Få mere ud af dine midler i virksomhedsordningen

De tider, hvor opsparing i virksomhedsordningen alene kunne placeres på indlånskonti eller obligationsinvesteringer, er for længst forbi. Der er dog stadig stramme regler for, hvordan du som revisor, advokat eller anden selvstændig erhvervsdrivende må investere de penge, du har sparet op i virksomhedsordningen. Ved at undersøge mulighederne kan du sprede dine investeringer og optimere forholdet mellem afkast og risiko.

Problemet med at investere sine VSO-midler i enkeltaktier er, at det bliver betragtet som en hævning. Derfor betragtes hele det investerede beløb som personlig indkomst og beskattes herefter. Vælger man derimod at investere virksomhedens midler via en akkumulerende afdeling, kan man investere i både aktier og obligationer. Væsentligt er at bemærke, at jo længere man kan udskyde sine hævninger, jo mere fordelagtigt er det, da topskattegrænsen hvert år øges (2020: 531.000).  

Udsæt hævning og sænk skatten

Ifølge virksomhedsskattelovens § 1, stk. 2 kan de midler, som er omfattet af virksomhedsordningen kun placeres i aktier, når det sker gennem en investering i skattefrie investeringsselskaber.

Det er godt for den langsigtede investor, der ønsker, at opsparingen i virksomhedsordningen skal investeres helt eller delvist i aktier, for det kan ofte være en rigtig god forretning at undersøge sine muligheder.

Hvis man for eksempel vælger ikke at hæve hele overskuddet i virksomheden, er det muligt at spare det resterende beløb op i virksomhedsordningen. Det kræver dog, at man betaler en foreløbig acontoskat, som i skrivende stund er på 22 procent (2020). Ved at man på opsparingstidspunktet kun skal betale en acontoskat af det overskud, som ikke hæves, opnår man en likviditetsbesparelse. Hvis der havde været tale om, at hele det opsparede beløb skulle beskattes som personlig indkomst, ville man skulle betale helt op til 54,7 procent* i skat af den sidst tjente krone.

En investering i aktier og obligationer kan være et godt supplement til for eksempel ejendomsinvestering, fordi en investering i aktier kan være medvirkende til at sikre, at den samlede balance har det optimale afkast-risiko-forhold.

Investér VSO-midler via Formuepleje

Hovedparten af Formueplejeforeningerne er underlagt reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 19 om skattefrie investeringsselskaber, og derfor kan midler omfattet af virksomhedsordningen investeres i Formueplejes akkumulerende (lagerbeskattede) investeringsløsninger.

Kontakt en af Formueplejes formuerådgivere for en uformel og uforpligtende gennemgang af mulighederne for at investere opsparing i virksomhedsordningen gennem de akkumulerende Formueplejeforeninger.

Læs mere om de enkelte afdelinger.

*Højeste marginalskat for personlig indkomst inklusive aftrapning af børne- og ungeydelse 2015.

Oprindeligt udgivet i 2015, opdateret august 2020

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>