Formuepleje opdaterer femårige afkastmål for de blandede fonde

Varedeklarationerne i Formueplejes blandede fonde giver dig et overblik over, hvad du kan forvente dig af afkast og risiko på din investering. I løbet af sommeren opdaterede vi forventningerne, og selvom forventningerne til afkastet er faldet en smule, er det risikojusterede afkast faktisk blevet større.

Når vi i Formuepleje siger, at du som investor altid bør stille krav til din kapitalforvalter, mener vi selvfølgelig også, at du skal holde os op mod samme standard. Før du investerer i et produkt, er det vigtigt, at du ved, hvad du går ind til, og hvad du kan forvente af din investering – både i forhold til afkast og risiko.

Det vanskelige er dog at vurdere, hvornår et afkast er godt nok. Skal du for eksempel være tilfreds, hvis din investering ”kun” er faldet med 2 procent, når markedet er faldet 4? Eller hvad hvis den er steget 7 procent, når markedet har givet et afkast på 10 procent?

I Formuepleje vil vi gerne stå på mål for vores absolutte og relative afkast. Vi vil med andre ord både levere positive afkast og gøre det bedre end vores konkurrenter. Og det er ikke bare noget, vi siger. Faktisk mener vi det så meget, at vi har opsat absolutte afkastmål for investeringsfondene Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta, så du nemt kan se, hvad du kan forvente af din investering på femårssigt.

Målene er selvfølgelig ikke nogen garanti for, at det lykkes, men både afkastmålene og vurderingen af risikoen tilknyttet hertil er sat efter, hvad Formueplejes investeringskomite forventer sig af udviklingen de kommende mange år.

Om Formueplejes varedeklaration

Formueplejes varedeklaration er lavet for at give investor et indtryk af, hvilke formueudsving eller udfaldsrum, som, vi vurderer, kan være forbundet med de respektive investeringer. Varedeklarationerne er beregnet ud fra historiske data omkring afkast og kursudsving på henholdsvis globale aktier og realkredit- og virksomhedsobligationer sat i forhold til den eksponering, de respektive Formueplejeforeninger har i de enkelte aktivklasser. Investerer du for eksempel i Formuepleje Safe i dag, kan du forvente, at din investering om fem år er vokset med 60 procent. Der er altså ikke tale om garantier, men kvalificerede estimater, som dækker over langt de mest forekomne udsving på de finansielle markeder. Derved gøres det nemmere for investor at vælge den investering, som passer til investors risikovillighed og investeringshorisont.

Overgik forventningerne

For at kunne stå på mål for vores forventninger er det vigtigt, at varedeklarationen er så retvisende som muligt, og derfor forholder vi os løbende til forventningerne i forhold til både afkast og risiko.

Som investor i Formuepleje kan du altså have en berettiget forventning om, at Formuepleje hele tiden reagerer proaktivt og justerer forholdet mellem forventet afkast og risiko for at ramme eller overgå de fastsatte absolutte afkastmål, men også for at sikre, at risikoen ikke bliver for høj. Derfor har vi i den seneste opdatering af varedeklarationerne justeret både risiko og afkast nedad. Det betyder, at forventningerne til afkastet bliver lidt mindre på fem års sigt. Justerer man for den lavere risiko, er der imidlertid tale om en forbedring af det risikojusterede afkast.

”Vi vil helst ikke love mere, end vi mener, at vi kan holde. De seneste år har vi slået afkastforventningerne markant, og vi glæder os naturligvis over de resultater, vi nu gennem mange år har kunnet levere til vores investorer,” siger Søren Astrup, der er direktør og partner i Formuepleje.

Der er flere grunde til, at afkastet den seneste tid har været blandt branchens bedste. En af de vigtigste og mest afgørende er de kompetencer, der findes i Formueplejes kapitalforvaltning og investeringskomite. Det er i det forum, man vender hver en sten for at træffe de rigtige beslutninger i forhold til fordelingen af aktier og obligationer og udvælgelsen af den rigtige kvalitet til porteføljerne.

Forventninger til fremtiden

Varedeklarationerne cementerer desuden, at Formueplejes blandede fonde er såkaldte absolute-returnprodukter. Formueplejes investeringskomité vurderer løbende de langsigtede forventninger til både afkast og risiko, som danner baggrund for varedeklarationerne.

Afkast- og risikomålene i varedeklarationerne er langsigtede medianforventninger til markedet og har gennem tiden kun været ændret få gange.

