Formuepleje tror på løsningernes år i 2019

De sidste tre måneder af 2018 blev ikke nogen god afrunding på det, der ellers længe tegnede til et godt investeringsår. Men den dårlige afslutning på 2018 kan få en positiv afsmitning på 2019. ”Aktiemarkedet ser attraktivt ud i og med, at indtjeningen i selskaberne er høj, mens kurserne alligevel er faldet. I de sidste måneder af 2018 har frygten fået overtaget i markedet, men optimismen kan vende tilbage, hvis der kommer en løsning på handelskrigen, og frygten for rentestigninger aftager,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Formuepleje kigger ind i 2019 som investeringsår

Farvel til 2018 og goddag til 2019 betyder farvel til et år, der i lang tid klarede sig fint investeringsmæssigt, men sluttede dårligt af, og goddag til et år, hvor der er forventet en vis vækstnedgang, men som alligevel kan vise sig at blive et godt investeringsår – fordi markedet i slutningen af 2018 blev trykket så meget i bund.

”2018 blev ikke det gode investeringsår, som det længe så ud til at blive. Frem til oktober så tingene ganske fornuftige ud, men året sluttede med kraftige negative udsving. Vel at mærke udsving skabt af uvished og frygt frem for udsving begrundet i konkrete dårlige nøgletal eller udsigt til recession. Det er derfor, at vi i Formuepleje fortsat ser et godt investeringsklima foran os i 2019. Vores vurdering er, at markedet er faldet så meget, at vi godt kan forvente en form for reboundeffekt i positiv retning i 2019, men vi tager intet for givet,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Han peger på, at den seneste tids markedsuro er en medvirkende årsag til, at der faktisk er endnu mere grund til at tro, at kurserne retter sig igen. Ikke mindst fordi man ikke kan udpege en specifik årsag til, at markederne er så skrøbelige, som de har været. Men blandt investorerne har der spredt sig en frygt for forestående recession og lavere indtjening i virksomhederne, som har fået overtaget.

”I Formuepleje er vi enige i, at den underliggende økonomi og indtjeningen lige nu befinder sig på et højt niveau, og at det momentum vil aftage i 2019. Det skaber en større usikkerhed, og det afspejler den seneste tids kursfald naturligvis, men vi ser det ikke som starten på recession og kraftig afmatning. Vores forventning er, at væksten i USA i 2019 skal ned i et lavere gear, og det samme gælder EU og Kina på lidt længere sigt. Men det er kendt viden og burde ikke kunne overrumple markedet i den grad, vi har set. Det gælder i øvrigt for både USA, Kina og EU, at de p.t. ligger over de langsigtede mulige vækstrater, så et lavere væksttempo vil ikke automatisk være lig med recession,” siger Søren Astrup.

De fundamentale forhold er stadig i orden

Med de kursfald vi har set i slutningen af 2018, tror Formuepleje på, at det er mest sandsynligt, at markederne retter sig op igen i 2019, selv om risikoen for det modsatte også er til stede. Ikke fordi vi forventer et boom i indtjeningen hos virksomhederne eller den økonomiske vækst, men fordi de fundamentale økonomiske forhold overordnet set har det godt.

”Værdiansættelsen af aktier er kommet ned i et leje, hvor det ser attraktivt ud. Markedet er kørt lidt op i en krog i den seneste tid, men vi mener fortsat, at kursfaldene ikke tager afsæt i konkrete dårligdomme, men er baseret på frygt for handelskrig, rentestigninger og andre geopolitiske risici som for eksempel Brexit og Italiens budgetproblemer,” siger Søren Astrup, der ikke forsøger at negligere, at markederne på det seneste har været særdeles skrøbelige.

”Det kan man ikke løbe fra, og vi anerkender helt klart, at der er mere volatilitet, end vi har været vant til længe. Man kan bare se på, hvordan tingene har udviklet sig henover julen med først den værste juleaften på det amerikanske aktiemarked nogensinde, som derefter har sin bedste handelsdag i cirka 10 år 2. juledag. Det afspejler meget fint, hvor følsomt aktiemarkedet er for tiden. Efter vores vurdering er der dog tale om noget af en overreaktion. Det er vores opgave at navigere i det og samtidig bevare roen og omtanken uden at gå i panik,” forklarer Søren Astrup, der godt kan se for sig, at vægtskålen i 2019 ender med at tippe ud til fordel for de gode nyheder frem for, at det er uvisheden og frygten, der fastholder sit tag i markedet.

Løsninger på udfordringer vil være positivt

”Hvis handelskrigen falder til ro, og der bliver en løsning mellem USA og Kina, vil det hjælpe markedet på vej. Det samme gælder, hvis vi får nogle finansielle stimuli i Kina, som der er lagt op til. Hvis Brexit falder på plads på en relativt fredsommelig måde, vil det ligeledes være gavnligt. Italien og EU er jo sådan set kommet overens angående Italiens budgetproblemer, men det har markedet ikke rigtig taget notits af. Begynder markedet at få øjnene op for de gode ting også, vil det alt andet lige være positivt nyt for afkastene. Det er også derfor, at vi er fortrøstningsfulde ved, at vi ligger fuldt eksponeret i aktier og har gjort det siden oktober,” konstaterer Søren Astrup og tilføjer:

”Man skal nok ikke regne med, at alle udfordringerne løser sig. Blandt andet forventer vi, at USA står foran en vis afmatning i væksten i sidste halvdel af 2019. Omvendt skal man heller ikke tro, at alle de forventede elendigheder, som markedet priser ind for tiden, bliver en realitet. Den opfattelse kunne man let få ved at kigge på markedsudviklingen de seneste måneder, og det er efter vores vurdering for meget til den pessimistiske side. Selv om væksten og indtjeningen aftager, så sker det fra et relativt højt niveau.”

For Formueplejes investorer gælder det, at 2018 desværre ikke sluttede med positive afkast, men Formueplejes investeringsløsninger har trods alt klaret sig bedre end både marked og konkurrenter.

”Relativt klarede vores investeringsløsninger sig bedre end de sammenlignelige indeks, og vi har et positivt afkast i vores obligationsinvesteringer. Den del er vi tilfredse med, men det er en ringe trøst for investorerne, når de absolutte afkast er negative. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at vi i Formuepleje har som ambition at levere både på det absolutte og relative plan. Vi er komfortable med, at begge dele kommer til at ske i 2019,” slutter Søren Astrup.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>