Formuepleje fortsætter de gode afkast

Formueplejes afkast over sommeren har i forvejen været gode, og august har forstærket billedet af de stærke afkast i både vores aktieinvesteringsfonde og de blandede fonde. Det er Formueplejes eksponering i amerikanske aktier, der er hovedforklaringen på den positive udvikling efter en stærk regnskabssæson i USA og den stigende dollar.

Det er en god tid at være Formuepleje-investor i. Afkastene har generelt set udviklet sig gunstigt til gavn for investorerne de seneste måneder.

Hvor verdensaktieindekset MSCI er steget lige omkring 7 procent i år, har flere af Formueplejes investeringsløsninger klaret sig betydeligt bedre end det.

Formueplejes aktieinvesteringsfonde (LimiTTellus og Globale Aktier) har begge klaret sig mærkbart bedre end det globale aktieindeks. Mens Globale Aktier er steget 9 procent hidtil i år, er LimiTTellus steget 9,7 procent år-til-dato. Derudover er Forbrugsaktier steget 17,7 procent i år.

”Vi er virkelig inde i en stærk fase og ligger både relativt og absolut med bedre afkast end markedet. Det kan man selvfølgelig ikke tage for givet, men vi tager det da gerne som et udtryk for, at vores investeringsstrategi er den rigtige,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Mere konkret handler investeringsstrategien om, at Formueplejes investeringer er bredt eksponeret i USA, hvor udviklingen har været meget positiv de seneste måneder med en økonomi, der er i fuldt sving og et sprudlende erhvervsliv med høj vækst og indtjening i virksomhederne.

”Det er en god del af forklaringen, at vi har en stor del af vores investeringer i USA, hvor de amerikanske selskaber over en bred kam har haft en forrygende regnskabssæson, og det smitter af på vores investeringer. Samtidig bliver afkastene også hjulpet på vej af den dollarstyrkelse, vi har set, og så kan vi se, at vores aktive forvaltning med en selektiv aktieudvælgelse med vægten lagt på kvalitetsaktier også kommer til sin ret for øjeblikket,” siger Søren Astrup.

God sommer for Formueplejes blandede fonde

Fremgangen afspejler sig også i Formueplejes blandede fonde, som ligeledes er kommet godt ud af sommermånederne. Eksempelvis Penta, der er Formueplejes højrisikoinvestering og risikomæssigt en pendant til en investering i 100 procent aktier, er hidtil steget med 10,8 procent i år.

”De balancerede fonde står på et fundament af danske realkreditobligationer, og en del af de gode resultater skyldes, at vi trods de meget lave renter er lykkedes med at skabe et godt afkast,” forklarer Søren Astrup.  

For Epikur, der er en investering med middelhøj risikoprofil, har stigningen i år hidtil været 9,1 procent, mens Safe, der har middel risiko, er steget 6,8 procent. Hvis man til sammenligning havde investeret sine penge i det danske C25-indeks fra årets begyndelse, ville man have opnået under 1 procent i afkast.

”Mange investorer har en tendens til at placere en stor andel af deres investering i danske aktier. Det har også været en god forretning gennem en del år, men vores model og investeringskoncept viser, at det godt kan betale sig at kigge uden for landets grænser. Det budskab kan vi ikke gentage nok,” siger Søren Astrup, der godt ved, at der ikke er nogen garanti for, at de amerikanske investeringer fortsætter deres færd som nu:

”Lige nu går det rigtig godt for amerikanske aktier, men med et midtvejsvalg den 6. november kan man ikke tage den gode udvikling for givet, og det gør vi bestemt heller ikke. Men vi tillader os at kigge med stor tilfredshed på de gode afkast, vi skaber lige nu. Det er det, vi er sat i verden for,” lyder det fra Søren Astrup oven på den meget tilfredsstillende sommer.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>