Rentestigningen blev præcis som forventet

Det er årets mindste overraskelse, at renten i USA her til aften blev hævet med et kvart procentpoint. Fed signalerer samtidig, at renteforhøjelserne fortsætter i det nye år. Også det er som forventet, siger Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje.

USA’s centralbank Federal Reserve har helt på linje med forventningerne hævet renten for tredje gang i løbet af 2017.

Beslutningen om at hæve renten med 0,25 procentpoint fra det nuværende spænd på 1-1,25 procent til 1,25-1,5 procent, og det er med sikkerhed ikke noget, der kommer bag på de finansielle markeder.

”Renteforhøjelsen er præcis som stort set alle i markedet havde regnet med, og det vidner om en amerikansk centralbank, der er meget interesseret i at bevare det stabile økonomiske opsving, vi er i gang med ved hverken at stramme for meget eller lade pengepolitikken være for løs,” siger Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje.

Samtidig hæfter han sig ved, at Federal Reserve for 2018 signalerer, at man vil fortsætte den nuværende kurs og hæve renten i små step. Det betyder også, at man ikke skal forvente nogen større ændring trods udskiftningen på centralbankens chefpost, hvor Janet Yellen træder tilbage til fordel for Jerome Powell, der overtager tøjlerne i Fed til februar.

Formuepleje regner med tre renteforhøjelser i 2018

”Det er et vigtigt og beroligende signal, at man vil gøre det i et fornuftigt tempo. Det kan være med til at opretholde det i forvejen meget langvarige opsving, vi er i gang med. Vi forventer ligesom før, at Fed fortsætter den nuværende pengepolitik. Det betyder formentlig tre mindre rentestigninger i 2018,” siger Henrik Franck, som dog absolut ikke udelukker, at det kan blive mere aggressivt end det, så næste år vil byde på fire rentestigninger:

”Hvis Donald Trump får sin skattereform igennem med store skattelettelser, kan man godt forestille sig, at Fed vil trække i den anden retning og føre en strammere pengepolitik, når der samtidig kommer de planlagte finanspolitiske stimuli fra USA’s regerings side. Man vil gå langt for at undgå at blive fanget med en overophedet økonomi,” siger Henrik Franck, der karakteriserer Feds nuværende pengepolitik med svagt stigende renter som fornuftig: 

”Selv om inflationen er lav og lønstigningerne moderate, kører amerikansk økonomi på skinner med høj vækst og lav arbejdsløshed. Derfor vil man have renterne lidt op, så man ikke pludselig står med en overophedet økonomi uden at have været på forkant. Det kan jeg godt se fornuften i.”

To af Feds medlemmer - Charles L. Evans og Neel Kashkari - stemte imod rentestigningen og havde hellere set, at man bevarede renten, hvor den var, men det er interessant at både afgående centralbankchef Janet Yellen og hendes afløser Jerome Powell sammen med flertallet stemte for forhøjelsen. Det indikerer, at man kan regne med, at Powell fortsætter Yellens linje.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>