Positiv effekt af Trumps tale til Kongressen

Præsident Donald Trumps første tale til Kongressen indeholdt ikke mange detaljer, men udmeldinger om skattelettelser og infrastrukturinvesteringer blev positivt modtaget af de finansielle markeder.

Siden valget i november 2016 er de amerikanske aktier generelt steget cirka 10 procent, mens den amerikanske dollar er steget et par procent. Udviklingen skyldes i høj grad positive forventninger til, at den republikanske præsident, Donald Trump, sammen med det republikanske flertal i Kongressen kan sætte gang i nødvendige og lovede reformer.

Få detaljer, men retning uændret

Præsident Donald Trumps tale til Kongressen tirsdag den 28. februar var ventet med spænding, idet der var forhåbninger om, at han ville afsløre detaljer om de bebudede skattelettelser for borgere og virksomheder. Der kom dog ikke ret mange detaljer, men han gentog løfterne om betydelige skattelettelser.

Der kom heller ikke flere detaljer om hans bebudede 1.000 milliarder dollar investeringer i USA’s infrastruktur, hvor især finansieringen fortsat er uklar. Han gentog ønsket om at trække Obamas sundhedsreform tilbage og erstatte den med ”noget bedre”. Han bekendte sig til frihandel, men understregede, at betingelserne skulle være til større fordel for USA.

For de markedsdeltagere, der var sultne efter detaljer, var talen skuffende. Især i forhold til virksomhedsbeskatningen, hvor der er indbygget ganske positive forventninger i aktiemarkedet. Reaktionen på finansmarkederne var svagt positiv, og det kan tolkes som et tegn på, at talen bekræftede, at retningen er uændret.

Der er blandt republikanerne og præsidenten enighed om, at selskabsskatten skal sættes ned, men der er lidt divergerende meninger mellem de to parter om præcist, hvor meget og hvordan selskabsskatten skal nedsættes. En sænkning af skatten vil alt andet lige være positivt for amerikanske aktier.

Formuepleje fastholder aktieeksponeringen

Formueplejes investeringskomité noterer med tilfredshed, at præsident Trump og det republikanske flertal i Kongressen fortsat har fokus på skattelettelser for borgere og virksomheder samt investeringer i infrastruktur.

Formuepleje forventer, at den amerikanske centralbank hæver sin styringsrente på mødet i marts, hvilket skal ses som en understøtning af den pæne vækst i amerikansk økonomi. Formuepleje fastholder derfor indtil videre sin fulde eksponering over for aktier og forventer, at den retning, præsident Trump har sat, i det store hele vil blive gennemført.

Aktiv forvaltning

Investeringskomitéen forholder sig dog stadig åbent over for de forskellige politiske og økonomiske scenarier, den ser udspille sig gennem finansmarkederne. Konkret udfører investeringskomitéen sit arbejde ved aktivt at tage stilling til, i hvor høj grad de blandede porteføljer skal være eksponeret over for aktie- og obligationsmarkederne. Desuden har komitéen mulighed for at anvende finansielle instrumenter til at justere valuta-, rente- og aktieeksponeringer. Disse værktøjer bruges aktivt af komitéen.

”Det er vigtigt for investor at vide, at Formuepleje som aktiv kapitalforvalter passer godt på investorernes penge og har et stort råderum for hurtigt og fleksibel at tilpasse investeringerne i de blandede fonde som Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta,” siger medlem af investeringskomitéen, direktør Søren Astrup.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>