Aktiesparekontoen – det kan du bruge den til

Folketinget har gjort det lettere at investere i aktier efter vedtagelsen af Aktiesparekontoen. ”Forhåbentlig stimulerer det danskernes lyst til at investere. Det kan give god mening at kigge på mulighederne i Aktiesparekontoen,” mener Helle Snedker, kundedirektør i Formuepleje.

Aktiesparekontoen er en ny mulighed for danskerne til at placere opsparede midler

Den nye lovgivning om Aktiesparekontoen er en god nyhed for det investeringslystne Danmark. Det sikrer nye muligheder for, at danskerne kan investere i noterede aktier og aktiebaserede investeringsfonde.

Folketinget har i processen om Aktiesparekontoen skelet til Sverige, hvor den har været en stor succes og har åbnet flere svenskeres øjne for at investere i aktier. Forhåbningen er, at noget lignende sker i Danmark.

Potentialet er i hvert fald enormt, idet danskerne i dag ifølge Finans Danmark har mere end 800 milliarder kroner stående på deres bankkonti til ingen eller meget lav rente.

”Aktiesparekontoen er en døråbner for, at nogle af disse penge i stedet bliver investeret, så der opnås et afkast. Desuden forventes tiltaget at øge investorernes lyst til at stille risikovillig kapital til rådighed for erhvervslivet, hvilket i høj grad også er målet med dette nye tiltag,” siger Helle Snedker, kundedirektør i Formuepleje.

”Derfor giver det god mening, at man kigger på, om Aktiesparekontoen kan være relevant i ens privatøkonomi, selv om der foreløbig kun kan indsættes op til 50.000 kroner. Forhåbentlig bliver det beløb hævet i takt med, at man finder ud af, at det er en god ide,” forklarer Helle Snedker og nævner, at partierne bag Aktiesparekontoen har til hensigt at hæve beløbsgrænsen til 100.000 kroner i 2020, 150.000 kroner i 2021 og 200.000 kroner i 2022.

Hvad er aktiesparekontoen?

Aktiesparekontoen er en mulighed for danskerne for at placere opsparede midler i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser på kontoen, som der i 2019 kan der indsættes op til 50.000 kroner på. Kontoen er lagerbeskattet og vil med en beskatning på 17 procent have en lavere beskatning af afkastet på indeståender end den gældende aktieindkomstbeskatning.

Vær opmærksom på skatteforholdene

”I takt med at beløbene stiger, stiger Aktiesparekontoens relevans også. Især for nye langsigtede aktieinvestorer vil den være særdeles oplagt,” vurderer Helle Snedker, som dog peger på, at der er nogle ting, man skal være opmærksom på.

”Aktiesparekontoen er lagerbeskattet. Det vil sige, at skatten skal opgøres én gang årligt, og man skal betale 17 procent skat af en eventuel gevinst – også selv om den ikke er realiseret. Tab modregnes i gevinster eller udskydes til modregning i gevinster, der kommer ude i fremtiden,” siger Helle Snedker, der set i helikopterperspektiv mener, at det er på høje tid, at man fra politisk hold gør noget for at åbne danskernes øjne for at få mere ud af deres frie midler.

”Det overordnede formål med den nye lov er at stimulere den danske aktie- og investeringskultur. Der er de 50.000 kroner næppe nok til at revolutionere en afventende kultur, men det er et første skridt på vejen,” siger Helle Snedker, der oplyser, at Aktiesparekontoen skal oprettes i dit pengeinstitut, der også sørger for at indberette tab og gevinster direkte til Skat.

Formuepleje står klar med hjælp og gode råd

Helle Snedker opfordrer alle med en interesse i Aktiesparekontoen til at spørge sig for, hvis de er i tvivl om noget: 

”Ønsker du at vide mere, om de muligheder Aktiesparekontoen kan tilbyde dig i forhold til investering, er vi i Formuepleje altid klar til at orientere herom. Giv os et kald eller kig forbi til et af vores åbne intromøder, hvis investering interesserer dig, og du ønsker at vide, om Aktiesparekontoen er det rigtige sted for dig.”

I Formuepleje kan der aktuelt investeres i følgende fonde for midler på en aktiesparekonto

Formuepleje Globale aktier

Formuepleje Forbrugsaktier

Formuepleje Danske aktier

Formuepleje Rusland

Formuepleje Better World Global Opportunities

Formuepleje Better World Environmental Leaders

Formuepleje LimiTTellus

Formuepleje Globale Aktier - akkumulerende

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>