Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Formuepleje har tirsdag den 18. september 2018 afholdt fælles ekstraordinær generalforsamling for kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta, Formuepleje Safe og Investeringsforeningen Formuepleje.

Vedtægtsændringer i Investeringsforeningen Formuepleje

Bestyrelsen fremsatte ønske om at tilpasse vedtægternes § 6 vedrørende investering i obligationer, herunder obligationernes rating-anvendelse, for afdelingerne EM Virksomhedsobligationer, Global High Yield og Obligationer.

Endvidere fremsatte bestyrelsen ønske om at præcisere investeringsområdet for afdeling Better World i vedtægternes § 6.

De af bestyrelsen fremsatte vedtægtsændringer blev vedtaget under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse.

Vedtægtsændringer i kapitalforeningerne

For kapitalforeningerne Epikur, Pareto, Penta og Safe fremsatte bestyrelsen ønske om at opdatere vedtægterne, med henblik på, at fondene på sigt primært kan investere i underliggende aktiver bestående af andre fonde (UCITS og AIF’er) administreret af Formuepleje. Med de fremsatte ændringer vil fondene minde mere om en fund-of-fund struktur, men der vil fortsat kunne investeres i øvrige finansielle instrumenter.

Investeringsstrategien vil være den samme som hidtil, og der vil aldrig være dobbelthonorar ved investering i fonde administreret af Formuepleje.

Fastsættelsen af grænser for eksponeringer vil fremgå af Investoroplysninger for Foreningen og ikke af selve vedtægterne.

De af bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af vedtægterne for Epikur, Pareto, Penta og Safe blev alle vedtaget.