Formuepleje leverer fortsat positive afkast

Selv med det faldende marked, der har været i oktober, leverer Formuepleje generelt positive afkast i modsætning til sammenlignelige indeks.

Positive afkast er absolut ikke nogen garanti på dette tidspunkt af 2018 og slet ikke efter den store markedskorrektion, vi har haft i oktober. Ikke desto mindre kan Formueplejes investeringsløsninger i modsætning til mange andre fortsat generelt fremvise positive afkast målt år-til-dato (29. oktober).

”Vi har løbende udbygget vores risikostyring, og det giver os nogle nye værktøjer, så vi er bedre klædt på til at lave taktisk aktivallokering, når markederne kører op eller ned,” oplyser Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje og en del af Investeringskomiteen, som to gange den seneste måned har truffet beslutning om at øge aktieandelen med afsæt i de kursfald, der har været.

Det er sket med en vurdering af, at kursfaldene ikke er begrundet i konkrete nøgletal, der har skuffet, eller nogen pludselig nedgang i økonomien.

”Tidligere i år tog vi noget af vores aktieeksponering af, inden kurserne kørte ned. I oktober har vi på baggrund af gevinsten fra den taktik så to gange øget aktieeksponeringen med 750 millioner kroner, fordi vi nu mener, at prisfastsættelsen på aktier er kommet ned i et attraktivt leje. På den måde viser den aktive forvaltning sit værd i en tid som denne og i de produkter, hvor vi har muligheden for at skrue på andelen mellem aktier og obligationer. Og vi kan se, at vores afkast fortsat er positive, hvor negative afkast ellers er det udbredte billede i markedet p.t.,” forklarer Søren Astrup.

Fortsat et godt investeringsår i vente

Han fremhæver, at der er positive afkast uanset, om man kigger i Formueplejes ugearede eller gearede fonde – i modsætning til eksempelvis verdensaktieindekset MSCI, der ligger med et negativt afkast på cirka 1 procent i år målt i danske kroner.

I Optimum, der ikke bruger gearing, har afkastet i år været 0,6 procent, hvor sammenlignelige lavrisikoindeks ligger med et negativt afkast. Tendensen går igen, hvor vi ligger i top i de forskellige Morningstar-kategorier, når man kigger et og tre år tilbage , forklarer Søren Astrup.

Penta, der har en høj risikoprofil og svarer til en investering i 100 procent globale aktier, ligger desuden med et afkast på 3,3 procent i år – eller et merafkast på over 4 procentpoint i forhold til MSCI. Epikur, der har middel til høj risiko, har for sin del leveret 2,7 procent.

Safe, der er en investering med middel risiko har indtil videre leveret 1,8 procent, mens Pareto med sin middel til lave risikoprofil har givet 1,3 procent i afkast.

Formueplejes aktieinvesteringsfonde (LimiTTellus og Globale Aktier) har også begge klaret sig mærkbart bedre end det globale aktieindeks med stigninger på henholdsvis 2 og 2,7 procent.

”Det er bemærkelsesværdigt, at vi formår at levere positive afkast stort set over hele linjen. Selv om det absolutte afkast er faldet siden sommeren, som både bød på gode absolutte og relative afkast, så bevarer vi det relative forspring, vi har haft. Det er bestemt værd at hæfte sig ved, fordi det er den måde, man kan måle sig imod konkurrenterne, og investorerne tydeligt kan se, hvor der leveres det bedste afkast,” siger Søren Astrup, der naturligvis gerne så, at de absolutte afkast var på et endnu højere niveau.

Grundlæggende har Formuepleje en forventning om, at 2018 stadig bliver et fornuftigt investeringsår rent afkastmæssigt trods den seneste tids markedsuro.

 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>