”På baggrund af den seneste justering af vores forventninger til de enkelte aktivklasser, mener vi nu, at varedeklarationerne bør justeres en smule. Det er kun noget, vi gør meget sjældent, og denne gang kan vi se, at flere af de drivere, som har trukket afkastene de seneste mange år, ikke i samme grad vil gøre det fremadrettet. Til gængæld vil der så være andre forhold, som træder i stedet,” siger Søren Astrup og tilføjer:

”De seneste 30-35 år har markederne gennemlevet en periode, hvor inflationen er blevet bekæmpet af centralbankerne verden over, vi har set den kolde krig høre op og Kina er trådt ind på den globale handelsscene. Det har også været en periode, hvor meget privatforbrug i den vestlige verden har været trukket af de store babyboomgenerationer efter 2. verdenskrig. Og glem ikke, at vi også har været igennem den største finanskrise i historien. Læg hertil diverse kriser som sammenbruddet af det japanske aktiemarked, dot.com-krisen i 2000, terrorangrebet den 11. september og så videre.”

I dette miljø har globale aktier givet et afkast på knap 8 procent p.a., men ser man 100 år tilbage i tiden, fortæller statistikken, at det gennemsnitlige pro annoafkast
har været cirka 6,5 procent.

”Derfor mener vi heller ikke, at der er grundlag for at nedjustere vores forventninger til aktiemarkederne markant. Tværtimod er der en række forhold, som trækker i en positiv retning på markederne, selvom en lang periode med faldende renter med videre er ovre.”

Drivere for afkast

Søren Astrup forklarer, at mange af de nye forhold omhandler teknologi eller det, der populært sagt kaldes den fjerde industrielle revolution.

”Vi ser allerede nu, at øget anvendelse af IT og teknologi giver betydelige produktivitetsforbedringer til mange virksomheder. Det vil være en kraftig valuedriver, man ikke må undervurdere effekten af, og som vil være med til at skabe vækst og velstand både for virksomheder og dermed aktieinvestorer. Det vil også muliggøre, at andre og nye økonomier kan træde ind på verdensscenen og bidrage til den globale vækst.”

Ifølge Søren Astrup er det for eksempel overvejende sandsynligt, at Afrika de kommende 30-40 år bliver et vækstkontinent og vil bidrage ganske positivt til den globale økonomi. Allerede i dag har Afrika en middelklasse på 350 millioner mennesker. Men det vil som nævnt tage tid, da konflikter, politisk ustabilitet og klimaforandringer for nu stadig udgør en trussel mod Afrikas økonomiske udvikling og således også bremser private investorer.

”Når man tager alle disse forhold i betragtning, er vores bud, at globale aktier i gennemsnit vil levere et årligt afkast på omkring 7,5 procent de kommende mange år,” siger han.

Lavere risiko

Tilpasningen af afkastforventningerne i varedeklarationen for de blandede fonde betyder derfor kort sagt, at forventningerne til aktier reduceres en smule, og at obligationsafkastet tilpasses til at afspejle de lave renter på både realkredit- og virksomhedsobligationer.

Ifølge Søren Astrup er det dog på risikodelen, at ændringen er størst.

”Det forventede afkast for porteføljerne bliver gennemgående lidt lavere, men det betyder samtidig, at risikoen også bliver mindre. Det skyldes ikke, at risikoen i markedet faldet, for den er i princippet den samme som altid. Det er Formueplejes risikostyring, som gør forskellen,” siger han og tilføjer:

”De kompetencer, vi råder over, vores investeringsstrategi, risikostyring og de produkter vi tilbyder vores investorer, har aldrig været stærkere. Vi er bedre til at levere merafkast, og også på den aktive langsigtede risikostyring er vi bedre end nogensinde.”

Gammel varedeklaration

  Optimum Pareto Safe Epikur Penta
Afkastmål, 5 år 25% 50% 70% 85% 100%
Worst case, 3 år
(opgjort med 95% sandsynlighed)
-5% -10% -15% -20% -25%

Ny varedeklaration

  Optimum Pareto Safe Epikur Penta
Afkastmål, 5 år* 25% 45% 60% 70% 90%
Worst case, 3 år**
(opgjort med 95% sandsynlighed)
-4,5% -7,5% -10% -12,5% -15%

*Formueplejes afkastmål er fastsat som et akkumuleret forventet afkast over en investeringshorisont på fem år.
** Risikomålet måles over tre år med en sandsynlighed på 95 procent. Det betyder, at der målt over tre år er en risiko på 5 procent for, at for eksempel Formuepleje Safe leverer et afkast på -10 procent eller mindre.
Afkast- og risikomålene er ikke en garanti for den fremtidige udvikling.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 04//2018. Download artiklen som PDF her.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>