Teknologien sender ikke menneskeheden på pension

Selv om teknologien stormer frem i et hidtil uset tempo, er det urealistisk at forestille sig, at alle menneskers job forsvinder. Men jobmarkedet vil blive forvandlet og ramme høj som lav. Som lovet i mit seneste blogindlæg uddyber jeg her, hvorfor historien viser os, at der er grund til optimisme.

Vi har bevæget os ind i en robotæra, hvor vi alle skal vænne os til at kunne blive udkonkurreret af kunstig intelligens, hvis vi ikke er helt oppe på mærkerne. Den gode nyhed er, at mennesket før har kunnet udnytte den teknologiske udvikling til egen vinding. Den dårlige er, at tempoet denne gang måske er for højt til, at vi kan følge med.

Nye teknologier har altid medført, at visse jobtyper forsvandt. Spørg bare diligencekusken eller typograferne. På samme måde vil der være eksisterende job, der forsvinder. Der skal nok komme nye til, men det kritiske spørgsmål er, om de nye kan opveje dem, man uundgåeligt taber.

På den måde skal man ikke frygte, at mennesket bliver helt overflødigt, men folk må smide de fine fornemmelser overbord. Menneskelig intelligens går ikke sådan af mode, men fremover skal man regne med at klare sig lige så meget på AQ (adapbility quotient) som på IQ. Omstillingsparatheden skal simpelt hen være i top.

Risikoen ved den nye udvikling er for eksempel, at arbejdsmarkedet vil blive endnu mere polariseret og ulige end nu. Dem der har svært ved at få job i dag, får kun endnu sværere ved det i morgen, og dem der har gode job i dag, skal kunne tilbyde noget endnu mere ekstraordinært i morgen for at bevare deres job.

Hvis produktivitetsgevinsterne fra den teknologiske innovation alene tilfalder dem som ejer teknologien og til de relativt få som skal bruges til at ”drive” den, har vi balladen, og der kan opstå en ny ulighedsproblematik, hvor den øvrige del af befolkningen oplever stagnerende lønninger og velstand – eller arbejdsløshed.

Men selv de højtuddannede skal passe på med at læne sig tilbage i kontorstolen og nyde eksamenspapiret fra deres fine uddannelsesinstitution. Nok vil mange højtuddannede få succes i denne nye verden, men mange flere vil skulle affinde sig med lavere betalte stillinger – eller permanent arbejdsløshed. De kan også blive erstattet af kunstig intelligens.

I et positivt scenarie vil vi tilpasse os forandringerne ved at opfinde nye typer af jobs og ved at udnytte de menneskelige kompetencer og egenskaber bedre. Igen er spørgsmålet, om det rækker. Her må vi knytte håbet til, at teknologien historisk set har været en jobskaber og ikke en jobødelægger.

Alle tidligere teknologiske revolutioner har øget produktiviteten, uden at det har ført til lavere beskæftigelse. Jeg mener oprigtigt talt ikke, at der er grund til at frygte, at det bliver anderledes denne gang. De nye teknologier vil øge vores arbejdsmæssige og personlige produktivitet.

Jeg forudser en masse ændringer, men jeg tror ikke på, at den menneskelige race kollektivt skal gå på pension om 20 år. Menneskelige karakteristika som empati, kreativitet, vurdering og kritisk tænkning kan – endnu da – ikke umiddelbart erstattes af robotter og kunstig intelligens.

En nærliggende mulighed er at bruge teknologien til at frigøre os fra kedelige dagligdagsrutiner og redefinere vores opfattelse af ”arbejde” på en mere positiv måde. Se, det lyder ikke så svært, men det kræver selvfølgelig noget at udføre i praksis.

I næste blogindlæg kigger jeg mere konkret på nogle af de bedste eksempler på virksomheder og ideer, der har potentiale til at vende op og ned på tingenes tilstand, hvis de da ikke allerede har gjort det – som for eksempel allestedsnærværende Amazon.

Vi er i gang med det, man med god ret kan den fjerde industrielle revolution. Teknologien gør så rivende fremskridt, at vi skal vide, hvad der er over os. Følg denne serie på fem blogindlæg fra Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje, om, hvordan den hastige teknologiske udvikling sætter sit præg på en kapitalforvalters investeringsovervejelser, jobmarked, økonomierne, ja hele samfundet. Dette er tredje indlæg i serien. Også bragt på borsen.dk.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>