3454 dage: Længste bull-marked siden anden verdenskrig

Det aktuelle bull-marked har dags dato varet i 3454 dage, og det gør det til det længste siden anden verdenskrig. Det er dog ikke det stærkeste, og ifølge Formueplejes eksperter bør man som investor hæfte sig ved andet og mere end bull-markedets varighed.

Det er et spørgsmål om metode, som den seneste tid har fået økonomer verden over til at diskutere om det aktuelle bull-marked er historiens længste eller ej. Ifølge Otto Friedrichsen, der er aktiechef og partner hos kapitalforvalteren Formuepleje, er markedets fokus på netop længden dog også irrelevant.

”Uanset hvad er den nuværende optur på aktiemarkedet lang. Hvis ikke det er det længste, så er det i hvert fald den næst længste periode, hvor vi ikke har set korrektioner på mere end 20 procent. I bund og grund er det dog fuldstændig ligegyldigt. Det afgørende er, at vi har og stadig kan se katalysatorer for afkast på aktiemarkedet, og det er de faktorer, der skal holde gang i bull-markedet fremover,” forklarer Otto Friedrichsen.

Ifølge aktiechefen er det nemlig hverken alderdom eller tiden i sig selv, der kan sætte en stopper for den lange aktieoptur.

”Det er typisk FED, der slår et opsving, som det nuværende ihjel, når de begynder at registrere knaphed på kapaciteten i økonomien og deraf reagerer på inflationen og stigende lønninger. Den amerikanske centralbank træder med andre ord på bremsen for at forhindre en overophedning i den amerikanske økonomi.”

På nuværende tidspunkt mener han dog, at sandsynligheden for en recession inden for de næste 12 måneder er forholdsvis lav. Det skyldes ikke mindst de fortsat stærke økonomier verden over, effekterne af den amerikanske skattereform og stærke selskaber, der fortsat rapporterer vækst i både indtjening og omsætning. Alt sammen kombineret med et fortsat lavt renteniveau, både nominelt og realt.

”På trods af, at der nu har været ni år med bull-marked, er der stadig tale om en økonomi, som først på det seneste er begyndt at komme op i gear. Det vil sige, at der faktisk har været en lang periode med en økonomisk udvikling, der må betegnes som værende moderat. Det har været positivt for selskaberne, fordi økonomien har været i fremgang, uden at der har været pres på kapaciteten og dermed ikke behov for en væsentligt strammere pengepolitik. Det har med andre ord været tæt på et Guldlok-scenarie, hvor grøden har være lige tilpas.”

Men hvor økonomien gennem en længere periode har være ”lige tilpas”, begynder den nu så småt at blive varmere, idet der kommer pres på kapaciteten anført af USA.

”Dermed ikke sagt, at økonomien ikke kan tåle, at renten stiger fra nu af, men det vil til syvende og sidst nok være det, der sætter en stopper for det økonomiske opsving og dermed udfordrer det nuværende bull-marked. Ligesom vi har set i tidligere bull-marked-perioder.”

Også en potentiel handelskrig med opbremsning i den globale handel og andre geopolitiske faktorer er forhold, der i alvorlig grad kan risikere at udfordre det nuværende politiske billede og dermed få konsekvenser for den økonomiske vækst.

FAKTA

  • Et bull-marked er en periode med aktiekursstigninger, som ikke er blevet afbrudt af korrektioner på mere end 20 procent. Når man kigger på S&P 500-indekset, startede det nuværende bull-marked den 9. marts 2009.
  • At det aktuelle bull-marked har varet så længe, skyldes flere faktorer – herunder centralbankernes hjælpepakker i kølvandet på den finansielle krise. På nuværende tidspunkt befinder vi os i opsvingets efterår – det såkaldte sencykliske stadie – hvor det blandt andet er indtjenings- og omsætningsvæksten, der er helt afgørende for de fremadrettede afkastmuligheder på aktiemarkedet. Også den ekspansive finanspolitik i USA har været med til at understøtte indtjeningen i 2018, som vil gå over i historien som en af de bedste.
  • Bull-markedets længde, og om det slår rekorden som det længste siden anden verdenskrig, afhænger af metoden, man bruger til at opgøre det. Køber man præmissen om, at det nuværende bull-marked er det længste, varede det næst længste fra 1990 til 2000. Der er dog flere, der mener, at det faktisk varede fra 1987 til 2000.
  • Det foregående, og ifølge nogle længste bull-marked, varede 3452 dage – medmindre selvfølgelig, at man hører til dem, der mener, at bullmarkedet i 90’erne faktisk varede tre år længere.
  • Uenigheden skyldes, at der fra juli til oktober 1990 var der et fald i aktiemarkedet på 19,92 procent – et fald, der med andre ord blot kan betegnes som en korrektion og ikke som en afbrydelse af det bull-marked, der startede i oktober 1987.
  • Hvis ikke man runder op, vil det nuværende bull-marked først kunne slå den gamle rekord i 2021.
Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>