Formueplejes kreditteam udmanøvrerer konkurrenterne markant - igen

Præcis som i 2016 havde Formueplejes team for virksomhedsobligationer i 2017 et strålende år, hvor de klarede sig markant bedre end konkurrenterne. ”Vores forudsigelser fra begyndelsen af året har holdt stik hele vejen igennem,” siger Klaus Blaabjerg, direktør for Absalon Corporate Credit.

For andet år i træk kan Formueplejes kreditteam, der investerer i virksomhedsobligationer, juble over et fremragende år, hvor man igen har formået at distancere konkurrenterne med længder.

Absalon Corporate Credit, som er kreditteamets officielle navn, har igen formået at være klart bedst i aktivklassen Globale High Yield Obligationer – og faktisk uden, at nogen andre har kunnet puste dem i nakken, hvad angår præstationen målt på afkast.

I Danmark sluttede Absalon Corporate Credit mere end 4 procent­point foran nummer to på listen, mens man i Europa i 2017 sluttede på en delt førsteplads ud af 535 fonde ifølge Morningstar Direct. I 2016 sluttede Absalon Corporate Credit også som nummer 1 i Europa. Tallene vidner om, at det har været et exceptionelt godt år for kreditteamet i Formuepleje:

”Der er virkelig langt ned til de andre, og der er tale om en markant outperformance. Vi er klart nummer 1 i Danmark, Tyskland og Italien. Vi er især glade for placeringen i Tyskland, hvor førstepladsen er kommet i hus mod over 340 konkurrerende fonde. I Danmark er det ud af cirka 20 og foran de store banker, ” forklarer Klaus Blaabjerg, chef for Absalon Corporate Credit.

Næsten usandsynligt at føre to år i træk

Han er ikke sen til at kalde resultaterne for en virkelig god præ­station. Ikke mindst glæder det ham, at man kan formå at følge op på det flotte 2016, hvor man også sluttede helt i top.

”Statistisk set er det nærmest usandsynligt, men når det sker to år i træk, kan man i hvert fald sige, at der ikke er tale om held læn­gere,” lyder det fra Klaus Blaabjerg, der har flere gode forklaringer på, hvorfor man har ramt markedet helt rigtigt igen i 2017.

Hovedårsagen er, at de antagelser, Formuepleje havde ved indgangen til 2017, er blevet til virkelighed. Det er så blevet omsat til et afkast på mere end 10 procent – noget som ingen andre altså har været i nærheden af på det danske marked.

”Vi har ramt plet i vores forudsigelser. De ting, vi mente, ville udspille sig i 2017, er sket. Vi har haft en klar overvægt af virk­somhedsobligationer i Europa og Emerging Markets og en mas­siv undervægt i USA, og vi har haft vores risiko i crossover-kreditter (BB- og BBB-ratede obligationer, red.) med lang løbe­tid. BB- og BBB-obligationerne repræsenterer den højeste kreditværdighed inden for high yield. Vores høje afkast er samtidig skabt uden investeringer i CCC-ratede obligationer, som har den højeste konkursrisiko,” forklarer Klaus Blaabjerg om den tilgang, man har haft til markedet.

United States of Disruption

Undervægten i USA forklarer han med, at amerikanerne er et par år længere fremme i måden, hvorpå man driver virksomhed. Amerikanske selskaber er mere fokuserede på at skabe værdi til aktionærerne end deres kollegaer fra Europa og Emerging Markets, som alt andet lige vægter kreditkvalitet højere. Desuden er mange af de amerikanske high yield-selskaber udsat for massiv disruption i disse år. Det gør sig særligt gældende for detailsektoren i USA. Faktisk regner Formuepleje med, at den næste bølge af konkurser kommer fra USA, hvorfor vi har en stor undervægt af USA i vores globale high yield-portefølje. I stedet tyer Klaus Blaabjerg og hans team til Europa og Emerging Markets.

