ikke grund til at tro, at Fed er på gal kurs.  

”Vores vurdering er stadig, at frygten i markedet er overdrevet, og at det er frygt snarere end realiteter, der driver kursfaldene. Vi kan sagtens se afmatning foran os og lidt mere dystre signaler end hidtil, men vi taler om et aktivitetsniveau i for eksempel USA, der går fra at være meget højt til fortsat at være solidt. Og det er vigtigt at understrege, at USA stadig har god vækst og tæt på fuld beskæftigelse, men markedet reagerer som om, at man kigger ned i en afgrund og en abrupt vækstopbremsning. Vi mener, at markedet fejllæser Feds udmeldinger, når man tolker centralbankens renteforhøjelser som om, at den bare kører på autopilot. Det gør Fed aldrig,” lyder det fra Søren Astrup, som dog anerkender, at skrøbeligheden kan sprede sig som ringe i vandet, hvis panikreaktionerne får fat.

”Sådan en usikkerhed kan godt blive selvforstærkende og særligt, når vi står foran en forventet afbøjning i væksten. Der er bare ikke noget overraskende i, at indtjeningsvæksten i virksomhederne og den globale vækst bliver lavere i 2019 end i 2018. Det har hele tiden ligget i kortene. Markedet frygter så, at det bliver langt værre, end det ser ud til, fordi der samtidig er nogle politiske risici, der potentielt kan få økonomisk betydning som for eksempel en eskalerende handelskrig mellem USA og Kina eller Brexit. Oven i det er der så stor uvished om, hvorvidt Fed kan navigere i det usikre terræn og undgå at kvæle opsvinget med renteforhøjelser,” forklarer Søren Astrup.

Kursfald gør aktier attraktive

Derfor fastholder Formuepleje, at investeringsklimaet bør bevæge sig i en positiv retning frem for at falde yderligere, som vi har set i oktober, november og december, der har gjort ondt på aktiemarkederne, som nu er i en fase, hvor de overreagerer i nedadgående retning. 

”Værdiansættelsen af aktier er derfor kommet kraftigt ned. Det brede europæiske aktieindeks handler på det laveste niveau i to år, verdensaktieindekset på det laveste i 20 måneder, og vi har haft den værste december siden 2008. Der er med andre ord priset rigtig meget elendighed ind i markedet. Efter vores opfattelse også for meget. I Formuepleje er det derfor fortsat vores vurdering, at prissætningen på aktier ser attraktiv ud og indeholder stor værdi fremadrettet. Det samme gælder virksomhedsobligationer, hvor kreditspændene er kørt kraftigt ud, og der er er ikke tegn på højere konkursrater. Det er årsagen til, at vi anlægger et mere positivt syn, end markederne gør p.t.,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje og understreger, at man naturligvis ikke er blind over for markedets tiltagende bekymringer og de ting, der ligger i pipelinen forude såsom flere renteforhøjelser fra Fed, potentielt mere handelskrig mellem USA og Kina og de mulige konsekvenser af et hårdt Brexit, som Formueplejes portefølje dog kun i yderst begrænset omfang vil blive påvirket af:

”For Formueplejes vedkommende kender vi udmærket den usikkerhed og de mange risici, som markedet for øjeblikket stirrer sig blind på. Vi har også taget højde for det og har styr på det, selv med de kursfald vi har set. Vores globale aktieportefølje ligger over 4 procentpoint foran indeks, og det understreger, at risikoegenskaberne er på plads. Vores investeringer i obligationer giver også positive afkast. Selv om vi altid tilstræber at levere positive absolutte afkast over hele linjen, så er det vigtigt at vise, at vi faktisk er konkurrencedygtige i forhold til markedet,” slutter Søren Astrup.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>