Trumps skatteplan lover store lettelser

Præsident Donald Trump har via sin finansminister offentliggjort en skitse til en omlægning af person- og virksomhedsskatterne. Der er dog stadig lang vej til, at planen bliver til virkelighed. Finansmarkederne reagerede afdæmpet. Skatteplanen er på længere sigt positivt for aktierne.

Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, fremlagde på vegne af den amerikanske regering i onsdags en skitse til en skattereform, der lægger op til en markant nedsættelse af selskabsskatten fra cirka 36 til 15 procent og en forenkling af skattesatser, regler og fradrag for borgerne.

I forhold til de udmeldinger, præsident Trump kom med under valgkampen i efteråret, er der ikke noget afgørende nyt. Planen fylder et enkelt A4 ark i overskriftsform. Markedsreaktioner var da også meget beskedne, dog blev de små- og mellemstore virksomheder positivt påvirket med pæne kursstigninger, da de får størst gavn af skattelettelserne.

Planen er en ramme, der skal forhandles

Nu forestår der et stort arbejde for primært finansminister, Steven Mnuchin og ledelsen af den republikanske parti med at bearbejde og konkretiserer forslagene til egentlig lovgivning, der kan vedtages af kongressen.

Den manglende detaljeringsgrad skydes enten hast eller er et signal om, at man ønsker at give Kongressen stor indflydelse inden for planens rammer. Det er tvivlsomt, om en stor reform kan nå at blive vedtaget, så den får effekt fra og med 2018.

Dynamiske effekter er tvivlsomme

Skatteplanen koster 600 milliarder dollar om året, penge som ikke er direkte finansieret, idet Trump klart forventer, at pengene kommer ind i statskassen igen via de såkaldte dynamiske effekter, hvor forventet højere vækst øger skatteindtægterne. Dette er dog tvivlsomt og ikke nødvendigvis en effekt, der fuldt ud anerkendes af dele af de republikanske politikere.

Positivt for aktier

Alt i alt vurderer Formueplejes investeringskomité, at igangsætningen af arbejdet med en skattereform med betydelige lettelser vil forbedre rammebetingelserne for amerikanske virksomheder og dermed være understøttende for væksten og en fortsat god aktiekursudvikling.

 

 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>