”Vi har lånt penge til en lang række selskaber i Europa og Emerging Markets ud fra en teori om, at deres langsig­tede lånerente har været for høj. Det har vist sig at holde, og en normalisering af de lange lånerenter for disse selskaber er sket hurtigere, end vi forventede,” siger han og peger på selskaber som den brasilianske kemivirk­somhed Braskem og italienske Leonardo Finmeccanica, der blandt andet sælger helikoptere, der har givet pote i løbet af 2017.

Afkast på begge obligationer ligger på mere end 24 procent siden årsskiftet.

2018 står i Emerging Markets’ tegn

Han mener dog ikke, at der i 2018 vil være lige så meget at hente på den konto som i 2017, men der vil stadig være massiv overvægt af high yield-investeringer i Emerging Markets frem for USA.

”Særligt inden for energi og industri i Emerging Mar­kets ser vi mulighed for at outperforme markedet. Mange selskaber i Emerging Markets trives godt med den glo­bale højkonjunktur, som vi har nu, og de er ikke nær så disruptede, som de amerikanske selskaber i detailsekto­ren og dele af health care og tele er,” forklarer Klaus Blaabjerg, der for det kommende år forventer, at det globale opsving fortsætter sine nuværende takter.

Det er forventeligt, at renten vil blive skruet en kende i vejret, men det sker på ryggen af en væksthistorie.

”I 2018 vil høj vækst efter vores vurdering trumfe sti­gende renter med hensyn til udviklingen i merrenten på globale high yield-obligationer – indtjeningen i selskaberne vil holde an­tallet af konkurser på et fortsat meget lavt niveau. Dermed har vi ud­sigt til et afkast svarende til kuponrenten, hvilket for vores high yield-portefølje vil sige 5-7 procent,” lyder prognosen for 2018 fra Klaus Blaabjerg.

Der findes naturligvis risici, når man forsøger at forud­sige fremtiden, og for Klaus Blaabjerg er der særligt to risikofaktorer, der er påfaldende. 

”Gælden i Kina er den ene. Kan man finde en måde at lave en blød opbremsning på?” funderer Klaus Blaabjerg uden at have et svar parat på det, for det har ingen.

”Stigende inflation er den anden risikofaktor. Nu er vi 8-10 år efter finanskrisen og har haft nogle år med højkonjunktur. Så kunne man godt fristes til at tro, at nu begynder inflationen at røre på sig. Det vil være en streg i regningen og trække obligationsrenterne op i forhold til, hvad vi og markedet forventer. Jeg siger ikke, at det sker, men sker det, vil det ramme obligationer, aktier og virksomhedsobligationer,” siger Klaus Blaabjerg, der uanset hvad fortsat vil være på jagt efter de bedste high yield-investeringer.

Ikke plads til obligationer med laveste kreditvurdering

Og de skal opfylde nogle glasklare betingelser for at blive effektueret af kreditteamet. Blandt andet er alt med C-ratinger nix pille-territorium for at mindske risikoen for konkurser i Absalons porteføljer. (CCC-C er de lavest ratede virksomhedsobligationer. De har en markant højere konkursrisiko end BB og B ratede virksomhedsobligationer).

”B- er de lavest ratede virksomhedsobligationer, vi investerer i. Derudover kigger vi på nettogælden i selska­berne i forhold til henholdsvis indtjening og egenkapital, når vi udvælger selskaberne. Vi kigger både på niveauet af de pågældende nøgletal, men i mindst lige så høj grad kigger vi på ændringerne og fremtidsudsigterne. Ændringerne er ultravigtige, fordi det er lige så vigtigt, at selskabet er på vej i den rigtige retning,” forklarer Klaus Blaabjerg, der også konstaterer, at indtjening og egenkapital står over rating.

”De er vigtigere end ratingen, fordi den af og til tager ting med, som vi ikke tillægger stor værdi.”

Og det er sådan cirka opskriften på en succes, der nu to år i træk har formået at distancere konkurrenterne med flere længder.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>