Formuepleje går ind i julemåneden med solide afkast

Relativt har Formueplejes investeringsløsninger generelt haft et godt år med kun en måned tilbage af året. Absolut har afkastene på det seneste også bevæget sig i den rigtige retning efter kursfaldene i oktober og begyndelsen af november.

På tærsklen til december og med kun en måned tilbage af året klarer langt hovedparten af Formueplejes investeringsløsninger sig godt i et marked, der er mere præget af nervøsitet end tilfældet for eksempel var sidste år.

Derfor er der god grund til at være tilfreds med de øjeblikkelige afkast i Formueplejes blandede fonde, aktieinvesteringsfonde og obligationsfonde, som alle klarer sig godt i forhold til markedet og alle leverer positive afkast, hvilket ikke er en given ting alle steder.

”Der er god grund til at glæde sig over de afkast, som Formueplejes investeringer leverer p.t. i et skrøbeligt marked, der har budt på en del udsving. Vi ligger foran vores konkurrenter, og vi slår markedet, og mens mange har ligget med negative afkast, har vi fortsat formået at skabe positive afkast. De absolutte afkast måtte selvfølgelig gerne være endnu højere, men man er også nødt til at se på det marked, vi opererer i. Og der er bare mere nervøsitet, end der var i 2017,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Formuepleje-fonde med stærke præstationer

Mens verdensaktieindekset MSCI er steget 2,8 procent i år, er Formuepleje Penta, der er en investering med høj risiko svarende til 100 procent globale aktier, steget 7,1 procent. Også Formueplejes aktieinvesteringsfonde LimiTTellus og Globale Aktier ligger markant over verdensaktieindekset.

Begge har således givet omkring 3 procent i merafkast i forhold til MSCI med stigninger på 6 procent i Globale Aktier og 5,6 procent i LimiTTellus.

Kigger man på Formuepleje Safe, der har en middel risiko-profil, finder man et afkast på knap 4 procent – i sammenligning er middelrisikoindekset steget 1,1 procent, så også her er der et tydeligt merafkast i år.

Samme billede gælder i Epikur, der har middel-høj risiko, og Pareto, der har lav-middel risiko. Epikur er steget 5,9 procent i år, hvor det sammenlignelige kundebenchmark er steget 1,9 procent. I Pareto ligger afkastet på 2,8 procent – eller 1,9 procentpoint bedre end kundebenchmark.

Også i den ugearede fond Optimum, der har en lav risiko-profil, er afkastet på 1,1 procent bedre end det sammenlignelige lavrisikoindeks som er steget 0,3 procent.

På obligationsfronten ligger Formuepleje Fokus også med et ganske solidt afkast på 1,6 procent.

”Det viser, at vi klarer os godt hele vejen rundt, uanset om det gælder aktier eller obligationer og ugearet eller gearet. Og for os er det vigtigt, at vi relativt bevarer et forspring til marked og konkurrenter, fordi det viser, at vi er det rigtige sted at placere sine investeringer,” forklarer Søren Astrup.

2018 ser ud til at ende fornuftigt

To gange under kursfaldene i oktober/november øgede Formueplejes Investeringskomite aktieeksponeringen med 750 millioner kroner, så aktieeksponeringen nu er maksimal.

”Det har foreløbig været en fin beslutning med god timing. Det har bidraget positivt, også selv om markedet er faldet tilbage. Det er ikke, fordi vi tror, at træerne vokser ind i himlen, men fordi vores vurdering er, at især de europæiske aktier er attraktivt og for lavt prissat,” siger Søren Astrup, der anerkender, at der er mere volatilitet i markedet:

”Vi ved, at markederne kan falde, men vi ved også, at kursfald, der ikke er begrundet i konkrete dårlige nøgletal eller deciderede recessionstegn, har det med at gå over igen. I den omvendte situation, hvor markederne er steget meget og måske er lige lovlig optimistiske, er vi også klar til at mindske aktierisikoen. Det har vi også gjort i løbet af 2018, inden markederne ganske rigtigt faldt i oktober. Budskabet er, at vi hele tiden har føling med markedet, og om de udsving der kommer er begrundede eller ej.”

Søren Astrup fremhæver som en afsluttende kommentar, at året trods markedsuroen i først februar og siden oktober og november ser ud til at blive rundet relativt godt af.

”Alt i alt tegner det til at 2018 bliver nogenlunde fornuftigt rent afkastmæssigt. Det vigtigste for os er dog, at risikoen er i kort snor i alle vores fonde, og at vores investorer endnu engang opnår tilvækst i deres langsigtede afkast,” siger han.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>